فهرست اسامی همه مترادف


 • باریک مترادف: متعصب، لیبرال، کوته فکر، small-minded، کوچک، گرایش، جزئی، prejudiced، تحمل، خرده.باریک، نازک، باریک، thready، دارای، لاغر،...
 • باز مترادف: بدون مزاحمت صورت میپذیرفته قفل unsealed، حال دهن دره، قابل دسترس، نیمه بسته نگهداشته، بدون میله، unclosed.شروع شروع...
 • باز کردن مترادف: سوراخ فاصله، دیافراگم، پاساژ نقض، روزنه، شقاق، فاصله، گریز، شکاف، شکاف، خلیج، chink، شاید.توضیح می...
 • باز گشت مترادف: retort، riposte، ترک witticism و به بحث و پاسخ و جواب، پاسخ.بازیابی بازگشت، احیای تجدید حیات، بازسازی، نوسازی، تجديد...
 • باز گو مترادف: تکرار.
 • بازار مترادف: تجارت تجارت کسب و کار، معاملات، ترافیک، کامیون، ارز، مقاربت، معاملات، تقاضا.نمایشگاه.بازار میدان پلازا،...
 • بازتاب مترادف: فکر کردم، مراقبه شور تفکر مطالعه بررسی cogitation توجه به حدس و گمان، استدلال، بررسی، lucubration، بازرسی، موشکافی بیش...
 • بازجویی مترادف: بازجویی، بررسی معاینه cross-examination استعلام تفتیش عقاید، پروب کباب تعلیم و دستور مذهبی است.سوال.
 • بازحمت حرکت کردن مترادف: تقلا trudge کشیدن، tramp، پیاده روی، وید، صدای پا، shamble، straggle، چوب، لنگی, داد و بیداد، schlep.سفر سفر تور، صفری، پیاده...
 • بازدارندگي مترادف: مخالف خصمانه، متضاد، خصومتآمیزی، کمبودهای دشمنانه, clashing, ناسازگار، برخودارند،.
 • بازداشت مترادف: خویشتن داری سلول، دستگیری، بازداشت خانگی، تاخیر مانعی بر سر راه، حبس، حبس، kidnaping، ژاک، اجبار، اسارت.بازداشت...
 • بازداشتگاه یا زندان مجرمین مترادف: زندان.
 • بازدید مترادف: مهمان تماس گیرنده visitant سوجورنر houseguest توریستی گردشگر مسافر، بازرس، frequenter، habitué، denizen.توقف اقامت تماس، سفر،...
 • بازرسی مترادف: بررسی تحقیق، اسکن، مورد مداقه قرار دادن، بررسی چشم، توجه، منافذ بیش از، کاوش، جستجو، بررسی، تامل، مطالعه،...
 • بازسازی مترادف: عوض کردن.عوض کردن.
 • بازنده مترادف: شکست.
 • بازنشسته مترادف: بازنشسته.غیر فعال, بازنشسته, pensioned, superannuated.تخت روشن آن روز، یونجه ضربه، ضربه گونی، گونی.ترک, استعفا، ترک،...
 • بازنشستگی مترادف: عقب نشینی و خروج و حسنی مبارک و قلاب، تخلیه، پرواز، rout تاریخی،.عدم فعالیت، آرامش، چين، اوقات فراغت، دوران،...
 • بازنویسی مترادف: تجدید نظر.
 • بازور مترادف: هل دادن.
 • بازوی مترادف: نظامی: خدمات سپاه نیروی واحد بخش شعبه بال جداشدگی گردان، گروه.تجهیز عرضه, ارائه ساز و برگ، دنده، دکل، بسيط،...
 • بازویی مترادف: طفره رفتن پس زدن خجالتی، گول زدن، منحرف، عقب نشینی، کوچک، رد.
 • بازيچه مترادف: impetuously precipitately، rashly پروندۀ, عجله, impulsively، pell-mell، helter-skelter.
 • بازپرداخت مترادف: حتی تلافی, جبران, از گرو در اوردن، تلافی گردیم در، requite، معامله بمثل کردن، انتقام، پاداش، اعتصاب پشت، خواهد...
 • بازپس مترادف: اعطای تصدیق اعتراف، اجازه می دهد، موافقم، قبول، تسلیم، رضایت دادن، avow.
 • بازگرداندن مترادف: محاصره شامل، حلقه، gird girdle، هوپ، کمربند.محدود محدود، محدود، اتصال، جلوگیری کرست، روز، تعریف، محدود کردن،...
 • بازگشایی مترادف: سر.
 • بازگشت مترادف: جنگلهای دور، از راه دور، دور، دورافتاده، جدا، منزوی، توسعه نیافته، حذف، خارجی، دور، غیر قابل دسترس،...
 • بازی مترادف: حرکت، به نوبه خود, ورود, رفتن, طلسم.به حداقل رساندن براق بیش از, را از نور، decry، ناراضی بودن مستهلک، مقایسهٔ،...
 • بازی شیر یا خط مترادف: پرتاب پرت زمین، بازیگران، تمرین، پرتاب، چاک، خجالتی، تلنگر، قرار دادن.پرتاب زمین پرت، پرتاب، بازیگران،...
 • بازیابی مترادف: توانبخشی، ترمیم، دواير اعاده اعاده تجهیزات بازیابی وماسه، شفا، احیاء، بازیابی، رستگاری, بهبود, احیای, تجديد...
 • بازیچه قرار دادن مترادف: بی موردی تبدیل، اسباب بازی، هیچ چیز، bagatelle، knickknack، نقره ای، اسباب بازی بچه، جوش وخروش قوری, اسباب بازی, بازی...
 • بازیگر مترادف: هنرپیشه پخش بازیگر, مجری, عضو دسته نمایش دهندگان, ستاره, پیشرو بانوی پیشرو مرد.doer عامل شرکت کنندگان، participator،...
 • بازیگران مترادف: قالب تصور الگوی، شکل، فرم، تجسم، ماکت، ریخته گری.شرکت بازیگران بازیکنان، بصورت دسته حرکت کردن، نوازندگان،...
 • بازیگران دور مترادف: دور انداختن رد، دور از پرتاب، رد، repulse، خارج، بیرون راندن، forswear، نمی پذیرند، jettison، قراضه، ریختن، خلاص شدن از...
 •