فهرست اسامی همه مترادف،


 • احترام لنین مترادف،: استهزاء, spurn, execrate, اى، مسخره.
 • احتمال دارد مترادف،: محتمل، باور نکردنی بعید بی دلیل، مضحک است.
 • احتمالی مترادف،: بعید است، محتمل، غیر ممکن، محتمل، غیر منتظره، نادر.
 • احتیاط مترادف،: راستى، بثورات جلدی، غفلت، بی دقتی، شجاعانه، بی پروا.wastefulness تبذير improvidence، open-handedness، خوش گذرانی.بی دقتی بی...
 • احساس مترادف،: بیهوشی, insensibility, فلج, بیهوشی.
 • احساسات مترادف،: matter-of-factness کتمان حقیقت, سخت headedness tough-mindedness.
 • احساساتی مترادف،: نگهبان، عملی معقول انجام نگرفته، واقع بینانه، سخت به رهبری.
 • احساسی مترادف،: ، آرام حال آرام،, پایدار, stolid, phlegmatic.
 • احشایی مترادف،: ، توجیه فکری intellectualized سر, فکر.
 • احمق مترادف،: هشدار و مشتاق و پر جنب و جوش، با نشاط، wide-awake، هوشیار.حکیم معقول محتاطانه نیز منطقی، هوشمند.هوشمند، روشن،...
 • احمق با مترادف،: چه رسد به, اجازه دهید، از ماندن، غیر روحانی.
 • احمق در اطراف مترادف،: رفتن گرفتن توپ آن را با هم دریافت، دریافت کرک, شکل.
 • احمقانه مترادف،: عاقلانه، ناقلا، باهوش، سیج، sapient، محتاطانه.جدی، معقول، بالغ، sedate، متفکر.غیرمعمول، ثابت، هشدار، منطقی، آگاه...
 • احیاء مترادف،: باطل پایان کردن له، کشتن، تخریب.فاسد، debase, deprave, انحطاط, پایین, گردنه.unredeemed، از دست رفته, منحط, unregenerate, unreconstructed.
 • اختراع مترادف،: حقیقت واقعیت است، واقعیت است.imitativeness، unoriginality، کندی، staleness.
 • اختصار مترادف،: گزاف گویی, garrulity, loquacity, prolixity, long-windedness.
 • اختصاص داده شده مترادف،: داغ دشمنانه, دور, جدا, جونگ.
 • اختلاف مترادف،: توافقنامه, هماهنگ, هماهنگی, کنکورد.توافق انطباق موافقت، مکاتبات، وحدت، هماهنگی.هماهنگی، حسن تفاهم، گشودگي،،...
 • اختلاف عقیده مترادف،: وحدت اجماع توافق، موافقت، انطباق.
 • اختلال مترادف،: صحت قدرت، سرزندگی، رفاه سلامت، تعادل، عاقلی.سفارش, فرم, روش, neatness, tidiness.
 • اختیاری مترادف،: اجباری واجب اجباری ضروری است، مورد نیاز، لازم است.
 • اخلاق مترادف،: بد، فساد، فرصت طلبی، قمار،، ولگردی، معاون.
 • اخلاقی مترادف،: فرصت طلب اصولی غیر اخلاقی بی پروا، بیشرمی، پایه.غیر اخلاقی سست، بی قاعده وحشی، گستاخ، رها، نافرمان.نادرست غیر...
 • اخم مترادف،: لبخند تایید به نفع، مانند، تشویق، countenance، تحمل.لطفا خشنود و راضی کردن, لذت, تسکین, آرامش, آرامش.
 • اخیر مترادف،: قدیمی باستان سابق اولیه, قدیمی, یک بار.
 • ادامه مترادف،: تسلیم بجنگيد، تسلیم، تضعیف پرچم، شکست.غرفه، توقف, عقب, پشتیبان, خارج.جمع شدن.خاتمه برش های کوتاه پایان، ترک،...
 • ادای احترام مترادف،: محکومیت, تمسخر, obloquy, brickbat.
 • ادب مترادف،: ساده طبیعی تاثیر پذیری پایین به زمین صوفيه،، خود به خود، هستیم، دل.boorishness بد رفتار زشتى، outlandishness، خشونت.بی...
 • ادبت مترادف،: تازه کار، مبتدی، نوچه، bungler، آماتور، klutz.ماهر ناشایست، بی کفایت، maladroit، دست و پا چلفتی، klutzy.
 • ادبی مترادف،: شاعرانه، خیالی، تخیلی، عاشقانه، فوق العاده، خلاق، رویایی، غریب.تشبيهي نمادین paraphrased، اقتباس، مجازی، تمثیلی.
 • ادبیات مترادف،: خالص، مناسب و معقول، اخلاقی، محترم.بالا فکر، نوع دوستانه، سخاوتمند، بدون خود خواهی.تمیز،، تازه خوبی نگه...
 • ادراک مترادف،: شيدايی, کوری, شدید, جهل.
 • ادعا مترادف،: انکار تناقض، نفی، مخالفت با جمع شدن، disavow، نمی پذیرند، اختلاف، gainsay، رد، خوردن یکی از کلمات.
 • ادعای مترادف،: انکار نفى سلب مسئولیت، جمع شدن، مشروحاً،، تناقض، انکار.
 • ادغام مترادف،: جدا، disunite، جداسازی، واگرا بخشی.جداگانه, disunite, مرا, تقسیم, متلاشی, قطعه, شکستن.جداسازی.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>