خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه

ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

شدت مترادف


 

شدت مترادف اسم فرم

  • شور.
  • عمق غلظت قدرت، اندام، شور، شدت، بود،، انرژی، تب و تاب، قدرت، قدرت، غیرت، شور، شدت، هدف.

شدت مترادف دهيد فرم

  • بسیار بسیار، بسیار، بسیار، قطعا، eminently، عمیقا، بسیار فوق العاده، شدت، عمیقا.
  • شدت, stringently, حدود, unsparingly, sternly, ظالمانه, خستگی ناپذیر.
  • مساعد، خوب، گرمی، سودمندانه، شوق و ذوق، approvingly، sanguinely.