فهرست اسامی همه مترادف،


 • اقلیت مترادف،: بزرگسالی، بلوغ، اکثریت، ارشد.
 • اقیانوس مترادف،: رها، آبپاش، کم، هر چیز کوچک، ذرات قطره.
 • اقیانوس آرام مترادف،: ، مشکل آشفته, آشفته, پر سر و صدا و بی قرار, ruffled, به کاربرده است.
 • الاستیک مترادف،: شکننده نسوز، سخت، لجوج، حافظۀ obdurate، انعطاف ناپذیر، سفت و سخت، تنش، نافرمانان.
 • البته مترادف،: تاخیر، سرعت، قدم زدن، straggle، تاخیر.
 • الحاق مترادف،: جدا کردن، تفریق، حذف، قطع.
 • الحسین مترادف،: سریع سریع سریع سریع, ناوگان.سریع، وقت شناس در زمان.
 • الرجيم. مترادف،: long-winded طمطراق دارای اطناب، پرگو.laissez-faire، زندگی می کنند-و-اجازه-زندگی می کنند، متحمل.
 • الهام بخش مترادف،: dispirit دلسرد dishearten، daunt، جلوگیری، جلوگیری از تورم.، dispiriting افسرده دلسرد دلسرد کننده، کسل کننده، کسل کننده،...
 • الهی مترادف،: ، حرمتی سکولار زمینی، جهانی.
 • الکی مترادف،: واقعی واقعی واقعی، واقعی، واقعی، واقعی.
 • الگوها، مترادف،: پیشرفت پیشرفت، پیشگام.
 • الیگارشی مترادف،: احترام deferential، فروتن، توصیف تصويب طرح، متملق.
 • ام مترادف،: بموقع، درستی، عادلانه، متوسط، مناسب، منطقی است.
 • امانت مترادف،: غفلت، غفلت، سستی، مسامحه، بی تفاوتی، شلی.
 • امتحانی مترادف،: مستقیم، ضخیم، مطمئن و با اعتماد به نفس، unhesitating.معين مستقر، بی قید و شرط نهایی، حل و فصل.
 • امتناع، مترادف،: خوش گذرانی، wantonness، ولگردی، sybaritism.
 • امداد مترادف،: بیماری, ناراحتی, ناراحتی.تشدید تشديد, بدتر, تشدید, عود.
 • امر مترادف،: اجازه، مجوز اجازه اعطای، تحریم، تایید.نصب، enthrone، توانمند سازی، صندلی، تاج.
 • امساک کردن مترادف،: با عجله به دنبال اصرار، باقی بماند.
 • امن مترادف،: خطرناک, معرض, خطرناک, خطر ناک است.آمار آسیب دیده، صدمه دیده است، مجروح، صدمه،.مردد، اضطراب، ديپلمات، مشکوک،...
 • امنیت مترادف،: قرار گرفتن در معرض، آسیب پذیری، خطر، اضطراب، fearfulness، شک.
 • امکان پذیر مترادف،: شرايط حاضر غيرممکن خواند، عملی، غیر ممکن است.
 • امید مترادف،: ناامیدی، یاس، دلسردی، بدبینی، ترس.ناامیدی، تسلیم، ترس، شک.
 • امیدوار مترادف،: نا امید کننده، بدبینی تیره ابری، نامطلوب.
 • امیدوار کننده مترادف،: untalented عادی نومید کننده، بعید است.تهدید تلخ نا امید کننده، inauspicious.
 • امیز مترادف،: self-effacing، فروتن، خجالتی، deferential.
 • انبار مترادف،: صرف, نایاب, استفاده, اگزوز, پاشیدن.
 • انبارهای مترادف،: نایاب, صرف, استفاده از, اگزوز, اسراف.
 • انبساطي مترادف،: سریع، سریع، فعال، مشتاق، سریع، پر انرژی، دینامیک.
 • انبوه مترادف،: ناچیز، بی ثمر, نابارور, ایش, خشک.یادآوری، دشت، unadorned.
 • انتخاب مترادف،: قدرت نیروی رهبر، فرمانده، قدرت، policymaker، تصمیم ساز، وجودش،.غفلت نادیده گرفت بیش از گذشته، سمت چپ.افراط، به...
 • انتخاب کردن مترادف،: رد رد، تصمیم گیری در برابر قانون را، به نوبه خود، محروم.
 • انتخاب کننده مترادف،: undiscriminating، uncritical، پذیرش.
 • انتخابی مترادف،: unselective، تصادفی، undemanding، فراگیر.مورد نیاز ضروری است، تجویز منصوب، تعیین می شود.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>