فهرست اسامی همه مترادف


 • امدن مترادف: دنبال کنید.
 • امر مترادف: ناکرده، ممنوعیت، منع، interdict، روز، جلوگیری از نوار.پرويز، بیرون راندن، اخراج، جابجایی، خلع، اخراج، پرتاب،...
 • امر داند مترادف: نامه اعزام نامه پیام ارتباطات توجه گزارش یادداشت، مدور، بولتن، ضبط خبرنگاری.
 • امرار معاش مترادف: زندگی، معاش، شغل، شغل، کار، تجارت، کسب و کار، خواستار شغل و حرفه و اشتغال، حرفه ای.
 • امروز مترادف: حاضر است.در حال حاضر, در, در این زمان در یک بار، بی درنگ، عاجلانه، straightaway، حاضر بلافاصله, حال حاضر, حاضر,...
 • امساک کردن مترادف: پرهیز خودداری بجنگيد، مکث، آویزان در پشت، ترک، اقامت، قطع، نفی، خودداری، جلوگیری، چرخید، تحمل، تحمل، رعایت،...
 • امضای مترادف: تولدش, نام, دست, جان هنکاک, تایید, اشتراک, holograph, ثبت نام.imprimatur خاصیت، تمبر، مهر و موم انگشتری خاتم دار، علامت،...
 • امعاء مترادف: احشاء و احشاء و روده و روده, داخل, قسمتهای داخلی.
 • املا مترادف: دستور خط، هجی کردن جزئیات توضیح explicate، ميرساند، روشن، ساده، مشخص، particularize، توصیف، تفسیر.
 • امن مترادف: قابل اعتماد، خاص، مطمئن، قابل اعتماد، امن، قابل اعتماد، سعی کردم-و درست، محافظه کار.قابل اعتماد ثابت قابل...
 • امنیت مترادف: ایمنی حفاظت ایمنی، یقین، اعتماد به نفس، امتیاز، سرپناه، پوشش، بیمه, اسیب ناپذیری، impregnability، unassailability،...
 • اموال مترادف: وسایل.املاک و مستغلات، زمین، سطح زیرکشت، هکتار، برگزاری، دامنه، بسته، عنوان، ملک، ملک موروثی.اموال وسایل...
 • امور مترادف: معاملات فعالیت های نگرانی، مشکلات، نشیب و فراز زندگی، مسئولیت، مراقبت، امور مالی، تعهدات، اتفاقات در.
 • امور مالی مترادف: بودجه، منابع، گنج، پول، سرمايه.
 • امّت مترادف: کافر ايمان، کافر، nonbeliever، بت عابد، polytheist، دجال، خدا، agnostic.
 • امپراتور مترادف: حاکمیت پادشاه تزار autocrat, دیکتاتور, قیصر.
 • امکان مترادف: احتمال چشم انداز، رویداد احتمالی، انتظار، شانس.احتمال، امکان سنجی، توان، شانس، تقدیر، attainability، achievability مورد...
 • امکان پذیر مترادف: ممکن است, عملی, قابل اجرا و قابل دسترسی, مناسب, به مصلحت، عملی، قابل دوام، قابل علاج و درمان و معقول.
 • امکانات مترادف: مهارت، مهارت، تسلط، سهولت, آمادگی, adroitness.رفتار زینت های اجتماعی، حسن نیت ارائه میدهد مدنیت، ادب، آداب معاشرت،...
 • امید مترادف: اعتماد پیش بینی، انتظار، آرزوی تامل، تعداد، تکیه، مشتاقانه در انتظار، انتظار، باور، تملق گفتن یکی از...
 • امیدوار مترادف: قول تشویق مطلوب فرخنده، بسیار دلگرم کننده تشویق، اطمینان بخش، خوش بین، اعتماد به نفس، خوش مشرب، گلگون، روشن...
 • امیدوار کننده مترادف: با استعداد با استعداد قادر، هوشمند، مشاغل، قادر به, مورد علاقه, موقوفه، زودرس.امیدوار، فرخنده، مطلوب، به...
 • امیز مترادف: ، conceited متکبر خود راضی خود راضی، پرشکوه، بیهوده، خودخواه، خود محور، مغرور، متظاهر، خود راضی، لجوج، خود خواهی،...
 • ان مترادف: فعلا، بی درنگ، بدون تاخیر و فورا، بلافاصله، و سپس، به طور مستقیم، straightway، رک و بی پرده، ناگهان.دوردست.
 • انبار مترادف: ترمینال، پایانه، ایستگاه.کش، غارت، stockpile، سرمايه بخشيد، صرفه جویی در فروشگاه عرضه شمع انباشت، رزرو.انبار...
 • انبار دار مترادف: مغازه دار.
 • انبارهای مترادف: سهام.فروشگاه سهام حذف قوانین تبعیض آمیز، تجمع، ذخیره، سرمايه بخشيد، رزرو، کنار، lay-up، دراز دراز وضع جمع آوری...
 • انبرک مترادف: موچین، grapnel، پنس، انبردست، انبر، موچین، گیره، چنگال، قلاب، پنجه نرم.
 • انبساطي مترادف: آهسته, دیر, flagging, تنبل, laggard, lingering، procrastinating، behindhand، phlegmatic، dawdling، بی حال، بی اثر، torpid، slothful.
 • انبوه مترادف: thud پایکوبی مارس، استامپ, thump, انفجار, tramp، سرهم بندی کردن.انفجار بد گویی کردن، thud، قار قار، پایکوبی tramp، تمبر.،...
 • انتخاب مترادف: جلو ساختگی نی مرد, مرد نی، کور، عروسک خیمه شب بازی، ابزار، ساده، ابزار، nonentity، زینت، آرایش، نشانه، آرم، هیچ...
 • انتخاب شوند مترادف: انتخاب را انتخاب کنید، انتخاب کنید رای، ترجیح می دهند، حل و فصل، تصمیم بر، برای انتخاب کردن.انتخاب انتخاب شده...
 • انتخاب کردن مترادف: انتخاب انتخاب، تصمیم گیری در انتخاب، انتخاب، تنها از، در حل و فصل، تعمیر در، ترجیح می دهند.
 • انتخاب کننده مترادف: خاص موشکافی کردن، داد و بیداد کن ضربه زننده، تبعیض آمیز، شیک، خوش طعم، انتخابی، سخت، دقیق، انتقادی، خواستار،...
 • انتخابات مترادف: انتخاب انتخاب تعيين، تصمیم گیری، تبعیض، قضاوت، اولویت، رای.
 •