خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه

ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

تمیز کردن مترادف


 

تمیز کردن مترادف صفت فرم

  • sportsmanlike عادلانه، evenhanded، عادلانه، فقط عاقلانه، ایستاده، ورزشی, عکسبرداری, راست بی طرفانه باز و راست، مربع.
  • unstained بی عیب، شسته و رفته، مرتب، cleanly معصوم، scrubbed، cleansed، خالص، بهداشتی، ضدعفونی، بهداشتي، شسته laundered، غرق.
  • خالص بی عیب خالقشان، طاهر، دست نخورده، فضیلت، گناه، پاکدامن.
  • کامل کامل کل، کل، منظم است.

تمیز کردن مترادف فعل فرم

  • پاک پاک، استحمام، شستشو، پاکسازی اسکراب، launder، deterge، الودگی، sanitize، صیقلی، neaten، مرتب، استریل، ضد عفونی کردن.