فهرست اسامی همه مترادف،


 • "اندازد؛" مترادف،: ضعف، آسیب پذیری، حقارت، درماندگی، ناتوانی جنسی، ناتوانی.
 • (زمان گذشته) مترادف،: ، داغ، آسان آرام, ارام, آرام.شل، تضعیف، آرام.
 • ، لکه دار کردن مترادف،: تطهيرش، exculpate، بهانه، اعلام بی تقصیری، ارتقاء داده شده.
 • آب و هوا مترادف،: تسلیم، سقوط، غار در، سقوط، شکست.
 • آبکند مترادف،: لباس، لباس، garb، با پارچه مزین، لباس، گوشته، attire.
 • آبکی مترادف،: ، قوی، هیجان قدرتمند، تند و تحریک کننده است.، چگال متمرکز و ضخیم و غنی، متراکم.
 • آتش مترادف،: خستگی، کندی، بی تفاوتی، nonchalance، مرگ کاذب، داغ.خاموش بانک قرار فرو نشاند، smother، منفجر.تعدیل داغ کنونی، آرام،...
 • آتشین مترادف،: سرد, فرو نشستن, ضعیف phlegmatic dispassionate آرام apathetic، پایین کلید.
 • آجیل مترادف،: دارای عقل سلیم و منطقی، شفاف، طبیعی، معقول.
 • آجیل مورد مترادف،: در بی علاقه، با حوصله، سرد به.
 • آخر مترادف،: منبع باز، ابتدا.،
 • آخرین به روز رسانی مترادف،: منقضی، داد تا شکست دادن، بس، می میرند.اول, نخست, اولیه, مقدماتی.نزدیکترین، قریب الوقوع، اول، پارامونت.اولین,...
 • آرام مترادف،: زمان آشفته،، roiled مشغول به کار, آشفته, roused.آشفته، آشفته، پر سر و صدا، شلوغ، عصبی، بی قرار، antsy.، هیجان انگیز...
 • آرام بخش مترادف،: تحریک مهیج تحریک کننده.
 • آرامبخش مترادف،: ، مزاحم مشکل afflicting آزار نگران کننده، دردناک.
 • آرامش مترادف،: سوزش بار اضطراب، نگرانی، شکست.تحریک، افسرده، تضعیف تشدید.داد و بیداد هیاهو اختلال، هياهو، اختلال، مشکل، سر و...
 • آرایه مترادف،: بی نظمی، اختلال، سردرگمی، هرج و مرج، ظروف سرباز یا مسافر.
 • آرزو مترادف،: بی گریزی دوست نداشتن، وحشت جابجا شدن درد، بعدتر.
 • آرمان مترادف،: عملی، پایین به زمین، نبرد زخم، با تجربه، بدبینانه., معنی اصولی کم، مباحثِ.
 • آرمانگرا مترادف،: مادی جنگجویان شکاک واقع گرای, cynic.
 • آزاد مترادف،: ضبط، بردگی، immure، subjugate، غالب شدن، زندانی.
 • آزاد است مترادف،: محدود, زندانی, وابسته, بردگی, بر دوش, fettered, curbed.، نگهبانی محفوظ است, محدود, تنش, مردد.اشغال, گرفته, مشغول, شاغل در...
 • آزادى مترادف،: بکوبند، ستم، subjugate، تسلط، تسخیر.
 • آزادی مترادف،: حبس، اسارت، اسارت، ظلم و ستم.استبداد استبداد برده داری، بردگی، اسارت، وابستگی.يکصد, بار, مسئولیت, محدودیت,...
 • آزار دهنده مترادف،: پراکنده، گاه به گاه, نادر, نادر, غیر معمول.
 • آزار و اذیت مترادف،: به نفع پشتیبانی خشنود و راضی کردن، آسایش، حفظ، برای از بین بردن.نیکو، افراط، حفاظت، پاداش، یاری.
 • آزاري، مترادف،: حسن نیت ارائه میدهد، مدنیت، ادب، درایت، savoir مداخله.
 • آسان مترادف،: مشکل، دردناک، دشوار، دشوار، wearisome، مجبور، fatiguing.خواستار خشن استرن، خصومتآمیزی,، سخت، سخت، تنش،, محدود, unbending,...
 • آستانه مترادف،: بستن و رد و گرگ و میش و پایان، انحلال، به پایان برسد.
 • آسیب مترادف،: کمک به نفع, به نفع تعمیر، درمان، درمان.سود، کمک، بخشش، برکت و نعمت.به نفع رفاه خوب بهبود مزیت، بهبود.
 • آسیب پذیر مترادف،: شکست ناپذیر, unconquerable, غیر قابل خراب کردن, نامحدود, غیر قابل تسخیر.
 • آشتی مترادف،: متفاوت، برخورد، تضاد، برخورد.تضاد سوء تفاهم، خصومت، خشم و دشمنی.خشم, مزاحم, بیدار, میگیرد،.تحریک، تشدید کند،...
 • آشفته مترادف،: مطیع، فرمانبردار، لشکر.صاف، شیشه ای، ارام.
 • آشفتگی مترادف،: سفارش، آرامش، صلح و آرام.شاد شاد، elated، شناور دارای سرور و نشاط، خوش بین.
 • آشنا مترادف،: نادان، ناآگاهانه، غافل.نادان بی تجربه، ماهر، سبز، نا آشنا.دور, رسمی, دور, دور.فوق العاده قابل توجه، غیر معمول،...
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>