فهرست اسامی همه مترادف

 • امدن مترادف: دنبال کنید.
 • امر مترادف: ناکرده، ممنوعیت، منع، interdict، روز، جلوگیری از نوار.کسب و کار, انجام, رویداد موضوع نگرانی، مناسبت، فعالیت،...
 • امر داند مترادف: نامه اعزام نامه پیام ارتباطات توجه گزارش یادداشت، مدور، بولتن، ضبط خبرنگاری.
 • امرار معاش مترادف: زندگی، معاش، شغل، شغل، کار، تجارت، کسب و کار، خواستار شغل و حرفه و اشتغال، حرفه ای.
 • امروز مترادف: در حال حاضر, در, در این زمان در یک بار، بی درنگ، عاجلانه، straightaway، حاضر بلافاصله, حال حاضر, حاضر, contemporaneously,...
 • امساک کردن مترادف: پرهیز خودداری بجنگيد، مکث، آویزان در پشت، ترک، اقامت، قطع، نفی، خودداری، جلوگیری، چرخید، تحمل، تحمل، رعایت،...
 • امضای مترادف: imprimatur خاصیت، تمبر، مهر و موم انگشتری خاتم دار، علامت، نشانه، علامت تجاری، شناسایی، خودداری کنند, خط تگ، تم...
 • امعاء مترادف: احشاء و احشاء و روده و روده, داخل, قسمتهای داخلی.
 • املا مترادف: دستور خط، هجی کردن جزئیات توضیح explicate، ميرساند، روشن، ساده، مشخص، particularize، توصیف، تفسیر.
 • امن مترادف: بیمه تضمین دادخواست،، تعهد، تعهد، حکم، تایید، اطمینان، پشت، سهام.قابل اعتماد، خاص، مطمئن، قابل اعتماد، امن،...
 • امنیت مترادف: ایمنی حفاظت ایمنی، یقین، اعتماد به نفس، امتیاز، سرپناه، پوشش، بیمه, اسیب ناپذیری، impregnability، unassailability،...
 • اموال مترادف: ویژگی مشخصه، کیفیت ضروری، صفت، ویژگی، ویژگی، جنبه، علامت، تمایز، مؤسسان، مواد تشکیل دهنده.وسایل.اموال وسایل...
 • امور مترادف: معاملات فعالیت های نگرانی، مشکلات، نشیب و فراز زندگی، مسئولیت، مراقبت، امور مالی، تعهدات، اتفاقات در.
 • امور مالی مترادف: بودجه، منابع، گنج، پول، سرمايه.
 • امّت مترادف: کافر ايمان، کافر، nonbeliever، بت عابد، polytheist، دجال، خدا، agnostic.
 • امپراتور مترادف: حاکمیت پادشاه تزار autocrat, دیکتاتور, قیصر.
 • امکان مترادف: احتمال، امکان سنجی، توان، شانس، تقدیر، attainability، achievability مورد نیاز.احتمال چشم انداز، رویداد احتمالی، انتظار،...
 • امکان پذیر مترادف: ممکن است, عملی, قابل اجرا و قابل دسترسی, مناسب, به مصلحت، عملی، قابل دوام، قابل علاج و درمان و معقول.
 • امکانات مترادف: رفتار زینت های اجتماعی، حسن نیت ارائه میدهد مدنیت، ادب، آداب معاشرت، پروتکل، gentility، تعارفات، الزامات...
 • امید مترادف: اعتماد به نفس اعتماد، اعتماد، ایمان، انتظار میل، چشم انداز، امید، فرض، جاه طلبی.انتظار.اعتماد پیش بینی،...
 • امیدوار مترادف: قول تشویق مطلوب فرخنده، بسیار دلگرم کننده تشویق، اطمینان بخش، خوش بین، اعتماد به نفس، خوش مشرب، گلگون، روشن...
 • امیدوار کننده مترادف: با استعداد با استعداد قادر، هوشمند، مشاغل، قادر به, مورد علاقه, موقوفه، زودرس.امیدوار، فرخنده، مطلوب، به...
 • امیز مترادف: ، conceited متکبر خود راضی خود راضی، پرشکوه، بیهوده، خودخواه، خود محور، مغرور، متظاهر، خود راضی، لجوج، خود خواهی،...
 • ان مترادف: فعلا، بی درنگ، بدون تاخیر و فورا، بلافاصله، و سپس، به طور مستقیم، straightway، رک و بی پرده، ناگهان.دوردست.
 • انبار مترادف: انبار فروشگاه ضروریات هر، stockroom، سپرده گذاری، انبار، مخزن، خرک، زیر شیروانی قرار دادن، اسلحه خانه،...
 • انبار دار مترادف: مغازه دار.
 • انبارهای مترادف: سهام.فروشگاه سهام حذف قوانین تبعیض آمیز، تجمع، ذخیره، سرمايه بخشيد، رزرو، کنار، lay-up، دراز دراز وضع جمع آوری...
 • انبرک مترادف: موچین، grapnel، پنس، انبردست، انبر، موچین، گیره، چنگال، قلاب، پنجه نرم.
 • انبساطي مترادف: آهسته, دیر, flagging, تنبل, laggard, lingering، procrastinating، behindhand، phlegmatic، dawdling، بی حال، بی اثر، torpid، slothful.
 • انبوه مترادف: خوشه, دسته, توده, جرم, نمد, كلوخ، لخته، دسته علف و غیره، بسته نرم افزاری، بسته، مجموعه، گره، دستگیره، تورم...
 • انتخاب مترادف: عالی، انتخاب، نخبگان، ویژه، نخست برتر a-one غیر معمول, بهترین, ترجیح داده، اول، کلاس اول نرخ استثنایی,...
 • انتخاب شوند مترادف: نخبگان.انتخاب را انتخاب کنید، انتخاب کنید رای، ترجیح می دهند، حل و فصل، تصمیم بر، برای انتخاب کردن.انتخاب...
 • انتخاب کردن مترادف: انتخاب انتخاب، تصمیم گیری در انتخاب، انتخاب، تنها از، در حل و فصل، تعمیر در، ترجیح می دهند.
 • انتخاب کننده مترادف: خاص موشکافی کردن، داد و بیداد کن ضربه زننده، تبعیض آمیز، شیک، خوش طعم، انتخابی، سخت، دقیق، انتقادی، خواستار،...
 • انتخابات مترادف: انتخاب انتخاب تعيين، تصمیم گیری، تبعیض، قضاوت، اولویت، رای.
 •