الفبای اصطلاحنامه - مترادف و مترادف، رایگان

خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه

ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

مناسب مترادف


 

مناسب مترادف اسم فرم

 • اسپاسم تشنج بادوام تشنج، تشنج، حمله، طلسم، فوران، چشمه، خشم، شور، انفجار، اوقات تلخی، snit، conniption.

مناسب مترادف صفت فرم

 • genteel محترم decorous، مودب، mannerly، punctilious، خشک به نظر برسد، priggish، prudish، مردیا جوان زن صفت.
 • آموزش آماده، آماده، ابتدا سالم، قوی، قادر، هاردی، ناهموار، عضلانی، صدا.
 • دقیق استاندارد صحیح، راست، ارتدوکس، استاندارد، معمولی، پذیرفته شده، اتصالات، زيبنده، ترجیح داده، سنتی، طبیعی، معمول، نشان داد.
 • دیدار مناسب مناسب، اتصالات مربوطه، وابسته، آپارتمان، apposite، مربوطه، موقع، seasonable، با، felicitous، تبدیل شدن خوبی انتخاب شده است.
 • مناسب مناسب، اتصالات مناسب، دیدار، زيبنده، تبدیل شدن، رضایت بخش، کافی, خیاط, قابل قبول و متناسب و مناسب، مبارک است.
 • مناسب, اتصالات, seemly, شدن, دیدار apt apposite، appurtenant مربوطه، راست، قابل اجرا، وابسته، مشروع.
 • مناسب, دیدار, seemly, حق, آپارتمان, خوبی انتخاب شده, تبدیل شدن، اتصالات.

مناسب مترادف فعل فرم

 • ساز و برگ بسيط لباس، انتصاب، عرضه، ارائه، accouter.
 • کت و شلوار مطابقت، متناظر با خصوص، يک، همزمان، مسابقه، پاسخ.
 • مصادره تصاحب، غصب، سلب مالکیت را بیش از، ضمیمه، اتخاذ، ضمیمه، commandeer، فرض، پیشدستی.