فهرست اسامی همه مترادف


 • اختراع مترادف: دروغ سنجید، ابهام،، روشهايي، جعلی, جعلی, fib، بدجلوه دادن، شبیه سازی، misstate.خلاقیت خلاقیت، نوآوری، اصالت، نابغه...
 • اختراع کردن مترادف: contrive تدبیر هچ، کوک کردن، اختراع، ببافند پروژه.مخلوط، ترکیب, دم, ترکیب, آماده.
 • اختصار مترادف: conciseness succinctness briefness، اقتصاد، crispness، curtness، pithiness، terseness، trenchancy، می­رسد، خاموشی، laconism، تنگی.abridgment خلاصه خلاصه،...
 • اختصاص دادن مترادف: تعیین, مناسب, اختصاص, consign, تأمين, رزرو.منصوب نامزد کمیسیون، نام، نماینده، محل، ارسال، را انتخاب کنید، تعیین،...
 • اختصاص داده شده مترادف: مراقبت وفادار وفادار پرشور مومن, نگران, اختصاصی, متعهد درگیر، وقف، محبت، گرم، دوست داشتنی، نزدیک، قابل...
 • اختلاس مترادف: بطور غلط بکار بردن filch، فریب، peculate، حیف و میل کردن defalcate، سرقت، فریب، تفنگ، purloin، تقلب، غارت، راب.
 • اختلاف مترادف: سوال متفاوت است, مخالف, چالش تناقض، انکار، controvert، impugn.استدلال بحث ادعا دعوا، squabble، altercate، wrangle، bicker، نزاع و...
 • اختلاف عقیده مترادف: اختلاف اصطکاک، مشکل، اختلاف نزاع، تضاد، نزاع، مشاجره، مخالفت، اختلاف، تفاوت، واريانس، پاشیدند،، بدعت.
 • اختلال مترادف: وقفه.بیماری, بیماری, بیماری, بیماری، محصول، رنج، اختلال, پریش.هیاهو آشفتگی، اختلال، ناآرامی، کاسه های سفالی...
 • اختیار مترادف: تنظیم گروه بندی، نظم، آرایه، الگوی توزیع، منش، پیکربندی، مجاورت، روش، تنظیم.کنترل قدرت مدیریت، جهت، فرمان،...
 • اختیاری مترادف: انتخابی اختیاری بينابين، مشروط، داوطلبانه، انتخابی، نا مشخص, باز, باز, مجاز, مجاز است.
 • اخراج مترادف: تخلیه، حذف ousting، deposal تخمگذار کردن، انتشار، cashiering، اخطار، تعلیق، پیاده روی مقالات.حذف برطرف کردن، محو، exile،...
 • اخراج بلد کردن مترادف: از بین بردن درایو دور اخراج از جای خودبیرون کردن، خلاص شدن از شر از، رها، رها، محروم، از بین بردن، دور...
 • اخطار مترادف: یادواره monition مشاوره، توصیه، احتیاط، اطلاع رسانی، زنگ، اخطار، تهدید، سیگنال، ثبت نام.
 • اخلاص مترادف: یقین.
 • اخلاق مترادف: اخلاق رفتار رفتار، سبک زندگی، اخلاق، scruples، استانداردها، اصول، اختیار، conventionality، دستورالعمل، محدودیت،...
 • اخلاقی مترادف: فقط عادل، فضیلت اخلاقی، صحیح، مناسب، صادقانه، خوب درست، محترم اصولى نجیب وجدان, متفکرين.خوب با فضیلت،...
 • اخم مترادف: scowl چین و چروک خوردن، glower رد، اخم، discountenance، disfavor، دلسرد کردن، محدود، سانسور، نگاه askance، را کم.اخم، پایین، glower،...
 • اخوان مترادف: یاران برادری، fraternalism برقرار انجمن اخوت، رفاقت، sodality، جامعه، اتحاد، اتصال، وابستگی، روابط، خویشاوندی، chumminess.
 • اخیر مترادف: مدرن, تازه جدید اواخر، رمان، جوان، معاصر، به روز، فعلی، روز، در حال حاضر، روز حاضر.
 • ادا مترادف: صورت بیان moue، mow، کف شوی، لیوان، لب را بزیر اویختن, پوزخند, sneer، اخم، rictus.را صورت mow، کف شوی، لیوان، لب را بزیر...
 • اداب نماز مترادف: مراسم، عبادت، خدمات، مراسم، مراسم، نشانه.
 • اداره مترادف: ارائه دادن، اعمال، درمان، توزیع گرفته،، خدمت، دست، عرضه، توزیع، تحمیل، تحمیل.بخش بخش زیربخش، آژانس، دفتر،...
 • اداره کردن مترادف: فرمان, ورزش, کنترل, مدیریت, استفاده از اعمال، اعمال، استفاده، استفاده، سود خود، را به استفاده از.رسیدگی brandish،...
 • اداری مترادف: اجرایی و مدیریتی و نظارت، نظارتی، رهنمود دولتی معتبر بوروکراتیک، سلسله مراتبی.
 • ادامه مترادف: گسترش protract، اصرار کردن، درباره پروژه، توسعه، دروغ.طولانی protract گسترش، حفظ، حفظ، جاودانه، گذشته، باقی بماند،...
 • ادای احترام مترادف: ستایش تعریف تشویق، تحسین, جایزه, هدیه، گواهی نامه، مداحان، یادبود، تقدیر، جایزه، مدال، شناخت، panegyric، جلال،...
 • ادب مترادف: مودب احترام مدنی، well-mannered، well-bred، مدنیت، دبون ایر، affable، مهربان، با وقار، مهربان، genteel، deferential، گالانت، مناسب...
 • ادبت مترادف: ماهرانه ماهر, مهارت, adroit صالح, با استعداد، با استعداد، متخصص، استادانه باهوش هوش آپارتمان، قادر است.کارشناس...
 • ادبی مترادف: نگهبان روحی unimaginative، کسل کننده، بی پرده، بی رنگ، کسل کننده، مکانیکی، دقیق، واقعی، واقعی، unexaggerated، معتبر،...
 • ادبیات مترادف: ، انحطاط نافرمان ناپسندیده، پایه، ستمکار بد، نجس، غیر اخلاقی، profligate، رها، گستاخ، رسوايی, فاسد شدن، منحط،...
 • ادرار کردن مترادف: micturate، عبور آب، آب، مرطوب، از درجه اعتبار ساقط, از بین بردن, توالت, شاش, wee-wee, توالت توالت، tinkle.
 • ادراک مترادف: آگاهی ادراک، دلهره، درک، دانش زندگی فکری، درک، کن، بینش، تخیل، هوش، شناخت، شناخت.
 • ادراک و فهم مترادف: نادان.
 • ادعا مترادف: تلاش با یکدیگر رقابت می رقابت، تقلید، مسابقه، رقیب، مبارزه، مبارزه، نبرد، تعامل، مقاومت، برخورد.تصدیق...
 •