خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه

ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

شکوفه مترادف


 

شکوفه مترادف اسم فرم

  • تب و تاب بودن، خیط و پیت کردن، رنگ، قرمزی، سرخ شدن، crimsoning، mantling، درخشندگی، درخشندگی، خوشگلی، زیبایی.
  • شکوفه گل florescence.
  • قله کمال ارتفاع، بهار، اوج نخست.
  • گل گل گل کوچک floweret posy، گل آذين، ژنوتيپ، جوانه، burgeon.

شکوفه مترادف فعل فرم

  • بلوم.
  • شکوفا رشد رستگار، موفق، موم، شکوفه، خیط و پیت کردن، درخشش, شعله, شعله ور، فروغ، incandesce.
  • شکوفه گل effloresce, جوانه, جوانه، burgeon، fructify، luxuriate، رشد.