خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه

ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

ماشین مترادف


 

ماشین مترادف اسم فرم

  • اتوماتای ربات عروسک خیمه شب بازی، موجودی، ابزار، مرد بله، ابزار، پیاده، خرحمالی کردن، menial، برده.
  • خودرو motorcar موتور، ماشین، اتومبیل کالسکهای، jitney، jalopy.
  • سازمان دولت نهاد، استقرار، بوروکراسی، ترکیبی از ماشین، ابزار، قدرت، محل باشگاه وانجمن، پشت درهای بسته، باند، جمعیت، دسته، جناح، اردوگاه، تالار شهر.
  • مربی قطار، چرخ، تراموا اتوبوسی، نورد، نورد.
  • مکانیزم ماشین آلات، موتور، موتور، لوازم دستگاه، ابزار، جنبش، دستگاه، تدبیر، تدبیر، ابزار.