فهرست اسامی همه مترادف،


 • ایمنی مترادف،: مسئول، حساس، آسیب پذیر، در معرض.مسئولیت، حساسيت، آسیب پذیری، قرار گرفتن در معرض، باز بودن، مستعد بودن،...
 • اینتر مترادف،: قبر، disinter، فرو کردن.
 • اینرسی مترادف،: حرکت، تحرک، تحرک، فعالیت، تغییر، نشاط.
 • ایول مترادف،: خوب فقط با فضیلت، مناسب و معقول، نجیب، ایستاده، اخلاقی، عادل.فضیلت، نیکی، عدالت، rectitude، justness، saintliness.مفید,...
 • با مترادف،: حل و فصل، عاقل، پایدار، متفکر و مسئول و قابل اعتماد، محتاط.
 • با احتیاط مترادف،: ساده لوحی های مضحکی، ساده لوح و بی تزویر، تمام.چرت کردن گارد حمله, بی پروا, زدن دارای تهور بی مورد، راستى.بی...
 • با بیحوصلگی حرف زدن مترادف،: گریه مقایسهٔ رپ، شرايط دشوار بانوان ايران، کم است.نقد, فسخ, حذفی, رپ, put-down.
 • با دوام مترادف،: جنس بنجل، ارزان، gimcrack، فاسد.
 • با روح مترادف،: بی حال, تنبل, آرام, torpid, کسل کننده.کهنه, کار, fusty, ارتجاعیٍ, بی عرضه.
 • با شخصیت مترادف،: زشت زشت غیرجذاب، ill-favored، دشت unlovely.
 • با شکوه مترادف،: فقیر تسلیم شده پایه خرده grubby، کثیف، معنا، حوصله، فروتن.unostentatious بی ادعا بی تکلف فروتن، متواضع، عادی.پر جنب و...
 • با صدای بلند مترادف،: سکوت، inaudibly., نرم, آرام سکوت، صلح آمیز است.ذوق sedate هنری، ظریف.
 • با صدای تلپ افتادن مترادف،: شکوفا, موفق, رشد, را, برنده تمام پولها.، سر و صدا، آمار احساس موفقیت، پیروزی.
 • با صرفه مترادف،: عجیب، profligate، ولخرج، spendthrift، لیبرال، سخاوتمند، ای.
 • با عرض پوزش مترادف،: سخاوتمندانه, کافی, فراوان, نجیب.، خوشحالم که خوشحال خوشحال خوشحال, self-congratulatory.، سرگرم کننده سرگرم کننده،...
 • با فشار دادن مترادف،: بیهوده و بیمعنی، بی اهمیت, اهمیت, اهمیت, غیر ضروری.
 • با ملاحظه مترادف،: inconsiderate بی ملاحظه unfeeling، غفلت، خشن، بی عاطفه.
 • با نشاط مترادف،: بی حال, spiritless، افسرده، غم انگیز, خسته, torpid, تنبل, phlegmatic.
 • با هم مترادف،: تنهایی، به طور جداگانه، به صورت جداگانه، به تنهایی، تنها، منحصرا.تناوب, سریال, جداگانه, به تنهایی.
 • با هوش مترادف،: بی حال, تنبل, بی اثر, غیر فعال.
 • با وقار مترادف،: خام، درشت، مبتذل، graceless، خام، churlish.
 • با چنگک جمع کردن مترادف،: پراکنده, پراکندگی, گسترش, strew, ضربه دور.ریاضتی، پیوریتن ها مجرد، مرد خانواده، زاهد گوشه نشین، راهب.
 • باد مترادف،: شروع، شروع، آغاز، آغاز، متعهد.self-effacement، self-deprecation، شکسته نفسی، تواضع، diffidence، رزرو.کاهش کوچک، فشرده سازی، سقوط...
 • باد می وزد مترادف،: محتاط در سخن، کم حرف، محفوظ است، متواضع، آرام.، با این حال، آرام windless، becalmed، نزدیک.
 • باد کردن مترادف،: شتاب, تشدید, تشدید, تشدید کند، حرارت بالا، برگرد تا.
 • بادیگران مترادف،: تناقض، واگرا در odds با جنگ مخالفم، متفاوت از.
 • بار مترادف،: برای از بین بردن، disburden رایگان، ارائه، آزاد، آزادى.باز کردن unship، تخلیه، تخلیه offload، روگرفت.
 • بارب مترادف،: تعریف، تقدیر، ادای احترام، دسته گل، تجمع.
 • باردار مترادف،: کسل کننده، بی ثمر، استریل، خشك.ناچیز، بی معنی خالی بی اهمیت، بی معنی.
 • بارور مترادف،: استریل نازا خشک خشک، لخت، زرد، سرکش.بی فایده, کارآفرینی, فعال, ضعیف، فقیر.
 • باروری مترادف،: استریل، بی ثمر، jejune.
 • باروک مترادف،: کلاسیک, خالص, ساده, تابعی, unadorned.
 • باریک مترادف،: فراوان بزرگ قابل توجهی، لیبرال، فراوان است.capacious, جادار, کافی, بزرگ.چاق و چله دلپذیری ضخیم، وسیع، گسترده...
 • باز مترادف،: منع بسته مسدود شده متوقف شده، بسته شده است.خاموش نوار نزدیک، قفل، متوقف.مهر نزدیک، عضویت، پلاگین، متحد.تحمل...
 • باز دل مترادف،: ریاکارانه، حیله گر، غیر مستقیم، حیله گر، مانور، پیچیده.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>