فهرست اسامی همه مترادف


 • ازمایش مترادف: آزمون استماع اجرای خشک آزمایش محاکمه چک مقاله شنوایی شانس ضربت سخت زدن تلاش، محاکمه بالون، کرک، سعی کنید سعی...
 • اس (کمک) مترادف: زنگ.
 • اسارت مترادف: بردگی subservience وابستگی، انقياد، بردگی، thralldom، vassalage، peonage، بردگی، برده داری، اسارت، یوغ.خویشتن داری.
 • اسارت، مترادف: تسلط برتری قلمرو، قانون، برتری، کنترل، تسلط، قدرت، نوسان، دست بالا، اقتدار، نفوذ، غلبه، preeminence.
 • اساس مترادف: مبانی نظریه فرض، هسته، قلب، ملزومات، ریشه، کلید، شالوده، علت نخست شروع نقطه، اصول، اصل اول، خود فى.پایه،...
 • اساسي، مترادف: گرامی مقدس، ارزشمند، immortalized، محترم apotheosized، جلال، تقدیس، venerated، worshiped، والاى.
 • اساسی مترادف: پایه اساسی ضروری، ذاتی، ابتدایی، پايه، ابتدایی، اساسی، مواد، اولیه، نخست، عمده، حیاتی، کاردینال.اساسی...
 • اساسی، مترادف: اصلاح، تغییر، تجدید نظر، ویرایش، redaction، بهبود، اصلاح، بهبود.
 • اسان مترادف: دیوانه.
 • اسایشگاه مترادف: پس از حوادث.
 • اسب مترادف: دلقک تا برش roughhouse، احمق، عمل کردن، بسپارند، cavort، frisk، محل جولان، roister.استید اسب nag، اسب، dobbin.
 • اسباب بازی مترادف: بازیچه قرار دادن, بسیار, نقره ای، bagatelle، gewgaw، غرور، gimcrack، knickknack، kickshaw, اسباب بازی.trifle بارامی دست زدن، ور رفتن...
 • اسباب بازی بچه مترادف: نقره ای بازیچه قرار دادن gewgaw, زرق و برق دار، gimcrack، frippery، bagatelle، آشغال، سطل زباله، رب، knickknack.
 • است مترادف: فرار حرفهای، decamp، اجرا، دور سرقت را خاموش، دزدکی حرکت کردن، فرار، پیچ، ناپدید می شوند، روشن، پرواز، جست و خیز.
 • است بیهوده مترادف: غیر عملی.
 • است سرسرا مترادف: سالن انتظار.
 • استاتیک مترادف: ثابت، با این حال، بی اثر غیر فعال، اينطور ثابت، مردمی، خفته، راکد در حالت استراحت.
 • استاد مترادف: اصلی، نمونه, صورت, کلید, منبع, سرچشمه.معلم معلم معلم، مربی، وکیل، راهنمای، مشاور، pedagogue، استاد، معلم، schoolmaster،...
 • استادانه مترادف: انجام شده، ماهر،، هنرمند مثل دارای ذوق هنری, قادر, حیله گری, تیز, canny, معقول, حکیم, معتبر, masterly...
 • استادانه درست شده مترادف: پیچیده دقیق مزین، پیچیده، زحمت کش، دقیق، کامل، ماهرانه، دقیقه، متکبر، زرق و برق دار، عجیب، فانتزی.کار توسعه...
 • استادکار مترادف: کارگر.
 • استان مترادف: • راههای ارتباطی پسکرانه، جنگلهای دورافتاده، boondocks، چوب، کشور، مرداب، جای دور افتاده.
 • استاندارد مترادف: معمولی درست، پذیرفته شده، تاسیس، منطبق رسمی، معتبر، ارتدوکس، پایه، متعارف.متوسط عادی مشترک، معمولی، منظم،...
 • استانی مترادف: باریک از فردى، قفسه، ظاهر خام انديش، مربع unworldly دل، ناآگاهانه، عقب مانده کوته فکر، تعب، تحمل، شهر کوچک...
 • استبداد مترادف: استبداد.رستاخیزی.شدت، stringency، سفتی، sternness، دقت، خشونت، rigorousness، ریاضت، strictness، ستم، خشونت، اجبار، ظلم،...
 • استبدادى مترادف: استبدادی مطلقه، سرکوبگر، دیکتاتور، دیکتاتوری فاشیستی، inquisitorial، قلدری، خودسرانه، سرکش، imperious، غیرانسانی، بی...
 • استبدادی مترادف: مستبد خودسرانه، tyrannous، دیکتاتوری مطلقه، سرکوبگر، ظالم، غیرانسانی، highhanded، ironfisted، overbearing استبدادی و سرکوبگر و...
 • استتار مترادف: تغییر قیافه قیافه ظاهری بخود دادن تظاهر، ماسک، پوشش، پنهان سازی، صفحه نمایش، پوشش، دود روی صفحه نمایش، جلو،...
 • استثنا مترادف: اعتراض شکایت، کنایه، اختلاف نظر جرم، demurral، مخالفت، چالش، انتقاد، اخطار.آنومالی بی نظمی، انحراف انحراف،...
 • استثنا قائل شدن مترادف: شی، مخالف، رد, رد, دریغ، تاخیر، غرفه، تعویق، waver، مکث، پرچین، اردک، طفره رفتن، temporize، رد، cavil، wrangle، دگراندیشی.
 • استثنایی مترادف: برجسته قابل توجه فوق العاده ای، غیر معمول، غیر معمول، نادر، منحصر به فرد، مفرد، ویژه، بی نظیر فوق العاده قابل...
 • استحمام مترادف: شستن پاک، صابون، launder، دوش douche، lave، وان، اسکراب، اسفنج، deterge، لباس شنا لباس شنا یک تکه beachwear مخزن کت و شلوار,...
 • استخدام مترادف: استخدام شرکت طلب کردن، حفظ، کمیسیون.کارآموز شاگرد، proselyte، تبدیل، نوچه تازه کار، مبتدی، tyro، probationer، گرینهرن،،...
 • استخر مترادف: متحد هماهنگ، عضویت، ترکیب، ادغام توام، متحد، تحکیم، دانشیار گروه با هم.ائتلاف، مشارکت، همکاری، تعاونی،...
 • استخراج مترادف: اصل و نسب.
 •  

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>