فهرست اسامی همه مترادف


 • با این وجود مترادف: با این حال، با این حال، رتبهدهی نشده است، در علیرغم از، از سوی دیگر به هر حال، حال، عين فقط همین، در هر صورت...
 • با بیحوصلگی حرف زدن مترادف: extol، افزایش، سرودن، ستایش، روان، احساسات را برانگیختن، eulogize، بزرگ.پر حرفی کردن بیهوده گویی غرش، gibber، خشم،...
 • با تنبلی حرکت کردن مترادف: کاهش شدید، هک، ریز ریز کردن، جدا amputate، حوض، محصول، اصلاح، کوتاه، آلو، خلال، توده یونجه یا کاه، مثله می کلیپ.
 • با توجه مترادف: زد و خورد تکان، گروههای متفرقه، عطر گل، gallimaufry، درهم و برهم کردن, هش, شامل مجموعهای گسترده، انواع، مخلوط، farrago،...
 • با توجه به مترادف: در مرجع, با توجه, با احترام، با لمس کردن، بنده در به ماده از re، anent، به عنوان به عنوان برای بموقع، مربوط به.
 • با تکبر راه رفتن مترادف: bluster به رخ کشیدن، با تکبر راه رفتن، swank، جولان دادن نمایش، نشان می دهد، grandstand، شکوفا، roister، gasconade.پهلوانان...
 • با تکیه تلفظ کردن مترادف: لهجه.
 • با خشم ادا کردن مترادف: spatter تف نم نم، splutter، ببیند، صدای هیس کردن، سوسو، پاپ.لکنت، لکنت، splutter، پرحرفی، پر حرفی کردن، gibber.
 • با دقت اشاره کردن مترادف: ترجمه و بومی سازی صفر در تعریف، نقطه، شناسایی، در صفحه اصلی، مکان یابی، تعمیر در، triangulate.
 • با دوام مترادف: محکم جامد، قوی، صدا قابل توجهی، شرکت، مقاوم، پایدار، پایدار، مطیع، تغییر ناپذیر، آنطور ثابت، دائم.
 • با روح مترادف: هوشمند، صنوبر، شیک، شیک، قشنگتر، جلف, شیک, trig، شیک، شیک، لا mode.سریع، پر انرژی، انیمیشن، مشتاق، هوشمند، مختصر،...
 • با سنگ تیز کردن مترادف: تیز منظور تیز کردن، خرد کردن، فایل.
 • با شخصیت مترادف: جذاب خوب به دنبال خوش منظر، خوش تیپ، زیبا، دوست داشتنی، عادلانه، برازنده، خشنود، برنده، جذاب، seemly، دلربا.
 • با شدت بهم زدن مترادف: انتقاد.پانچ wallop با صدا غذا خوردن، ضربت سخت زدن، با مگس کش زدن، thwack، انفجار، اعتصاب، جوراب، نرم افزار.بسته، کف...
 • با شکوه مترادف: پر زرق و برق با شکوه، لذت بخش، والا فوق العاده، آسمانی، درخشنده، درخشان، برجسته، قابل تحسین،...
 • با شگفتی نگاه کردن مترادف: خیره نگاه کردن, زل زل نگاه کردن, نظیر, gaup, gawp, ماهی, چشم چرانی، rubberneck، تابش خیره کننده، ترامواها.
 • با صدا غذا خوردن مترادف: با کف دست زدن، کرک اسلم، با صدای تلپ زدن، plunk، تصادف، ضربه، ضربت سخت زدن، ضربت، sock، اعتصاب، snap.جرعه بوسه زدن،...
 • با صدای بلند مترادف: با صدای رسا, مجزا, وضوح intelligibly، با صدای بلند، با صدای بلند هورت، boisterously، clamorously، آشکارا.gaudy زرق و برق دار زرق و...
 • با صدای بلند خندیدن مترادف: guff.
 • با صدای تلپ مترادف: plump، سقوط، thud، با صدای تلپ، رها، سقوط، keel بیش از، جست و خیز کردن، شاقول، slump.رها، با صدای تلپ افتادن، plump، قار...
 • با صدای تلپ افتادن مترادف: فویل ببندید برابر بمب، تخم زیر بروید.منفجر نشده شکست، شکست، شکست مفتضحانه افتضاح، فاجعه، ترکیه، بمب، شستشو،...
 • با صرفه مترادف: مقرون به صرفه, صرفه جویی, sparing، محتاط، عاقل، penny-pinching، canny، thrifty، parsimonious، نیش، تنگ، scrimping، closefisted.
 • با عرض پوزش مترادف: پشيمان پشيمان، تواب apologetic, توبه, پندآموز, self-reproachful, وجدان زده، گناه زده penitential.لاشی, بی ارزش, picayune, ناچیز, piddling...
 • با عصبانیت سخن گفتن مترادف: بی قراری لرزیدن بال بال زدن، quiver، لرزش، لرز.
 • با فشار دادن مترادف: فوری بحرانی ضروری است، مهم، حیاتی، لازم، جدی، حیاتی، بسیار مهم، خواستار، مصر، گریه.
 • با مته سوراخ کردن مترادف: آفات مزاحم دلخوری، زحمت، سردرد، درد در گردن، پتو مرطوب، قطره، قرص.تایر weary، لباس تحریک کردن، irk، تحریک، زحمت،...
 • با ملاحظه مترادف: متفکر متوجه مدبرانه، توجه، بیمار، نوع، عمدی، محتاطانه، جدی، هوشیار، با احتیاط، عاقلانه، حساس است.
 • با مگس کش زدن مترادف: با صدا غذا خوردن ضربت سخت زدن، سیلی، اعتصاب، کوبیدن جان کندن، آمار، کشیدن، کمربند، انفجار، کرک، شیر، clout، thump،...
 • با نام تجاری جدید مترادف: جدید.
 • با نشاط مترادف: جیک جیک پر جنب و جوش متحرک دارای سرور و نشاط، با هوش، سریع، شلوغ، شاد، روحیه، پر انرژی، زیرک، چالاک، سریع، جلف,...
 • با نفوذ مترادف: قدرتمند سنگین تبعی، قوی، موثر، پرقدرت، قانع کننده، دارای قدرت و زور، فوتی و فوری، معتبر، مهم، فرمانده،...
 • با هم مترادف: به طور همزمان، در یک صدایی در همان زمان همزمان در گروه کر با يك توافق به عنوان یکی.در مجموع, در دست، به اتفاق...
 • با هم دریافت کنید مترادف: دیدار جمع جمع آوری، دیپلم، متحد، ادغام.موافق آمدن به شرایط مصالحه، اعتصاب مقرون به صرفه، مذاکره، دیدار در...
 • با هوش مترادف: فعال, پر جنب و جوش، سریع، چالاک، limber، انعطاف پذیر، زیرک, با نشاط، سریع، قوی و پرانرژی و دارای سرور و نشاط،...
 • با وقار مترادف: ceremonious جلو decorous با وقار, با شکوه, رسمی, اوت اشرافی، ظریف، جلا، highbred، برازنده، مودب، تصفیه، شیک، genteel.
 •