فهرست اسامی همه مترادف


 • اسکن مترادف: در نگاه خامه ای, مرور, پرش از طریق از طریق برگ، نما از طریق.مطالعه مورد مداقه قرار دادن، بررسی همکار، مشاهده،...
 • اسکنه مترادف: برش حکاکی، حک بتراشیم، شکل، فشار، مدل، افز ا ر، حجاری، فرم، مد، contrive، ابزار، شیار.تقلب فریب، تله، cadge، باب...
 • اسکواش مترادف: خمیر خش مش، لکه، توده توده.فشار فشار، له له، مش، خرد کردن، سر و صدا، پوند، پالپ، masticate، خمیر درست کردن.خرد کردن.
 • اسکواک مترادف: شکایت.شکایت.غارغار screech squeal، shriek، caterwaul، گریه، جیغ زدن.squall فریاد، shriek زوزه موجب شهرت، بوق زدن، بری، غارغار،...
 • اسکوایر مترادف: اسکورت همراهی آشر، حضور، با، رفتار.اپراتور نوکر، manservant، صفحه، زره پوش حامل سرسپرده, بنده, ارباب،...
 • اسکورت مترادف: همراه انجام حضور، آشر، راهنمای، سرب، پهلو، پشتیبانی، chaperon.همراه اپراتور اسکوایر، شریک، تاریخ، chaperon، محافظ،...
 • اسکولاستیک مترادف: آموزشی، علمی، آموزشی، pedagogic، یادگیری، bookish، علمی، professorial، میلتون(١١)، آموخته، نوشته دار، ادبی، روشنفکر.
 • اسید مترادف: طعنه acidulous تند خو، acerb، تند، پرخاشگر، گاز گرفتن، لکه، برش vitriolic، کنایه امیز، derisive، scornful، تند و زننده، حقه باز...
 • اسیدیته مترادف: acerbity.
 • اسیر مترادف: افسون.افسون مجذوب اسیر، beguile، spellbind، پرچ، از راه بدر کردن، bewitch، ravish، ورودی، enrapture، خواب هیپنوتیزم کردن، transfix،...
 • اش شله قلمکار مترادف: چیز درهم و برهم تکان، گروههای هش، زد و خورد، شامل مجموعهای گسترده, با توجه, درهم و برهم کردن، گریخته، لحاف،...
 • اشاره مترادف: مرجع، ذکر مفهوم insinuation کنایه پیشنهاد نشانه اشاره intimation استناد نقل قول نسبت دادن تصویر، نمونه.
 • اشاره به مترادف: shove, فشار, فشار با نوک انگشت، elbowing، فشار، سیخ، تنه زدن، لمس, تکان خوردن.پرتاب زانو، فشار با نوک انگشت فشار، jostle،...
 • اشاره کرد مترادف: آپارتمان مربوط حاد، نافذ، دقیق، نافذ، تیز، گفتن، هدف، اتصالات به نقطه مناسب.قابل توجه است.
 • اشباع مترادف: خیس کردن رسوخ کردن، نفوذ، خیس، suffuse آغشته به پاک کننده، pervade، بر انگیختن، مرطوب، ret، پر.
 • اشتباه مترادف: نامناسب نامناسب، نا مناسب، inapt، ناشایست، نامناسب، بی دست و پا، استاندارد، غیر قابل قبول،...
 • اشتباه احمقانه مترادف: وصله و پینه بدنما اشتباه سلطنتی،، لکنت زبان پیدا کردن، کرک، آستین، خطا، پاس faux، اشتباه، imprudence، بی عقلی، خیط،...
 • اشتباه گرفته مترادف: unappreciated دست کم گرفت slighted، ارزش، disregarded، ناشناخته، misjudged، تکبر، misprized، unacknowledged، خوار، رد شده.
 • اشتراک مترادف: رضایت دادن موافق موافقم، رضایت، قبول، اذعان، تایید، حمایت، تایید، اجازه می دهد، اعتراف، عطا، حکم، مطابق،...
 • اشتعال مترادف: قابل اشتعال است.
 • اشتغال مترادف: شغل کار تجارت، کسب و کار، شغل، حرفه، پیشه وری، موقعیت، شغل، پیگیری، وضعیت، تابع، ایستگاه، وظیفه.استفاده از...
 • اشتقاق مترادف: منشاء منبع فونت، سرچشمه، گهواره، بذر، جوانه، ریشه، بهار، سرچشمه، علت، نسب، آغاز، شروع، بنیاد، بر اساس.
 • اشتها مترادف: تمایل، دوري، درایو, hankering, شهوت, ین اشتیاق و ولع مصرف رغبت طعم appetence معده، علاقه.، وسوسه انگیز دعوت alluring جذاب...
 • اشتیاق مترادف: ولع مصرف دوري آرزو، میل، گرسنگی، اشتیاق، hankering، گرد و غبار.آرزومند مشتاق، yearning، وسوسه مصرف مواد pining، خيالات،...
 • اشراف مترادف: اشراف جنتری القاب سلطنتی، طبقه فوقانی, فوقانی پوسته، چهار صد، haut موند.عظمت عظمت، loftiness، preeminence، مرتبه تعالی،...
 • اشراف زاده مترادف: مرد اشراف زاده noblewoman، نجیب زاده همکار، نجیب زاده، gentlewoman، آبی خون brahmin silk-stocking.
 • اشعه ایکس مترادف: roentgenogram، roentgenograph، اشعه رونتگن، رادیوگرافی، radiogram، skiagram، skiagraph.
 • اشغال مترادف: پر کردن نگه دارید، انجام انجام، حفظ، اجرا.اختیار تعامل، inhabitation، استفاده، تصدی شغل، لذت بردن، کسب، نگهداری،...
 • اشوبگرانه مترادف: وحشی پر سر و صدا افراطی، آشفته، خشن و زبر, roisterous, بلند, پر سر و صدا، سپاه رستگاری،، knockabout، rough-and-tumble، rowdy.
 • اشک مترادف: پاره پاره tatter، جدا بکشید، تعداد، بریده بریده.زخمی lacerate پارگی، دستگاه پرس، gash، زخم، کبود، این فستیوال، ضرب و...
 • اشک به مترادف: حمله کند.
 • اشکال مترادف: تحریک کردن زحمت اذیت کردن، irk، آزار و اذیت، هکتور، گورکن، گزنه، نق نقو، رنجش، رنجانید، مزاحم، تحریک.wiretap، شیر،...
 • اصالت مترادف: خلاقیت نوآوری تخیل، هوشمندی، unconventionality، unorthodoxy، نابغه، منحصر به فرد، بت شکنی، تازگی، طراوت، تکینگی، تازگی،...
 • اصرار مترادف: تمنایی التماس پندشان, التماس کردن، مدافع، درخواست کردن التماس، مطبوعات، تخم مرغ، برادران،، تشویق،...
 • اصرار دارند مترادف: حفظ، خواستار، تقاضا، ادعا، ادعا، نیاز، importune، امر، استرس، تاکید، تکرار، باز گو، تکرار، ادعا می کنند،...
 •  

  << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>