خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه

ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

شور مترادف


 

شور مترادف اسم فرم

  • تب و تاب غیرت، شور، شدت شور و شوق، مزه، مزه، درایو، آتش، اشتیاق، شدت، هیجان، انیمیشن، زنده دلی.
  • خشم خشم، خشم، شور، اوقات تلخی شدت، سوزش، اختلال، عود، فوران.
  • دریا.
  • صمیمیت غیرت شور و شوق، شیفتگی، infatuation، وسواس، شوق، شیدایی، تب و تاب، شور، هیجان، مزه، مزه، تحریک، تحریک.
  • عشق، هوس، تب و تاب شهوت شور infatuation محبت احساسات ستایش احساس، اشتها.
  • فکر کردم نظر کردار مراقبت از انعکاس تفکر معاینه احتیاط judiciousness، cogitation، تجزیه و تحلیل، نظم و دقت مطالعه،.

شور مترادف صفت فرم

  • تجربه.
  • تند و با مزه شوخ، تند تیز، acerb، خاکی، تند،، رنگارنگ، طنز، تیغ دارای طعم اصلی، اذعان، risqué، ribald مبتذل و خشن و ناخالص، زشت و ناپسند است.
  • شور شور برینی ناپاک، تند و زننده، تلخ، کشنده، undrinkable، unpotable.