فهرست اسامی همه مترادف،


 • استخدام مترادف،: کهنه, استاد, دست پیر.
 • استخوانی مترادف،: گوشتی و تنومند و چاق و چله، چاق و چله، چربی.
 • استدلال مترادف،: قرارداد توافق کنکورد، هماهنگی، مخالفت،.
 • استدلال می کنند مترادف،: موافق رضایت دادن را دریابند، گرانت، قبول.
 • استراتژیک مترادف،: جزئی, ناچیز, اهمیت, اهمیت.
 • استراحت مترادف،: سرعت بخشیدن به بالا بردن تشدید، گام تا، تشدید می شود.toil، کار عرق خود اعمال می شود، قرار است.مهار, سفت, اتصال,...
 • استرس مترادف،: به حداقل رساندن تحقیر بازی، understate، soft-pedal، چشم پوشی.
 • استرلینگ مترادف،: جنس بنجل, کهنه, دوم, تحتانی.
 • استرن مترادف،: ملایم آرام، مهربان آسان، دلسوز، آرام، مهربان.مردد، متزلزل متزلزل وقت تلف کردن، انعطاف پذیر، قابل تغییر است.
 • استریل مترادف،: آلوده، آلوده، آلوده، ناپاک.حاصلخیز، پربار موسیقیِ غنی، پرکاری پرتکاپو.مفید, تولیدی, موفق, موثر, موثر.جالب,...
 • استعفا مترادف،: ادامه، دنبال, رفتن, انجام, به چسبیده.مبارزه با, نبرد, مسابقه, مقاومت, مخالفت.
 • استعفا داد مترادف،: مقاوم و سرکش و تمایلی, مبارز, belligerent, سرکش.
 • استعفای مترادف،: دخالت پیوست، ادامه.مقاومت مخالفان بی حوصلگی.
 • استعمار، مترادف،: ستاره مودب, صاف, برازنده بخشنده mannerly استادانه، مدنیت است.
 • استعمارگر مترادف،: بومی indigene aborigine، autochthon.
 • استفاده مترادف،: شوهر یدکی، ذخیره، حفظ، سرمايه بخشيد، لئامت دادن.
 • استفاده می شود مترادف،: استفاده نشده، با نام تجاری جدید، باکره، تازه، جدید.
 • استقامت مترادف،: دل دل کردن، waver، shillyshally، دریغ.ضعف، ظرافت، frailty، شکنندگی، محصول.
 • استقلال مترادف،: انقياد، subservience، مطیع، انقیاد، اسارت، کنترل.وابستگی انقياد.
 • استقلال ندادند مترادف،: کمیاب قلیل نازل، کم پشت، ناچیز است.
 • استمداد مترادف،: افزایش شدت زیاد، افزایش، افزایش، باد.از دست دادن، تسلیم ناگزیر، شکست، تسلیم، به.
 • استنشاق مترادف،: بازدم انقضا پف، ضربه، خروپف.بازدم منقضی، تنفس از ضربه، خروپف.
 • استهزاء مترادف،: ، تمكين، بیعت، حسن نیت ارائه میدهد، رابطه احترام بگذارند., توسعه, ایده آل, مدل, معیار استاندارد.
 • استهلاک مترادف،: قدردانی، افزایش، افزایش، پرش، bullishness.
 • استونی مترادف،: دلسوز, مناقصه, نوع, آرام, مهربان.
 • اسراف مترادف،: لئامت دادن جلوگیری کم، محدود، محدود است.نجات سرمايه بخشيد، فروشگاه، تجمع، حفظ ذخیره کردن، نگه دارید.، كنيزي...
 • اسرع مترادف،: قدردانی، تشکر، تقدیر، thankfulness، اذعان، شکرگزاری.
 • اسفناک مترادف،: خوش شانس، خوشحال، felicitous، دلنشین و تشویق، لذت بخش، به دلپذیر.
 • اسلاو، انگلستان مترادف،: حفظ حفظ حفظ، استفاده مجدد، ذخیره، ادامه.
 • اسلحه مترادف،: صلح, آتش بس, سازش, مذاکره.
 • اسلوب مترادف،: disarrange تقلا، ناراحت، اشتباه، پراکندگی تکان تکان خوردن، پی.
 • اسمی مترادف،: واقعی واقعی واقعی، واقعی، واقعی است.بزرگ، بزرگ بالا قابل توجهی، گزاف.
 • اسپاسمودیک مترادف،: منظم و مداوم, بی وقفه، مدت.
 • اسپیچ لس مترادف،: بیان، ارتباطی، پرگو.
 • اسکراب مترادف،: برتر, خوبی توسعه یافته, قوی, انتخاب, شکوفایی.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>