فهرست اسامی همه مترادف


 • ارائۀ مترادف: رقیب ورود شرکت کننده، شرکت کنندگان، مدعی، طالب تا، مبارز، حریف و رقیب.
 • اراده مترادف: اختلاف.اراده است.اراده، عزم خواهد شد تداوم اميد، استحکام، resoluteness، پشتکار، معاندت، اصرار، انعطاف ناپذيري،...
 • اراذل و اوباش مترادف: riffraff اوباش توده، شهامت،، گله، commonalty، polloi توده، مردم، جمعیت، lumpen پرولتاريا، سطل زباله، dregs سفیدی.
 • ارام مترادف: ، آرام بی سر و صدا آرام، مسالمت آمیز، متین، تشکیل شده جمع آوری شده، دست نخورده، imperturbable، phlegmatic، خنک، sedate،...
 • ارایش مترادف: دکوراسیون, پیرایش, غنی سازی, زیباسازی, پیرایش, frill.
 • ارباب مترادف: پروردگار.
 • ارتباط مترادف: pertinence انطباق aptness، relatedness، شايستگي، اتصال، رابطه، تناسب، تحمل، رابطه، نرم افزار، سازگاری، مرجع،...
 • ارتباطات مترادف: انتقال تبادل اشاعه، افشا، اطلاع رسانی، بیان، ذکر، هوش، مقاربت، مشارکت.تفاهم، هماهنگی توافق، همدلی، یاران،...
 • ارتباطي مترادف: ، فرانک پرگو صریح رایگان، آموزنده، باز، آینده، پرده، روان، voluble، دارای اطناب، loquacious.
 • ارتجاع مترادف: ultraconservative، right-winger، diehard یدلایمخیرات، بوربن، standpatter، راست گرا، حزب محافظه کار، محافظه کار، mossback.
 • ارتجاعیٍ مترادف: امری عادی hackneyed، مبتذل، مشترک کليشه اى، مبتذل، پروانه-خورده، پیش پا افتاده، humdrum، jejune.، pilled فرسوده پاره پاره،...
 • ارتداد مترادف: بدعت خیانت، وفایی لیاقتی، نفی، مشروحاً،، عیب، گذشت، خیانت، backsliding، heterodoxy.
 • ارتدوکسى مترادف: devoutness ایمان، تقوا رعایت، اعتقاد، صمیمیت، احترام، آن، انطباق، conformism، محافظه کاری، سنت، زهد، سفتی، انعطاف...
 • ارتدکس مترادف: unquestioning، تعصب، سفت و سخت و conformist، سخت، به تعب، باریک، مومن.، پذیرفته شده تایید مرسوم، معمولی، محافظه کار،...
 • ارتعاش مترادف: resound طنین انداز، اکو، reecho طنین انداز, حلقه, peal, clang، رونق، سر و صدا.سر گردانی waver، ضرب و شتم پالس، pulsate، در نوسان...
 • ارتفاع مترادف: ارتفاع ارتفاع بلند، برجستگی، افتخاری، صعود، برتری، loftiness، تمایز، عظمت، نجابت، عظمت، تعالی، بهبود،...
 • ارتقا مترادف: ترویج بالا بردن، پیشبرد، بالا بردن، فشار به جلو، dignify، جلال، بهبود، افزایش، تسبيح، ennoble.
 • ارجاع مترادف: مرجع جهت تریک، محموله، تخصیص، مشاوره، برنامه، اشاره، توصیه، جفتک-گذراندن.
 • ارجمند مترادف: قادر مطلق و قدرتمند و شکست ناپذیر, عالی, مستقل, بی نظیر برجسته بلامنازع متعالی، همه مهم است.
 • اردوگاه مترادف: شب را بیتوته کردن قرار گاه کانتومنت، اردوگاه، اردوگاه، حل و فصل، موقعیت، اردوگاه جلسه، جمع آوری، توقفگاه بین...
 • اردک مترادف: طفره رفتن، sidestep، جلوگیری از، نخواهند رفت، فرار، طفره رفتن،، پرچین، خجالتی، بلدرچین، هدایت روشنی از، منحرف،...
 • ارزان مترادف: نیش تنگ، متوسط، نزدیک ولخرجى، توأم با غرولند.cutrate ارزان، کم قیمت، مناسب، متوسط، کاهش، dirt-cheap.مبتذل کم زیرآبی...
 • ارزش مترادف: ارزش برتری شایستگی، شایستگی، اهمیت, اهمیت, سودمندی، فضیلت، اعتباری.ایده آل استاندارد اخلاق، ایمان، اعتقاد،...
 • ارزشمند مترادف: ارزش براورد، ارزش، ارزش، میانسالی گرامی ارزشمند شایستۀ، ارزشمند، محترم، ارزشمند قابل تحسین انتخاب ویژه،...
 • ارزشهاى مترادف: بی تردید ساده، روشن، صریح، بدون ابهام معين، خاص، راست مجزا, محتوای.
 • ارزو مترادف: خواهش برای بپرسید، درخواست، دنبال، درخواست برادران،، دادخواست، التماس کردن، تمنایی برای، درخواست کردن...
 • ارزیابی مترادف: ارزیابی وزن را سهام برآورد نرخ، مقدار، ارزیابی، محاسبه، در نظر بگیرید.ارزیابی، برآورد، قضاوت، امتیاز،...
 • ارسال مترادف: منتشر می کنند تخلیه، پروژه، پرتاب، را داد جلو، فوران، روان، ساقه، ارائه، پور جلو، بیرون آمدن، پرتو افکندن...
 • ارسال کنید مترادف: تسلیم عملکرد، تسلیم، تسلیم، ناگزیر، مخدوم، عقب، راه، استعفا، اقدام، رعایت، تسلیم، تسلیم.در حال حاضر ارائه...
 • ارسی مترادف: باند شال به سرقت برده، روبان، cincture، تسمه، دور، تسمه، کراوات، cummerbund، کمربند، پرسش و پاسخ.
 • ارشد مترادف: نخستزاده ارتباط سالمند, قدیمی, قدیمی, پدر, پدري.کهنه، سر، برتر، استاد، بنیانگذار، پدري، رئیس، عریان.شهروندان...
 • ارضاء مترادف: رضایت، لذت، قناعت، لذت، لذت، شادی، تحقق.راحتی پاداش، پاداش، آرامش، نفع افراط، پرداخت.
 • ارعاب مترادف: بترساند, تهدید, ترس ترساندن، affright، زنگ، هیبت daunt، گاو، قلدر، abash، تهدید، browbeat، unnerve، استمداد.
 • ارعاب و تهدید مترادف: قلدر گاو، browbeat، هکتور یکدیگر،، ارعاب.نیروی پرتاب محوری، فشار، درایو، سوق دادن، دست انداز.
 • اره مترادف: نقطه ذرات، یوتا، لکه، ریزه قدرتمند،، فلك، flyspeck، لکه، نقطه، قطره، بیت، خرج کردن، نقطه، مدارك.
 •  

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>