فهرست اسامی همه مترادف،


 • اسید مترادف،: دلپذیر و مطبوع، دوستانه، آرام، دارای اثر تسکین دهنده.شیرین، شیرین، honeyed، شیرین و مطلوب.
 • اشاره مترادف،: کودکانه، کوچک، کاربر، جوجه مرغزار و نوجوان.
 • اشاره کرد مترادف،: مبهم، بی بی معنی نامناسب، بی ربط.
 • اشباع مترادف،: خشک، تخلیه تبخیر اب چیزی را گرفتن، تد.
 • اشتباه مترادف،: خوب و اخلاقی و مشروع، حقوقی، اخلاقی.مرتب, راست, سفارش, disentangle, تنظیم حق.تمام حق و, کارآمد, کار, کاربردی, خوب.صحیح،...
 • اشتباه گرفته مترادف،: محترم، ارزش admired شناخته شده، افتخار، گرامی.
 • اشتراک مترادف،: رد, پرهیز, رد, دگراندیشی است.
 • اشتها مترادف،: گریزی, وحشت جابجا شدن درد, کراهت, بی.unappetizing, غیرجذاب لحنی طاقت فرسا، دافع، unpalatable.
 • اشتیاق مترادف،: باحال disinclined تمایلی بدهي، میلی است.بی گریزی اكراه، antipathy، سردی.
 • اشراف مترادف،: مقطع.خصایل, فساد, نامردی, سازمان ملل متحد اعتماد.lowliness, ابهام, سادگی, بی اهمیتی علائم.پرولتاريا کلاس بورژوازى،...
 • اشراف زاده مترادف،: plebeian پرولترى دهقان، روستایی هویداست.
 • اشغال مترادف،: تخلیه، برداشت، عقب نشینی، تخلیه، رها.ترک, ترک, استعفا, رها کردن, تخلیه.جای خالی، واگذاری، تخلیه، وفایی، اخراج،...
 • اشکال مترادف،: مزیت سود بدست آوردن، جبران خسارت، ثروت باد آورده.
 • اصالت مترادف،: imitativeness، staleness، زهد، انطباق، ارتدوکسى.
 • اصرار مترادف،: بی میلی, بی, کراهت, گریزی, indisposition, antipathy.دلسرد احتیاط, منصرف کردن, تعرض, هشدار می دهند.جلوگیری, جلوگیری, مهار,...
 • اصطکاک مترادف،: هماهنگی، توافق، سازگاری، congeniality، موافقت، همکاری.
 • اصل مترادف،: جزئی, ثانویه, محیطی, کمتر, اتفاقی, لوازم جانبی.
 • اصلا مترادف،: از پای در امدن, زیر, بدتر, ناگزیر،.
 • اصلاح مترادف،: بدتر، تضعیف، آلوده، debase.دور انداختن زباله رها، غفلت، رد، از دست دادن.تضعیف بدتر، استیصال، فرسایش.
 • اصلاحات مترادف،: بدتر, انحطاط, رو به زوال، سیر قهقرایی, عقب.انحطاط زوال تخریب، فساد، سوء استفاده، واکنش، رگرسیون.
 • اصلی مترادف،: conformist سنتگرا babbitt.قدیمی, مبتذل, معمولی, hackneyed.آخرین به روز رسانی, نهایی, نهایی, پایان انعقاد.بی فایده و imitative و...
 • اصولى مترادف،: بی پروا، اصولی خراب کارانه، فرصت طلب، مباحثِ.
 • اصیل مترادف،: half-breed، crossbred، هیبرید، دو رگه، گذشتند.کاليبر خام درشت بی ادب، unpolished، خشن.
 • اضافه وزن مترادف،: کم وزن، emaciation، سوء تغذیه.دچار سوء تغذيه, لاغر, لاغر, لاغر و استخوانی.
 • اضافه کردن مترادف،: تفریق, حذف, برداشت, دور.کاهش, کاهش, کاهش, کاهش دهیم.
 • اضافی مترادف،: حیاتی ضروری مورد نیاز, ضروری, ضروری, حداقل.کمتر، کاهش، کاهش کمتر.
 • اضطراب مترادف،: ، آرام با اعتماد به نفس, امن, بي پروا, آرام, متاثرتر.سهولت، اعتماد به نفس، تضمین، تعادل فکری، آرامش، آرامش،...
 • اطاعت مترادف،: نافرمانی، تمرد، سختی، recalcitrance، معاندت، شورش.نافرمانی مخالف چشم پوشی، شورش، بی اعتنایی، transgress.
 • اطناب مترادف،: terseness, دقت, pithiness, laconism, تفرقه.
 • اطناب، مترادف،: terseness, صراحت, pithiness, دقت, اختصار, conciseness.
 • اظهار مترادف،: قابل تحسین، ستوده, شایسته, عالی, شکوه.
 • اعتبار مترادف،: implausibility نا برابری غیرمحتملی در نظر، untenability.بی اهمیتی علائم، ابهام، lowliness، رسوایی، بی احترامی کاهش،...
 • اعتدال مترادف،: افراط، crapulence، intemperance.بیش از حد، مجوز، immoderation، افراط، هرزگی، licentiousness.خوش گذرانی, wantonness, رها, dissoluteness.
 • اعتراض مترادف،: امتیاز, توافق, پذیرش, تاکید, تایید, توافق.unexceptionable خشنود قابل قبول مطلوب، مطلوب، خوش آمدید.
 • اعتراف مترادف،: انکار پنهان، پوشش disavow، رد، پنهان کردن.نگه داشتن, حذف, debar, باختن.پنهان کردن، خودداری، مبهم، پنهان سازی.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>