خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه

ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

خیط و پیت کردن مترادف


 

خیط و پیت کردن مترادف اسم فرم

  • سرخ شدن قرمزی قرمزی، تب، صورتی، قرمز، rosiness، floridness، ruddiness، شعله، براق، هیجان، رفعت، روحیه بالا، تپش، احساسات.

خیط و پیت کردن مترادف دهيد فرم

  • به طور مستقیم، مستقیما دقیقا راست، دقیقا، unswervingly، در هدف.

خیط و پیت کردن مترادف صفت فرم

  • فراوان فراوان, کامل, غنی, سرشار,، ثروتمند و مرفه، فراوان، در تراشه در پول فراوان اسراف.

خیط و پیت کردن مترادف فعل فرم

  • خطا bungle botch، اشتباه، boggle، دست و پا کردن، شکست، دست، از دست، mismanage، خطایی، لکه دار کردن.
  • سرخ سرخ کردن تب و تاب بودن، زرشکی، سوختگی، رنگ، suffuse، شعله.
  • شستن سواب، سیل douche، سرنگ، اسپری، شستشو، پاک کردن، آبیاری، شلنگ، تخلیه.