فهرست اسامی همه مترادف

 • را خاموش با مترادف: سرقت را filch، pilfer، purloin، مناسب، پلیس، بلند، خرج کردن، snitch، کش رفتن.
 • را در مترادف: استخدام.
 • را وارد کنید مترادف: ضبط, بیشتر، ثبت نام، توجه داشته باشید, ورود, لیست, پست.عضویت، طلب کردن, ثبت نام, ثبت نام, وابسته.برو در آمد، نفوذ،
 • راب مترادف: سرقت، burglarize، burgle، thieve، نگه دارید تا، استیک، filch، pilfer، کش رفتن، را، پلیس، خرج کردن، میگذارند، غارت، pillage، زیاد ک
 • رابط مترادف: باند، اتحاد، اتحادیه، روابط، انجمن، اتصال، جفت، لینک.عشق، امر، رمان، فتنه، flirtation، فتح، ماجراجویی، dalliance.
 • رابطه مترادف: خویشاوندی رابطه هم خونی، اوراق قرضه، خون.اتحادیه انجمن ترکیبی, اتصال، اتحاد، الحاق، جلسه، مقاربت، هم یوغی، تص
 • راپسودی مترادف: رجز خیز، مداحان افيوژن اغراق، خلسه، idealization.
 • راتر، مترادف: سرکش.
 • راجعه مترادف: تکرار، تکرار، تکرار دوره ای منظم، متناوب، ادواری، مزمن، تکراری، مکرر، تکراری، اپیزودیک reappearing بی پایان.
 • راحت مترادف: نزدیکی، نزدیکی قابل دسترس مجاور موجود قابل دسترسی، قابل دسترسی، نزدیک تقریبی توسط، در دست.قابل استفاده مفید،
 • راحت واسوده مترادف: ، دنج آشنا صمیمی غیررسمی، راحت، شاد، داخلی، دعوت، ساده، homelike، گرم، سالم و بی خطر است.
 • راحتی مترادف: خوبی مبله و مجهز و ظریف، راحت، به خوبی، نصب به خوبی ارائه شده لوکس با شکوه، شیک و مد.تندرستی، قناعت، سهولت، cozines
 • راد مترادف: قطب چوب، نوار، شفت، ساقه مشاجره، پست، dowel، کارکنان، عصا، باتوم، گرز، عصا.
 • رادیکال مترادف: افراطی، انقلابی، freethinker، iconoclast، متعصب، firebrand، چپ.چپ افراطی انقلاب هراس سرسخت, متعصب.بسیار دقیق، پایه، شدید، اس
 • راز مترادف: پاره کردن تخریب، بین بردن سرنگونی، خراب کردن، سطح، سرنگونی، صاف، واژگون، گویی، نابود کردن، خراب، پراکندگی، س
 • راس مترادف: اوج, اوج, اوج, اوج, تاج, اوج.بالا نوک قله، اوج، اوج، ارتفاع، راس، تاج، تاج، اوج، اوج.راس.
 • راست مترادف: middleclass متعارف، بورژوايى، مربع، ارتدوکس، سنتی است.صادق محترم قابل اعتماد، مشروع، قابل اعتماد، مستقیم، صریح، ع
 • راست فکر مترادف: صدا.
 • راست گرا مترادف: حق.
 • راستش مترادف: گریه, فریاد, مطلق, توانم, clamor, انزال, اعلام.
 • راستش تصور آن چنانی مترادف: دوراندیشی.
 • راستگو مترادف: دقیق درست بدیهی، درست، واقعی، واقعی، خاص، واقعی، واقعی، اصیل، قابل اثبات واقعی، انکارناپذير، معتبر است.حقیقت
 • راستى مترادف: بی دقتی، بی پروا، دارای تهور بی مورد، uncaring، غفلت، نسنجیده، بثورات، لجباز.
 • راسخ مترادف: مصمم هدفمند، قاطع، شرکت ثابت، ثابت، ثابت، انسانهایی، سرکش، flatfooted، حل و فصل، متقاعد، قوی اراده، تصمیم گرفت، ثا
 • راکت مترادف: دست و پا زدن، خفاش، battledore.پرويز, فریب فریب اخاذی اعتماد به نفس بازی طرح بازی غارت shakedown، باهم بازی.clatter سر و صدا،
 • راکد مترادف: با این حال، ایستاده، ثابت بیکار اينطور، آرام، غیر فعال، آرام، خفته، نیز، بی اثر، استاتیک.های ناپاک لب شور، رتب
 • راکی مترادف: مشکل سخت دشوار، ناهموار، دقیق، خار، دشوار، بهشان herculean، نیرومند و به چالش کشیدن.استونی, rocklike, سنگ, مانند flinty ری
 • رام کردن مترادف: بررسی محدود کردن، مهار، جلوگیری کنیم،، در، در بررسی، مهار، کنترل، حاکم، دستگیری، غل، fetter، پوزه بند، gag.
 • رامی مترادف: خواره.
 • ران مترادف: آگاه، آگاهانه، به در دانش, ران, بر روی, percipient عاقل، زیرک، زنده، آگاه، دانا دانستن مستراح.
 • رانده مترادف: تبعید آوارگان فرد، d.p.، pariah شخصیت غیر پذیرفته، فراری، ولگرد، derelict، یاغی، توجیه ناشدنی، leper.
 • راول مترادف: fray فاش، خنثیسازی، جلو جدا جدا، شل، untwist، باز کردن، disentangle، تقسیم.
 • راوی مترادف: نویسنده نویسنده قصه، taleteller، storywriter، raconteur، relater، تشریفات، anecdotist، chronicler، annalist، romancer، fabulist.
 • راه مترادف: جنبه، نقطه خاص جزئیات، احترام، قسمت مورد، از ویژگی های.مسیر دوره، جاده، خیابان، عبور خط، کانال، آهنگ، دسترسی،
 • راه آهن مترادف: نرده.عجله فشار نیروی، فشار، پرتاب، تسریع، عجله، تسریع.
 •