خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه


ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

وسط مترادف


 

وسط مترادف اسم فرم

  • دور کمر midriff ناحیه میانی، نیم تنه، تنه.
  • مرکز میدوی، نقطه میانی, داخل, تمرکز, معنی.

وسط مترادف صفت فرم

  • ، betwixt و بین این دو، در نیمه راه، متوسط دخالت، انتقالی داخل درونی.
  • مرکزی، میدوی، میانی اواسط دارای مسافت مساوی، ميانه.

وسط مترادف فعل فرم

  • افتادگی تعظیم، slump، خم، راه حل و فصل, رد, نزول، منحنی، swag، برآمدگی، شیب، لاغر.