فهرست اسامی همه مترادف


 • اگزوز مترادف: فرسوده تایر، خستگی، تضعیف sap، enervate، enfeeble، weary، debilitate، devitalize، تفنگ در کردن.نایاب مصرف، استفاده از تخلیه، خالی،...
 • ایام خوب گذشته مترادف: صلح آمیز است.
 • ایثارگرانه، مترادف: ریاضتی،.
 • ایجاد مترادف: سرچشمه را علت، ابریشم، تشکیل، تولید، procreate.طراحی مد، تصور، فرم، اختراع کشف، تکامل، خواب، سکه، تدبیر، تخم،...
 • ایجاد انگیزه در مترادف: القاء فعال سوق، هم بزنید، حرکت، بکشاند، تحریک، بیدار، بود، تحریک، inspirit، hearten، نفوذ، اعلان، متقاعد کردن، goad.
 • ایجاد روابط حسنه مترادف: آشتی.
 • ایجاد مانع مترادف: زندان.مانع با پرچین احاطه کردن، paling، حصار مانع، سنگر، breastwork، دیواره.
 • ایدئالیسم مترادف: کمال صمیمیت، تعهد، خود گذشتگی آمریکاستیزی،، quixotism، مکتب هنری رومانتیک.
 • ایده مترادف: فکر کردم مفهوم تصور مفهوم، مفهوم، نظر، عقیده، نتيجه گيري.
 • ایده آل مترادف: استاندارد مظهر معیار، nonpareil، فضاهاي، مدل، نمونه، الگوی.کامل خالص مطلق، کامل، بی عیب و نقص، اشتباه، کمال،...
 • ایرادات مترادف: reparable.
 • ایران مترادف: highroad بزرگراه خیابان, خیابان, جاده, جاده, بلوار، شریان, خون بازی, باج راه, پارک وی, بزرگراه, thruway.sidestep.
 • ایزابل مترادف: فاسد الاخلاق wanton، دختر گستاخ، جید، حد vixen، جادوگر، hellcat، ogress، خشم، او هیولا، harridan، virago، فاحشه.
 • ایستاده مترادف: تحمل، ارسال به رنج می برند رعایت قرار داده تا با، تحمل، را، صورت، معده، خرس، بروک, حفظ, آب و هوا، مقاومت در...
 • ایستاده برای مترادف: طرف با پشتیبانی، پشت، دفاع، محافظت از قهرمان، رعایت، توجیه، خواهد بخشید، plump برای، چوب برای.
 • ایستگاه مترادف: رتبه، وضعیت ایستاده جای پا، امتیاز، دولت، سطح, موقعیت, کلاس, کاست.پست, موقعیت, نقطه, محل, صندلی, محل, منبع...
 • ایلخانی مترادف: سالمند،، forefather forebear جد، بنیانگذار، paterfamilias، پدر، graybeard، پدري، جد، procreator، سیج، استاد، معلم پدر.
 • ایمان مترادف: باور اعتبار اعتماد به نفس، اعتماد، مذهب، عقیده، آن، troth، وفاداری، وفاداری، عبارتست از استقرار، وفاداری،...
 • ایمانی، مترادف: خیانت.
 • ایمنی مترادف: معافیت insusceptibility ترخیص، حفاظت، آزادی، آزادی، مصونیت، مجوز، منشور، حق، حق، آزادی، امتیاز.امنیت حفاظت،...
 • این معنی است مترادف: ثروت پول دارایی، بودجه، سرمايه، امور مالی، منابع، اموال، tangibles.راه، روش و سیستم و روش و فرایند، طرز عمل به ان,...
 • این مفهوم را میرسانند مترادف: پیشنهاد صمیمی، اشاره، تلقین کردن نشان می دهد، connote، اشاره، واردات، دلالت، معنا، نشان، استنباط.
 • این نسخهها کار میکند مترادف: ماشین آلات فعالیت، عمل مکانیسم، دنده، دستگاه، موتور، حرکت، جنبش.
 • اینتر مترادف: دفن, entomb, inhume, inurn.
 • اینرسی مترادف: بی تحرکی ناحيۀ مرگ کاذب، حالت سستی، عدم پاسخ القا بود، lifelessness، انفعال، quiescence، کندی،، inertness.
 • اینسو انسو جمع کردن مترادف: یادگیری قطعه با هم ریشه، بلند کردن، جمع اوری کردن، شنیدن، تجمع.چین جمع آوری، برداشت، درو، انتخاب محصول، تمیز...
 • اینسو و انسو جهیدن مترادف: عشوه گر, trifler, کسی را دست انداختن، philanderer، پلیبوی, سرهم بندی کردن.trifle اسباب بازی، کسی را دست انداختن، coquet، dally...
 • اینفورمر مترادف: گریبان denouncer خیانتکار، مخبر، شاکی، tattler، مدفوع کبوتر.
 • ایوان مترادف: حیاط رواق است، سرگرمی، پیاده روی، گردشگاه portico، گالری، راهرو، stoa، گردش.عذر، ایوان، پیازا، portico، سالن خورشید,...
 • ایول مترادف: ستمکار گناهکار فاسد شدن مورد تاخت وتاز، فاسد، سیاه دل، معیوب، بد، بدخواه، evil-minded، maleficent، غیر اخلاقی، پایه،...
 • با مترادف: هوس باز ناپایدار بیهوده و بیمعنی، احمقانه، scatterbrained، مبتلا به دوار سر، نسنجیده، غیر مسئولانه، نامطمئن،...
 • با احترام مترادف: سلام، آرزوها، احترام، remembrances، احترام، devoirs، تعارف.
 • با احتیاط مترادف: مدبرانه حساس دیپلماتیک، اجتماعی، عاقلانه، با ملاحظه، متوجه، هوشیار، متفکر، محتاطانه، نگهبانی، محتاط،...
 • با استفاده از روش مترادف: تجزیه و تحلیل معاینه تست، محاکمه، آزمایش، تشخیص، تحقیقات، پروب، بازرسی.تست بررسی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل...
 • با انصراف مترادف: بدون انجام داد تا ترک، چشم پوشیدن، حذف، کنار، تعلیق، چشم پوشیدن از، پرهیز، لوازم یدکی، امساک کردن.
 •