خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه

ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

همکار مترادف


 

همکار مترادف اسم فرم

  • peeress مرد اشراف زاده noblewoman شریف اشراف زاده، نجیب زاده، brahmin زادگی grandee نجیب زاده gentlewoman، جنتری.
  • برابر معادل، coequal، مسابقه، همکار همکار، تعداد مخالف، compeer.
  • برابر همسر همراه همکار، شریک، همکار، همکار، دیپلم، برادر، دو برابر، نفس را تغییر دهید همتای تکراری، معادل، موازات دوقلو.
  • دانشیار گروه confrere همکار compeer همکار مؤتلفه همکار هم تیمی شریک متحد همدم، رفیق.
  • دیپلم.
  • مرد، پسر، فرد فرد، انسان، موجودی فانی، کسی، کسی شخصیت شکل مرد chap جک, bloke.

همکار مترادف فعل فرم

  • جستجو بررسی هيئات،، تحقیق، مشاهده، سازمان دیده بان، بازرسی، زل زل نگاه کردن، توجه، مطالعه، اسکن، نگاه، چشم چرانی، جاسوسی، اسنوپ، peep.