خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه

ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

تخصیص مترادف


 

تخصیص مترادف اسم فرم

  • تخصیص بودجه، کمک هزینه، بودجه، سهم هزینه، فرد.
  • تشنج.
  • سهم.
  • وظیفه وظیفه کارهای عادی و روزمره، ماموریت، کار، دستورالعمل، درس، تمرین، مشق شب، ورزش، تعهد.

تخصیص مترادف فعل فرم

  • تأمين تعیین مجموعه از هم جدا، کنار، apportion، تخصیص دادن، اجازه می دهد، اختصاص، گرفته،، مقابله، توزیع، تقسیم، سهم، پاکت.
  • سبب دست، ترک بدهد، کمک، بانكدارى، بیان، تبدیل، consign، رندر، واگذار، متعهد، در حال حاضر.