فهرست اسامی همه مترادف،


 • آشنایی مترادف،: جهل شيدايی unfamiliarity، بی تجربگی، کوری.
 • آشکار مترادف،: جزئی، مشروط، غیر مستقیم، مبهم، پنهانی.مشکوک مشکوک مبهم، مبهم، نامعلوم، نامعلوم.پنهان کردن، پنهان, ترشح,...
 • آشکار است مترادف،: تردید نامشخص مشکوک، مبهم، مبهم، پنهان.نا معلوم، مبهم، مغلق، مبهم، مبهم، پنهان.ناچیز, محجوب, مبهم, مطرح,...
 • آشکار شدن مترادف،: جمع کردن, برابر, جمع کردن, دو برابر بیش از, چین.پنهان, خودداری, پوشش, سرکوب, مخفی کردن.
 • آغاز به کار مترادف،: پایان، پایان، بستن، نتيجه گيري، فسخ، denouement.
 • آفتابی مترادف،: لجوج، غم انگیز, sullen, سودا, بدبین.تاریک, سایه, نور, تیره, تیره.
 • آفریدگار مترادف،: سردی insincerity cheerless بودن، شدت، disagreeableness.
 • آلوده مترادف،: پاک کردن, پاک, پاک, sanitize.از گرو در اوردن، احترام، افتخار، احترام، بالا بردن، ennoble.پاک کردن الودگی پاک، پاکسازی،...
 • آماتور مترادف،: حرفه ای، متخصص، استاد، اقتدار، متخصص، دارای ذوق هنری.
 • آماده مترادف،: نا مناسب، خام، unready تعادل.تردید, disinclined, مایل, indisposed.ناخوشایند و بی دست و پا، سخت، دور، دشوار است.
 • آمار مترادف،: خانم شکست با صدای تلپ افتادن، سینه، بمب.
 • آمده از طریق مترادف،: شکست, زیر, flunk, از دست دادن.
 • آمرانه مترادف،: adroit مدبرانه دیپلماتیک، ظریف، حساس است.متواضع، حوصله، فروتن، diffident، timorous.
 • آمورف مترادف،: ساختار شکل، شکل تعریف شده، قطعی است.
 • آموزش مترادف،: جذب، یاد بگیرند.دنبال، اطاعت.
 • آمیخته مترادف،: ، ساده، مستقیم ساده راست کوتاه بدون عارضه, un-deviating.
 • آن طولانی مترادف،: مختصر کوتاه محدود، مختصر، مختصر.
 • آناتما مترادف،: برکت، تصویب، تصویب، به نفع.
 • آنتاگونیست مترادف،: متحد, دوست, حامی, یاور.
 • آنومالی مترادف،: انطباق نظم ظاهر،، قوام.
 • آهسته مترادف،: شتابزده, سریع, سریع, شتاب زده، سریع.سریع, متحرک, شلوغ, پر جنب و جوش، فعال.زود سریع، وقت شناس, قبل, زودرس.سرعت...
 • آهن مترادف،: نرم، ضعیف، نرم و قابل انعطاف، انعطاف پذیر، بازده.
 • آهنگ؟ مترادف،: متنوع دور گرفته تا لیبرال، اکتشافی، ماجراجو، مختلف است.
 • آهنگسازی مترادف،: محدود کردن کوتاه, کاهش, کاهش abridge، کاهش، کاهش.
 • آواز مترادف،: اسپیچ لس، قطع، گنگ.سکوت, inarticulate, خبر؟, آرام.
 • آور، مترادف،: sexed، جنسی، سکسی، مردانه، زنانه.
 • آویزان مترادف،: تسریع، آزادانه.سست.
 • آيا مى توان مترادف،: ، ممنوع غیرقانونی و تابو و ممنوع، غير مجاز.
 • آيش مترادف،: فعال تولیدی، غنی حاصلخیز، پرکاری، پربار، خلاق.
 • آپارتمان مترادف،: نامناسب, نامناسب, بی ربط, بیمار مناسب است.inapt, کند, مشکل, uneducable.
 • آگاه مترادف،: ناخودآگاه غافل و بی اطلاع و نادان، کور،، در تاریکی.ناآگاهانه, unversed, غافل, نادان.
 • آگاه باشید مترادف،: غافل نادان بی اعتنا، ناخودآگاه، بی اطلاع است.
 • آگاهانه مترادف،: ناخودآگاه, خواب, insensible, غافل, مرده.غیر عمدی، خودکار، شانس، غیر عمدی، غیر عمدی.
 • آگاهی مترادف،: insensibility جهل impassivity، بیهوشی، شيدايی.
 • آیةالله مترادف،: خرده، متوسط، خودخواه، پایه رسد بخل.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>