فهرست اسامی همه مترادف


 • افترا آمیز مترادف: توهین، افترا آمیز، بد دهن، موهن، مضر، سوء استفاده، denigrating، مخرب، vilifying،، سوی traducing reviling، توهین آمیز.calumnious...
 • افتراق مترادف: مارک تشخیص جدا، مجموعه ای از هم جدا، تأمين، تشخیص، تقسیم، تعیین، قاضی، توصیف، طبقه بندی، مرتب کردن، شدن.
 • افتضاح مترادف: وحشتناک وحشتناک، هولناک، هولناک، تکان دهنده هراسان، وخیم، کیاست، ترس، وحشتناک، وحشتناک.ناصواب ناخوشایند...
 • افتضاح امیز مترادف: اظهار رسوايی مفتضح، نفرت انگیز، گزاره، تکان دهنده، scabrous، شرم آور، بدنام، بدنام, ظالمانه, بیشرمی، افترا آمیز،...
 • افراد مسن مترادف: قدیمی.
 • افراشتن مترادف: بالا بردن بالا بردن جک، بلند، راست، تمرین، جمع کردن، اداره کردن.
 • افراط مترادف: خشنود و راضی کردن برآورده، جلب، بازپس عملکرد به نفع طنز متنعم coddle، از بین بردن کودک، به.
 • افراطی مترادف: سرکش یا طغیانگر نسوز لجباز، obstreperous، unmanageable، لجوج، اراده، insubordinate، مبارز قوی اراده، self-willed، مقاوم، پرخاشگر،...
 • افز ا ر مترادف: رئوس مطالب ردیابی، شبح، قرعه کشی، قلم limn، نمودار، تعریف، پیش نویس، طرح.تصویر مجسم، کانتور، limn، توصیف مشخص،...
 • افزایش مترادف: رشد، بزرگ، به اضافه، توسعه، گسترش، گسترش، گشاد، متورم شدن، باد، تورم، ضرب، تکثیر، burgeon، تشدید، تقویت، تقویت،...
 • افزوده شدن مترادف: تجمع.
 • افزونگی مترادف: تکرار تکرار wordiness, pleonasm, اطناب, prolixity, گزاف گویی, همان گو، diffuseness، اطناب، بالشتک هوا گرم.superfluity مازاد، superfluousness،...
 • افسارگسیخته مترادف: ندارند.بطلبيد sensualist voluptuary، profligate، با چنگک جمع کردن، roué، مرد زن پرست، عیاش، satyr، بز، پاره کردن.
 • افسانه مترادف: نابغه پدیده تعجب، معجزه، عینک، تعجب، مشهور، قهرمان، قهرمان، جرم اسمانی.کتیبه, شعار, دستگاه, زدن, حروف,...
 • افسانه ای مترادف: tralatitious سنتی افسانه ای، طبقه ساختگی، حماسه، اسطوره ای، افسانه، جعلی، خیالی، خیالی، کلمه از دهان.خیالی ساختگی...
 • افسر مترادف: رسمی شخص بزرگ، اجرایی، ی بوروکرات، officeholder، گماشته، کمیسیون، وزیر، کارگردان، عامل.
 • افسرده مترادف: فشار پایین فشار، واکش توخالی، صاف، سطح، تعمیق، dimple، فرو رفتن.غمگین دلسرد، dispirit، enervate، آهسته devitalize، dishearten،...
 • افسردگی مترادف: افسردگی اندوه سودا، ناامیدی، ناامیدی، بدبینی، دلسردی، gloominess، یاس، downheartedness، مرگ کاذب، کندی،، lassitude، الآن،،...
 • افسون مترادف: سحر, جاذبه, مغناطیس, افسون, تطمیع, delightfulness.جذب لذت بدام عشق انداختن، bewitch، bemuse، جذبه، مجذوب، اسیر، magnetize، حمل و...
 • افشانده شدن مترادف: دانه گیاه، جمع آوری، رشد، imbed ابستن کردن، آغشته به پاک کننده، strew، پراکندگی.توزیع توزیع، انتشار، پروتز...
 • افشاگری مترادف: زیبا.
 • افشای مترادف: برهنه نمایش آشکار، کشف، فاش، نمایش، نمایشگاه، فاش کردن، هوا، چیزی را اشکار، لانه.اطلاعیه اعلام اذعان، پذیرش،...
 • افق مترادف: میدان دید، محدوده، محدوده، ویستا، قطب نما، محدودیت، درک، رسیدن، مناظر، قلمرو، دامنه، چشم انداز، چشم انداز،...
 • افقی مترادف: سطح, حتی, خیط و پیت کردن، هواپیما، مسطح، سجده، خوابیده.
 • افول مترادف: کاهش پوسیدگی، کاهش، کاهش جزر، جلو گیری، محو شدن.ebb کاهش، کاهش، فروکش فروکش کردن، خرد شدن، خشک شدن، atrophy،...
 • افيوژن مترادف: ریز.
 • افکار پوچ مترادف: خیال، فانتزی، phantasm، فانتزی، مایل به امید آرزو, اشتیاق, تصور, غرق در افکار، بینایی، درخاکسپاری توهم موهوم، گرد...
 • اقامت مترادف: نشین ساکن, مستاجر, مستاجر, آنكه مخاطب، خانه دار، denizen، سوجورنر، householder، مهاجر، شهروند.بازدید، در توقف، توقف...
 • اقامت در مترادف: ممکن وجود دارد ساکن، دروغ، تعلق، استراحت، ذاتی است، تفویض شود.
 • اقامتگاه مترادف: خانه، خانه، اقامت، مسکونی، سکونت، اقامت، تسهیلات، محله، اتاق، منزل، عمارت، آپارتمان، تخت، غوغا، سوف، پد،...
 • اقتباس مترادف: نسخه.
 • اقتدار مترادف: حق امتیاز حق، فرمان، شارژ، برتری، صلاحیت، قلمرو، قانون، کنترل، حاکمیت.فرمان قدرت، منزلت نفوذ، اعتبار، عزت،...
 • اقتصاد مترادف: جویی، صرفه جویی، پرورش، مراقبت، تدبر، ریاضت.
 • اقدام مترادف: رضایت موافق رضایت دادن، موافقم، عطا، تسلیم، مطابق، قبول، اشتراک، عملکرد، اعتراف، تایید، همراه با.عمل، اقدام...
 • اقلیت مترادف: دوران کودکی دوران کودکی، nonage، juvenility، سالاد روز نارسی، جوانان.
 •