خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه


ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

افزایش مترادف


 

افزایش مترادف اسم فرم

  • افزایش افزایش اتحاد، تعهدی، حاشیه، فاصله، گسترش، سود، سود، سود.
  • افزایش علاوه بر این مکمل تجمع اتحاد رشد بزرگ شدن به دست آوردن سود، سود.
  • افزایش, پیاده روی, افزایش علاوه بر این، افزایش و ترقی.
  • رشد، توسعه، بزرگ شدن، تقویت، گسترش، فرمت، علاوه بر این.
  • کمک کمک کمک، پشتیبانی، کمک، بلند پا تا تشویق ضربه در بازو و دست.

افزایش مترادف فعل فرم

  • افزایش افزایش، پیاده روی، تا باد، جک، پیشبرد.
  • بالا بردن بلند بالا بردن، heft، بالا بردن، بالا بردن، فشار، محوری، فشار دهید.
  • بهبود بالا بردن بهتر، تشدید، تقویت, تقویت, تقویت، بزرگ، زیاد، aggrandize، تسبيح، بالا بردن، تشدید، گسترش، بزرگ.
  • ترویج پیشرفت، پلاگین، پرورش abet، مدافع، توصیه، تحسین، extol، eulogize، تگرگ، -جویند، ستایش، خوب صحبت.
  • رشد، بزرگ، به اضافه، توسعه، گسترش، گسترش، گشاد، متورم شدن، باد، تورم، ضرب، تکثیر، burgeon، تشدید، تقویت، تقویت، بالا بردن، بزرگ، تشدید، طولانی.