خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه

ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

مهر و موم کردن مترادف


 

مهر و موم کردن مترادف اسم فرم

  • بازیگران, نوع مختلف مرتب سازی بر اساس نوع کلاس گونه طبیعت نژاد، خط خطی.
  • مشخصات ناشر مارک طراحی نشانه شخصیت مهر ردیابی مشخصه، امضا، تحت تاثیر قرار دادن.

مهر و موم کردن مترادف فعل فرم

  • پایکوبی clump، پایمال tramp، صدای پا، گام.
  • توصیف برچسب، علامت تجاری، طبقه بندی، طبقه بندی، تلفظ، سازمانده، برچسب، نوع.
  • جاسازی اچ، حکاکی، مشخصات ناشر، تحت تاثیر قرار دادن روش، تعمیر، نام تجاری.
  • مشخصات ناشر علامت، چاپ، با نام تجاری بیشتر، تحت تاثیر قرار دادن.