فهرست اسامی همه مترادف،


 • ادغام Edifying مترادف،: unedifying، بفهمیم،، baffling.
 • ادم اواره و ولگرد مترادف،: مستقر, ریشه, شاغل, هدفمند, بلند پروازانه.
 • ادم تنومند و بدقواره مترادف،: حس به معنی، صراحت، straightforwardness.
 • ادم خائن و بدنهاد مترادف،: ، کبوتر بی گناه, مصلح, سامری خوب بره.
 • ادم خسیس و لئیم مترادف،: altruist بانی خیر نیکوکار، بخشنده, سامری خوب، do-gooder.
 • ادم خودساز و جلف مترادف،: bumpkin، روستایی، روستایی، boor، ظروف سرباز یا مسافر، slob.
 • ادم هرزه مترادف،: aesthete خبره dilettante، منتقد، cognoscente.
 • ادم پست و حقیر مترادف،: برتر, رهبر, عریان, رئیس, ارباب استاد.
 • ادّعایی مترادف،: بی تاب تحمل بد خو، انتقادی، افراط کار، کمبودهای، رنجش.
 • اذعان مترادف،: مناسب و معقول decorous متواضع، عاقل، مهار، genteel، بی تکلف، فروتن، bashful.
 • اذعان کرد مترادف،: غفلت, نادیده گرفتن, نادیده می گیرند.disavow, رد, رد, نشدن, به نوبه خود.
 • اذیت کردن مترادف،: لطفا متنعم, حیوان خانگی, تسکین, cosset, لذت.
 • اذیت کننده مترادف،: دلپذیر، دلنشین, تعاونی, معقول, مدنی.
 • ارائه مترادف،: بازداشت subjugate، تسلط، زندانی بکوبند، ربودن، اتصال.غیر قابل قبول, اعتراض, نامناسب, کهنه, بدساخت، نامناسب نالایق...
 • ارائه اطلاعات نادرست مترادف،: حقیقت, دقت, دقت, verisimilitude, صحت, واقعیت.
 • اراده مترادف،: بی تفاوتی فتور بی تصمیمی، لاغری، ضعف.
 • ارام مترادف،: آشفته آشفته ruffled هیجان تند و تیز، م.مبارز تهاجمی، pugnacious متخاصم، مزاحم، self-assertive.
 • ارتباط مترادف،: اختلاف واگرایی بی ربطی، inappropriateness، inapplicability.
 • ارتباطي مترادف،: close-mouthed، کم حرف، مرموز، محفوظ است، مختصر و مفید، به وسیلهی.
 • ارتجاع مترادف،: لیبرال رادیکال انقلابی، left-winger، آقای، چپ.
 • ارتجاعیٍ مترادف،: اصلی, جدید, رمان, تازه, ناآشنا, غیر معمول.با نام تجاری جدید استفاده نشده تازه خوب حفظ, خوب, ویرجین.
 • ارتداد مترادف،: وفاداری ارتدوکسى وفاداری, عزم.
 • ارتدوکسى مترادف،: heterodoxy, ارتداد, بی تقوایی, nonconformism, نوآوری, انعطاف پذیری.
 • ارتدکس مترادف،: کفر آمیز, گمراه, رادیکال, schismatic.غیر معمول, نوآورانه، غیر متعارف, امتحان, محلى عليه.
 • ارتقا مترادف،: جمع و جور کردن نزول مرتبه تنزل، disrate، برش، declass.
 • اردک مترادف،: مقابله با چهره، مقابله با، متعهد، به صورت فرض، خوش آمدید، در آغوش.بالابر، بالا بردن، بالا بردن، مستقیم به...
 • ارزان مترادف،: هزینه, عزیز, گران, قیمت بالا.سخت به دست آورد، دشوار، پرهزینه.سخاوتمندانه، لیبرال، خوب ومهربان.گران عزیز...
 • ارزش مترادف،: uselessness unworthiness بی اهمیتی علائم، paltriness، بی موردی تبدیل.disdain، بی اعتنایی، نفرت، استهزاء، spurn.
 • ارزشمند مترادف،: خريدند،, بی فایده, بی ارزش, بی فایده, بیهوده.، خوار بی ارزش و بدبختى آفرين، زیرآبی رفتن.ارزان جنس بنجل ناچيزى،...
 • ارزشهاى مترادف،: مبهم، وقت تلف کردن، مرموز، مبهم، noncommittal.
 • ارزو مترادف،: ترک نفی مخدوم، عملکرد، forswear، چشم پوشیدن از، رد.
 • ارسال مترادف،: دریافت دریافت را اعتراف، ارسال برای احضار، تماس، سفارش، تماس، درخواست، فرمان، دعوت، جمع اوری، مستقیم،...
 • ارسال کنید مترادف،: مقاومت در برابر, نگه, مخالف, گیره.
 • ارشد مترادف،: کاربر، جوان، پسر، جوانترین.نوجوان، فرزندان، stripling، بچه قورباغه، کودک، بزرګ ارشد.کاربر, پسر, شاگرد, ادم پست و...
 • ارگانیک مترادف،: مواد معدنی غیر آلی، فرمها،.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>