خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه

ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

زبان مترادف


 

زبان مترادف اسم فرم

  • ارتباطات مفاهيم تظاهرات نماد تبادل، بیان، سیگنالینگ.
  • اصطلاحات بومی زبان ویژه، نمی تونم، گویش، argot، مشترک.
  • آمدن، زبان صوتی، سخن گفتن، طرز سخن گفتن، سخنرانی، نوشتن.
  • زبان زبان ویژه، گویش بومی، patois، اصطلاحات، کنایه، نمی تونم، argot، زبان عامیانه.
  • سخن گفتن بیان سخنرانی، بحث، گفتمان، بیان، آمدن،، enunciation، articulateness، هدیه ای از دروغ گفتن.

زبان مترادف صفت فرم

  • اغراق facetious، بازیگوش، عجیب و غریب و مضحک، طنز، به pretending،، دو رو، اذیت طنز, حیله گر آمیز،.