فهرست اسامی همه مترادف

 • اندکی مترادف: شانه خالی کردن از لکه دار کردن بیش از scamp، غفلت، کم است.نحیف و شکننده و شل و ول، زهوار در رفته، ضعیف، ramshackle،...
 • اندکی متلاطم مترادف: تشنجی نامنظم، دندانه دار تغییر ناپیوسته اسپاسمودیک اسپاستيك، ناهموار، تغییر، ناپایدار، شکسته، پر از دست...
 • اندیشیدن مترادف: عمدی بررسی نظر، تامل، مطالعه، فکر می کنم، تفکر، الهه شعر و موسیقی، منعکس کننده، brood، ساکن، cogitate، معنویت،...
 • انرژی مترادف: قدرت نیروی درایو، انیمیشن، شور، نشاط، پویایی، آتش، زنده دلی، واحد پلي، پانچ، شدت، pep، زیپ، vim.فعال کردن.
 • انرژی و زنده دلی مترادف: انیمیشن سرزندگی، قدرت، قدرت، نیرومندی پویایی، زنده دلی، نیروی حیاتی، نشاط، پاسخ، ebullience، pep، vim، pizzazz.
 • انزال مترادف: علامت تعجب.مطلق, گریه, ترین, فریاد, توانم.
 • انزوا مترادف: تنهایی بازنشستگی، حریم خصوصی، انزوا، جداسازی جدایی، قرنطینه، حبس، خروج، حذف، دور، دسترس نبودن، پنهان، تبعید.
 • انزوای مترادف: محرومیت مخالفت، تحریم، اجتناب، رد تکفیر، تبعید، انزوا، اخراج، براندازی، blacklisting، blackballing، شانه های سرد.
 • انسان مترادف: انسان فانی manlike عنوان آفرینش، anthropoid،.فرد فرد انسان روح، فانی, بدن, انسان, tellurian, انسان.انسانیت و انسان گونه و...
 • انسان زنده شد مترادف: جسد.
 • انسان گریز مترادف: بخیل grouch، خیره چشم سوبژکتيو، خرچنگ، میل لنگ، ادم خسیس و لئیم.
 • انسانهایی مترادف: ثابت قدم تزلزل ثابت، سازگار، درست، ثابت، پایدار، unfaltering، سازش ناپذیر، مصمم، شرکت، مصمم و stanch، اختصاص داده شده...
 • انسانی مترادف: نیکوکار altruist سامری خوب، بانی خیر، do-gooder.دلسوز مناقصه بردبار، نوع، خیریه، مهربان، دلسوز، خیرخواه، بردبار،...
 • انسجام مترادف: قوام intelligibility، عقلانیت، معنی دلیل، منطق، هماهنگی، هویت، مقتضیات، وضوح، اتصال، وحدت.چسبندگي سرسختی جاذبه،...
 • انسداد مترادف: مانعی بر سر راه مانع مانع، مانع، مانع، مانع، مشکل، تنگنا، مانع، بلوک، نوار، چک، چوب پنبه.
 • انشعاب مترادف: شاخه شاخه، نتیجه، نتیجه حاصل، پس، فرمت، excrescence، توسعه، شرایط، زیربخش، عاقبت، قلمه.
 • انصاف مترادف: عدالت، عدالت، سهام، صداقت، evenhandedness، لرزش در نمایشگاه.
 • انصراف مترادف: توزیع معامله, بسته، اختصاص، جایزه گرفته،، سهم، dole، تخصیص دادن، تخصیص، تقسیم، apportion.
 • انطباق مترادف: مفید, مهربان, تعاونی, دوستانه, نوع, مایل، مهربان، با ملاحظه و صمیمی، بدون خود خواهی، به دلسوز.ولايتى انطباق...
 • انعطاف ناپذيري مترادف: سرسختی،.
 • انعطاف ناپذیر مترادف: سفت و محکم، سفت، سخت و درخشان، پولادین.یکصدمین، شرکت، لجوج، ثابت قدم، تغييرناپذير، مصمم، حافظۀ، سفت و سخت،...
 • انعطاف پذیر مترادف: چالاک، limber، lithe، زیرک، شل، آرامش، lithesome، willowy، استادانه.قابل انعطاف, pliant, پلاستیک, لاستیک مانند, الاستیک، lithe،...
 • انعطاف پذیری مترادف: انعطاف پذیری، سازگاری، pliancy، قابلیت انعطاف، شناور، پاسخ،، سازگاری، complaisance.انعطاف پذیری.انعطاف پذیری.خاصیت...
 • انعکاسی مترادف: متفکر، افسرده، مراقبه و مشورتی، متفکر، به تفکری، روشنفکر مغزی cogitative، شناختي، فلسفي، درونگرا، درون گرا، خارج...
 • انفجار مترادف: ضربت سخت زدن با صدا غذا خوردن، thwack اسلم، هوس، رپ، کشیدن، پوند، زدن، شلاق.انفجار انفجار، تندر، کف زدن بهم، دین،...
 • انفرادی مترادف: تنهاست، گمشده، غیر مسلح قابل، به تنهایی، مستقل، unabetted، پشتیبانی نشده، singlehanded one-man، یک زن.تنها و بیکس، تنهایی،...
 • انفیه مترادف: قرار خاموش، کشیده خیس کردن، فرو نشاندن نابود، فسخ، قطع، پایان دادن.
 • انقباض مترادف: انقباض باریک اختناق فشرده سازی، clenching، خشک کن، ضیق تنگی، كوآركتاسيون.تنگنا پيشابراه، محدودیت فشار، اتصال،...
 • انقباض غیر ارادی ماهیچه مترادف: دوباره قرعه کشی شانه کوچک، ترس دولا شدن، بلدرچین، خجالتی، پس زدن، عذر، اردک، skulk.
 • انقراض مترادف: حرفهای.نابودی مرگ، مرگ، انسداد گرفتگی، تخریب، فراموشی، انحلال، ریشه کنی.
 • انقضا مترادف: فسخ، قطع، بستن، پایان، پایان windup, نتيجه گيري, تکمیل, مرگ.
 • انقطاع مترادف: فاصله.
 • انقلاب مترادف: چرخش، چرخش، روشن، gyration گردان، مدار حرکت کردن، گردش، pirouette، پیچ، سیم پیچ، چرخیدن، نخ ریسی.شورش، شورش، کودتای،...
 • انقلابی مترادف: تغییر، تبدیل، transfigure، refashion، remold، transmute، transmogrify.
 • انواع مترادف: مرتب سازی بر اساس نوع، نوع، نام تجاری را، کلاس، توضیحات، رده، درجه، طبقه بندی، نوع، گونه، سخنرانان، فشار،...
 •