فهرست اسامی همه مترادف،


 • باز کردن مترادف،: بسته شدن توقف پلاگین، انسداد، مهر و موم.پایان پایان پایان، نتيجه و نزدیک.
 • بازدارندگي مترادف،: حمایتی همزبان سازگار، هماهنگ است.
 • بازداشت مترادف،: اجازه دهید شل رایگان، آزاد، سرعت، تسریع، اعزام، پیشبرد.آزادی، آزادی، آزادی، محدودیت های سازمان ملل متحد.
 • بازنشسته مترادف،: اقامت، ادامه.تا باقی می ماند.پیشبرد, ادامه, زمین به دست آوردن, ایستاده سریع.
 • بازنشستگی مترادف،: پیشرفت، به دست آوردن.
 • بازيچه مترادف،: با احتیاط، با دقت، پشتكار، hesitantly.
 • بازپس مترادف،: رد, مقاومت, تناقض, disavow, renege.
 • بازگشت مترادف،: از دست دادن, ناپدید شدن, کاهش, مرگ.دور, حذف, جابجایی, قرض.سوال, سوال, ادعا, ادعا.محکوم انتقاد, دلسرد, وتو, چالش...
 • بازی مترادف،: استرس، تاکید بر بازی زیر خط دار خط، جلب توجه به ستایش.ترسو, fainthearted, ضعیف, خجالتی, کراون, احتیاط.بازی به حداقل...
 • بازیابی مترادف،: بدتر، تضعیف, debilitate, شکست, تسلیم.
 • باستان مترادف،: مدرن, معاصر, اخیر, فعلی.جوان، جدید، رمان.
 • باطل مترادف،: نشسته، مناسب و معقول، فضیلت، اخلاقی، پارسایان گیرانه است.کامل سرشار و فراوان و کامل، اشغال شده.پر کردن, مصرف,...
 • باطل مى كند مترادف،: اعتبار اجازه، تحریم، قانونی، تصویب دهند مشروع، توانمند سازی.
 • باطل کردن مترادف،: تصویب دهند, اعتبار, تصدیق, رعایت, تقویت.
 • باطنی مترادف،: پیامهای میکند، قابل دسترس و روشن و قابل فهم، درونی و محرمانه.
 • باغ مترادف،: معمول، غیر معمول، نامنظم و استثنایی، منحصر به فرد، به نادر، مفرد، فوق العاده است.
 • بافکر مترادف،: slow-witted، گنگ، آهسته، ضخیم، شعور.
 • باقی بماند مترادف،: نابودی هلاک، پایان ناپدید می شوند، می میرند.دل دل کردن، waver، رنه، shillyshally.
 • باقی می ماند مترادف،: برو, ترک, زیر, مرگ.محو شدن, شکست, رد, تسلیم.حرکت، تغییر، انتقال، gad مورد.
 • بالا مترادف،: هوشیار، کم، detoxified، پایین، افسرده.پایین, ریشه, پا, نادر, عمق.بدترین talentless ناشناخته، بی کفایت، شپشو.پایین,...
 • بالا بردن مترادف،: فروکش کردن، نرم کردن, کاهش, تخت, تضعیف.تخریب، پاییز، افسردگی، تنزل، آوارگى، تبار.کاهش پس از انقطاع, کاهش, کاهش,...
 • بالا برود مترادف،: کاهش رد فرود, کاهش, کاهش.
 • بالا فکر مترادف،: , معنی underhand, خرده, رشوه, خدمت.
 • بالغ مترادف،: نابالغ نارس خام سبز, مناقصه, جوان, unfledged.جنینی، دل، ناقص، inchoate.توسعه نیافته، بی تجربه، مرغزار.
 • بالون مترادف،: کاهش، کوچک، کاهش، قرارداد، سقوط، صاف.
 • بالینی مترادف،: شخصی ذهنی گرایش لجوج متعصب محدود فکر، پیش.
 • بان کی مون مترادف،: تایید، مجوز، پذیرش، تشویق، آزادی، laissez-faire.اجازه, اجازه, اجازه, گذاریِ, تشویق.
 • بانتام مترادف،: خجالتی بازنشستگی ترسو, bashful, محتاط در سخن.بزرگ بزرگ بزرگ، بزرگ، ماموت، بزرگ.
 • باند مترادف،: جدا, شدید, جدا کردن, قطع, untie.شکستن, مخالف, برداشت, سقوط, آن مراجعه به تنهایی.
 • باهستگی مترادف،: شتاب زده،، رسوب شتابزده, عجله, سریع, فوق العاده خطرناک است.
 • باهم جاری شونده مترادف،: واگرا، تقسیم، ramifying.
 • باهوش مترادف،: احمق، متراکم، مبهم، آهسته، کسل کننده، slow-witted، unresourceful، گنگ است.دست و پا چلفتی، بی دست و پا، maladroit، fumbling،...
 • باهوشتر مترادف،: کسل کننده, غیر حساس, متراکم, undiscerning, مبهم.
 • باور مترادف،: کفر، شک سوال چالش، بی اعتمادی، بی اعتبار.بعید است، محتمل، بعید و غیر محتمل، عکس، غیر ممکن است.ناباوری بی...
 • باور نکردنی مترادف،: واضح است، معتبر قانع کننده قانع کننده، تصور، باور.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>