فهرست اسامی همه مترادف


 • اوقات فراغت مترادف: سهولت آزادی بقیه، زنگ تفریح، تعطیلات، تعطیلات، آزادی، مکث، میان پرده، بازنشستگی، بیکاری.
 • اول مترادف: بالاترین رئیس اصلی، برجسته، اصلی، برجسته، کاردینال، پیشرو، کلید، حکم، بزرگترین، مهمترین.اولیه, پایه,...
 • اولویت مترادف: امتیاز اولویت، استفاده، preeminence اسارت،، ارشد، برتری، حق، اهرم، کشش، نفوذ.جانبدارى طرفداری تعصب، تعصب،...
 • اولياء مترادف: مسئول و پاسخگو و مسئول، متمایل, موضوع, به سرزنش.
 • اولین مترادف: راه اندازی، آغاز ظهور ورودی شروع افتتاح، مقدمه، بیرون، ارائه، کشف حجاب، تعظیم.
 • اولیه مترادف: پایه عنصری اساسی، نهایی، اساسی، بدوی، رادیکال، بازال, ضروری است.اول اصلی، اولین قدیمی ترین, اولیه, اولیه,...
 • اومانيستى مترادف: classicist, محقق, دانشمند, مرد, نامه, دانشمند, مریم.
 • اون سوی خاکستر سوخته مترادف: خاکستر.
 • اونا؟ مترادف: هم بزنید بنويسيم، شلاق، لرزش، ماهوت پاک کن زدن، ضرب و شتم، بازی شیر یا خط، فوم، موج، چرخش، دچار تشنج، eddy.
 • اوول مترادف: تخم مرغ.
 • اويديتي مترادف: شور و شوق.حرص و آز.
 • اویزان کردن مترادف: فلپ نوسان آویزان، موج، سر گردانی، بال بال زدن، تعلیق، بستگی دارد، صدای فش فش، در نوسان بودن، شیب.
 • اى مترادف: تمسخر مسخره، jeer, بگو, طعنه زدن طعنه، jibe، در خنده، اگار، را سرگرم کننده از هجو، satirize، تقلید و هجو کردن،...
 • ايران مترادف: رفتار، تظاهر، affectation، affectedness، artificiality، haughtiness، snobbishness، superciliousness، phoniness.
 • اينطور مترادف: بی اثر رطوبت، بی حرکت هنوز آرام, آرام, دست نخورده,، سفت، سفت و سخت، منجمد، استراحت، استاتیک، ثابت، فلج، بدون...
 • اپراتور مترادف: دغل، تقلب، ماجراجو، finagler، کوسه، manipulator، wheeler-dealer، کلاه بردار.بنده دستیار، همدم، دستیار، کلفت نوکر، سرسپرده،...
 • اپورتونيستى مترادف: ماجراجو.
 • اپوس مترادف: ترکیب کار، ایجاد قطعه، زاییده افکار، اختراع، ادبی یا هنری، تولید، تلاش، محصول.
 • اپیدرم مترادف: پوست.
 • اپیدمی مترادف: گسترده شايع، گسترده، اپیدمی، زیاد شایع، عمومی، گسترده، گسترده، فراگیر، گسترده.
 • اپیزودیک مترادف: پراکنده متناوب، درهم و برهم, بی ربط, digressive بی، قطع، fitful، معترضه،، interpolative، نابسامان، حدیثی.
 • اچ مترادف: حکاکی، تمبر، تحت تاثیر قرار دادن مشخصات ناشر بیشتر، حک کردن، روش.
 • اژدر مترادف: نابود تخریب، خراب queer، سرکوب، مهر، خرابکاری، ابطال، سقط جنین، کشتن، پیچ، kibosh قرار داده، ظروف سرباز یا مسافر،...
 • اژدهایی مترادف: شدید.
 • اکتسابی مترادف: تصادفی، بیرونی، اتفاقی، مکمل، شانس، سطحی اتفاقاتی ناخواسته، نمونه،.
 • اکتشافی مترادف: تحقیقی، جستجو، کاوش، کنجکاو، تحلیلی، حقیقت یاب.
 • اکثریت مترادف: مزیت عمده, توده, بهترین بخش بدن ناخالص سهم شیر، غلبه.بلوغ, بزرگسالی, ارشد, مردانگی, حس زنانگی.
 • اکستازی مترادف: شادی غايى خلسه، لذت، سعادت، نشاط، شادی، حمل و نقل، ravishment، رفعت، هلهله، ebullience.
 • اکسل مترادف: شکست دادن پیش افتادن از تحت الشعاع قرار دادن، outclass، پیش افتادن از، outdistance، بالا، گرفتگی، بهترین، غالب، اولویت...
 • اکسپرس مترادف: افزایش سایز بزرگ، گسترش زیاد، ساخت تا، هرم، تجارت، سرمایه گذاری در، امکان استفاده از بهره برداری، استفاده،...
 • اکسیر مترادف: نوش دارو درمانی برای همه دارو یا زهر ابکی, nostrum, روغن مار.تجسم جوهر جوهر، پایه، تمرکز، عصاره.درمانی برای همه.
 • اکو مترادف: طنین.تکرار، تقلید، دوم، کپی، تقلید، تکرار، طوطی.تقلید, واکنش, پاسخ, تکرار, بازتاب.ردیابی، پیشنهاد، یادآوری،...
 • اگار مترادف: طعنه زدن تحریک، طعمه jeer، سوزن، آزار و اذیت، آزار، زحمت، در کمینگاه، انتخاب، مسخره، gibe، هکتور.
 • اگاهی مترادف: اشاره intimation، نشانه، زمزمه، روشنایی ضعیف تابیدن اجمالی، پیشنهاد، مدرک، بوی، سوء ظن، مفهوم، لمس، ردیابی.
 • اگاهی دادن مترادف: اطلاع اطلاع، توصیه بگویید، مختصر، هشدار، روشنگری، افشا، آشنا، نصیحت کردن.
 •