فهرست اسامی همه مترادف


 • بازیگوش مترادف: پری جن یکجور دوربین عکاسی، جن، پری، دزد، بچه شریر و شیطان، leprechaun، kobold، جن، پری.
 • باس مترادف: بوس.
 • باستان مترادف: قدیمی, سن, گور و سالخورده, moldering, به کالی، عتیقه، superannuated، محترم و سنتی.، عتیقه ماقبل تاریخ، antediluvian، کلاسیک،...
 • باسن مترادف: جنجال پایان عقبی haunches خلفی, پشت, پشت derriere, عقب, پایین, ته قنداق تفنگ ته توپ، صندلی، دم، استرن، prat.
 • باش مترادف: سر و صدا، wallop آمار اعتصاب، ضربت سخت زدن، پانچ، pommel، کلیپ، روز سه شنبه، شلاق، کتک زدن، sock، کمربند.نزاع و جدال...
 • باشد مترادف: وجود دارد, زنده, ساکن, تنفس.پیروز شویم.اتفاق می افتد، رخ می دهد، می گیرد، رخ دادن.ادامه اقامت باقی می ماند،...
 • باشگاه مترادف: جامعه برادری خواهری، فدراسیون، سازمان، گروه، یاران، برادری، خواهری، sodality، انجمن صنفی، باند، دسته، گروه هم...
 • باطل مترادف: لغو، وتو، از درجه اعتبار ساقط، کشتن، باطل، لغو، نفی، فسخ، لغو، اندازيم،، نابود کردن، باطل، ابطال، قراضه،...
 • باطل مى كند مترادف: لغو لغو، ابطال باطل، لغو، سرنگونی، لغو، رد، فسخ، باطل، ابطال، نامه؟، سرکوب، غیر فعال کردن، رد.
 • باطل کردن مترادف: معکوس لغو، لغو، ابطال باطل، وتو، جبران، خنثی کردن، درمانده، stultify، لغو، مکانيزه.unfasten.
 • باطنی مترادف: مغلق عمیق، عمیق، محرمانه، recondite مبهم، پنهان، مرموز، مرموز، رمزی، cabalistic، نهفته، دشوار است.
 • باغ مترادف: به طور عادی garden-variety، امری عادی، روال معمول، مرسوم، معمولی، منظم، متوسط، آشنا،، هر روز workaday، unexceptional، wonted.
 • باغ وحش مترادف: باغ وحش، باغ وحش، مزرعه حیوانات، ففرم.
 • بافت مترادف: شبکه زنجیره رابطه ساختار وب، مجموعه، جرم، تنظیم.پارچه، گاز، مش، بند شیطان، فیلم، مسائل, پارچه, بافته شده.را...
 • بافتِ مترادف: صمیمی.
 • بافر مترادف: جذب کوسن تشک، بالش، متوسط، alleviator، مدیر، گارد، سپر، سپر، backstop.
 • بافکر مترادف: هوشمند, هوشمند، روشن، درخشان، تیز هوش، هشدار، مشتاق، باهوش، تیز.
 • باقرقره مترادف: گله شکایت نق نق زدن، repine، اخم، مرتب، زمزمه، mutter، چوبکاری غرغر کردن.شکایت، گريپ، plaint، سوگواری، شکایت،...
 • باقی بماند مترادف: تحمل گذشته، رعایت، ادامه، زنده ماندن، طولانی معطل، باقی می ماند، باقی بماند.ادامه استقامت اصرار دارند، تلاش،...
 • باقی مانده مترادف: بقیه تعادل، بیش از حد، overage مازاد، باقی مانده، باقی مانده، باقی، superfluity، ردیابی، dregs، تکه، vestige، روح،...
 • باقی می ماند مترادف: اقامت قرار داده است باقی بماند، ادامه زنده، ساکن، اقامت، استراحت، جای شب بسر بردن، تسلیم، باقی بماند،...
 • بال مترادف: پرواز پرواز هواپیما، اوج، را بال، بادبان، رانش، سر خوردن، زوم، شناور.سرعت تسریع، پرواز، عجله عجله، زوم،...
 • بال آن مترادف: بداهه است.
 • بال بال زدن مترادف: فلپ، موج، نقل، flitter، fritter، رعشه، لرزش، quiver، ارتعاش، سوسو، ضرب و شتم، palpitate، نوسان، بنويسيم،، بیداد، صدای فش...
 • بالا مترادف: مهم، شدید، پرقدرت، پیشرفته، والاى، قوی، حداکثر، زیاد، اوجی, بزرگ.پیش افتادن از شکست دادن اکسل، تجاوز، سرب،...
 • بالا بردن مترادف: شدت، با دقت، شدت، شدت، با صراحت، بشدت خشمگینانه، تعطيلي، تلخی، scathingly، خشونت، ظالمانه است.راست, عقب, راه...
 • بالا برود مترادف: افزایش افزایش, صعود, صعود کوه، گسترش، تورم، باد، قارچ، تشدید.
 • بالا فکر مترادف: آرمان بلند آیةالله، معتبر، فساد نا پذیر، نجیب، فضیلت، براورد، بالا، اصولی و با وجدان و محترم، جوانمرد.
 • بالا و پایین رفتن مترادف: متناوب نوسان، نوسان، teeter شاتل، تغییر، لبه و haw، پرچین، waver shillyshally.teeter-totter.
 • بالش مترادف: کوسن پد پشتیبانی، زیرسری، bolster.
 • بالشتک مترادف: افزونگی.پد.
 • بالغ مترادف: پیشرفته، کامل، دقیق، استادانه درست شده، پیچیده، پیچیده، پیچیده.کامل, پایان, نتیجه گیری, پایان, دور، بالا...
 • بالون مترادف: گسترش، تورم، باد، منفجر، شکم، نفخ، پف دار، بزرگ، متورم شدن، سبزِ، افزایش، گشاد، پر کردن، تقویت، افزایش، بالا...
 • بالکن مترادف: گالری ایوان سرپوشیده portico، ایوان، فرمت، تراس، عرشه، برآمدگی، پلت فرم، طاقچه، غرفه، تسلیم.
 • بالینی مترادف: علمی، بی فاعل، جدا، هدف، تجربي، تحلیلی، dispassionate، منصفی, بی طرفانه، روشنفکر، خراب.
 •