اشکال مترادفاشکال مترادف اسم فرم

  • ضرر کمبود، نقص، نقص، گره گیر، مشکل، مانع، مانعی بر سر راه، بررسی، شکست، مزاحم، مانع، مسئولیت، مشکل.
  • نقص گسل گرفتن گره گیر snarl مالش اشکال, عدم, لکه دار کردن نقص و ضعف.

اشکال مترادف فعل فرم

  • wiretap، شیر، گوش دادن، استراق سمع.
  • تحریک کردن زحمت اذیت کردن، irk، آزار و اذیت، هکتور، گورکن، گزنه، نق نقو، رنجش، رنجانید، مزاحم، تحریک.

اشکال لینک های مترادف: عدم,

اشکال مترادف،