فهرست اسامی همه مترادف

 • اسکن مترادف: در نگاه خامه ای, مرور, پرش از طریق از طریق برگ، نما از طریق.مطالعه مورد مداقه قرار دادن، بررسی همکار، مشاهده،...
 • اسکنه مترادف: تقلب فریب، تله، cadge، باب freeload، پشم گوسفند وجانوران دیگر، rook، mulct، gyp، فریب دادن.برش حکاکی، حک بتراشیم، شکل،...
 • اسکواش مترادف: فشار فشار، له له، مش، خرد کردن، سر و صدا، پوند، پالپ، masticate، خمیر درست کردن.خمیر خش مش، لکه، توده توده.خرد کردن.
 • اسکواک مترادف: شکایت.squall فریاد، shriek زوزه موجب شهرت، بوق زدن، بری، غارغار، screech، squeal، گریه، whoop.غارغار screech squeal، shriek، caterwaul،...
 • اسکوایر مترادف: اسکورت همراهی آشر، حضور، با، رفتار.اپراتور نوکر، manservant، صفحه، زره پوش حامل سرسپرده, بنده, ارباب،...
 • اسکورت مترادف: همراه اپراتور اسکوایر، شریک، تاریخ، chaperon، محافظ، راهنمای، محافظ، رکاب، همراهان، cortege، کاروان.همراه انجام...
 • اسکولاستیک مترادف: آموزشی، علمی، آموزشی، pedagogic، یادگیری، bookish، علمی، professorial، میلتون(١١)، آموخته، نوشته دار، ادبی، روشنفکر.
 • اسید مترادف: طعنه acidulous تند خو، acerb، تند، پرخاشگر، گاز گرفتن، لکه، برش vitriolic، کنایه امیز، derisive، scornful، تند و زننده، حقه باز...
 • اسیدیته مترادف: acerbity.
 • اسیر مترادف: افسون.زندانی, internee, بنده, بنده, گروگان, محکوم, jailbird.افسون مجذوب اسیر، beguile، spellbind، پرچ، از راه بدر کردن، bewitch،...
 • اش شله قلمکار مترادف: چیز درهم و برهم تکان، گروههای هش، زد و خورد، شامل مجموعهای گسترده, با توجه, درهم و برهم کردن، گریخته، لحاف،...
 • اشاره مترادف: مرجع، ذکر مفهوم insinuation کنایه پیشنهاد نشانه اشاره intimation استناد نقل قول نسبت دادن تصویر، نمونه.
 • اشاره به مترادف: پرتاب زانو، فشار با نوک انگشت فشار، jostle، بر انگیختن، تنه زدن، لمس، تکان دادن، مطبوعات.shove, فشار, فشار با نوک...
 • اشاره کرد مترادف: قابل توجه است.آپارتمان مربوط حاد، نافذ، دقیق، نافذ، تیز، گفتن، هدف، اتصالات به نقطه مناسب.
 • اشباع مترادف: خیس کردن رسوخ کردن، نفوذ، خیس، suffuse آغشته به پاک کننده، pervade، بر انگیختن، مرطوب، ret، پر.
 • اشتباه مترادف: اشتباه کاذب نادرست، اشتباه، بی وفا، نادرست، معیوب، گمراه، بی اساس, اشتباه, ناسالم, inexact کردن پایه همه...
 • اشتباه احمقانه مترادف: وصله و پینه بدنما اشتباه سلطنتی،، لکنت زبان پیدا کردن، کرک، آستین، خطا، پاس faux، اشتباه، imprudence، بی عقلی، خیط،...
 • اشتباه گرفته مترادف: unappreciated دست کم گرفت slighted، ارزش، disregarded، ناشناخته، misjudged، تکبر، misprized، unacknowledged، خوار، رد شده.
 • اشتراک مترادف: رضایت دادن موافق موافقم، رضایت، قبول، اذعان، تایید، حمایت، تایید، اجازه می دهد، اعتراف، عطا، حکم، مطابق،...
 • اشتعال مترادف: قابل اشتعال است.
 • اشتغال مترادف: شغل کار تجارت، کسب و کار، شغل، حرفه، پیشه وری، موقعیت، شغل، پیگیری، وضعیت، تابع، ایستگاه، وظیفه.استفاده از...
 • اشتقاق مترادف: منشاء منبع فونت، سرچشمه، گهواره، بذر، جوانه، ریشه، بهار، سرچشمه، علت، نسب، آغاز، شروع، بنیاد، بر اساس.
 • اشتها مترادف: گرسنگی و تشنگی و ولع مصرف, voracity, معده, ravenousness.تمایل، دوري، درایو, hankering, شهوت, ین اشتیاق و ولع مصرف رغبت طعم appetence...
 • اشتیاق مترادف: آرزومند مشتاق، yearning، وسوسه مصرف مواد pining، خيالات، گرسنه، پرشور، اضطراب، بی تاب، گرم، مشتاق.ولع مصرف دوري...
 • اشراف مترادف: عظمت عظمت، loftiness، preeminence، مرتبه تعالی، افتخاری، اعتبار، برجستگی، stateliness، شکوه، القاب سلطنتی، تولد بالا،...
 • اشراف زاده مترادف: مرد اشراف زاده noblewoman، نجیب زاده همکار، نجیب زاده، gentlewoman، آبی خون brahmin silk-stocking.
 • اشعه ایکس مترادف: roentgenogram، roentgenograph، اشعه رونتگن، رادیوگرافی، radiogram، skiagram، skiagraph.
 • اشغال مترادف: تصاحب، حمله تسخیر پادگان، اختیار، تصرف.پر کردن نگه دارید، انجام انجام، حفظ، اجرا.را, استخدام، پر، استفاده از,...
 • اشوبگرانه مترادف: وحشی پر سر و صدا افراطی، آشفته، خشن و زبر, roisterous, بلند, پر سر و صدا، سپاه رستگاری،، knockabout، rough-and-tumble، rowdy.
 • اشک مترادف: مختل, تقسیم, تقسیم، متلاشی شدن، شکستن، wrack, خراب, disunite.پاره پاره tatter، جدا بکشید، تعداد، بریده بریده.زخمی lacerate...
 • اشک به مترادف: حمله کند.
 • اشکال مترادف: ضرر کمبود، نقص، نقص، گره گیر، مشکل، مانع، مانعی بر سر راه، بررسی، شکست، مزاحم، مانع، مسئولیت، مشکل.نقص گسل...
 • اصالت مترادف: خلاقیت نوآوری تخیل، هوشمندی، unconventionality، unorthodoxy، نابغه، منحصر به فرد، بت شکنی، تازگی، طراوت، تکینگی، تازگی،...
 • اصرار مترادف: درایو ین اشتیاق، دوري، خارش، ضربه، گرایش، آرزو، میل، انگیزه، ضرورت.تمنایی التماس پندشان, التماس کردن، مدافع،...
 • اصرار دارند مترادف: حفظ، خواستار، تقاضا، ادعا، ادعا، نیاز، importune، امر، استرس، تاکید، تکرار، باز گو، تکرار، ادعا می کنند،...
 •  

  << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>