فهرست اسامی همه مترادف

 • را خاموش با مترادف: سرقت را filch، pilfer، purloin، مناسب، پلیس، بلند، خرج کردن، snitch، کش رفتن.
 • را در مترادف: استخدام.
 • را وارد کنید مترادف: شروع سوار شو شروع، شروع، را، راه اندازی، مجموعه ای از.عضویت، طلب کردن, ثبت نام, ثبت نام, وابسته.ضبط, بیشتر، ثبت ن
 • راب مترادف: محروم را دور از، نوار، تلاشهاى برهانیم، غصب، ضمیمه، دقیق، کردن، تقلب، فریب، فریب.سرقت، burglarize، burgle، thieve، نگه د
 • رابط مترادف: باند، اتحاد، اتحادیه، روابط، انجمن، اتصال، جفت، لینک.عشق، امر، رمان، فتنه، flirtation، فتح، ماجراجویی، dalliance.
 • رابطه مترادف: لینک, کراوات, باند, اتصال، اتصال، اتصال، انجمن، یوغ، گره، رابطه، خویشاوندی، رابط.رابطه.نسبی است.خویشاوندی راب
 • راپسودی مترادف: رجز خیز، مداحان افيوژن اغراق، خلسه، idealization.
 • راتر، مترادف: سرکش.
 • راجعه مترادف: تکرار، تکرار، تکرار دوره ای منظم، متناوب، ادواری، مزمن، تکراری، مکرر، تکراری، اپیزودیک reappearing بی پایان.
 • راحت مترادف: قابل استفاده مفید، قابل کنترل سودمند، مناسب، اقتباس، راحت، آسان، جادار،، مفید.، امن و امان, دنج آرام آسان دلنش
 • راحت واسوده مترادف: ، دنج آشنا صمیمی غیررسمی، راحت، شاد، داخلی، دعوت، ساده، homelike، گرم، سالم و بی خطر است.
 • راحتی مترادف: تندرستی، قناعت، سهولت، coziness، رضایت، snugness، توانگری.serviceability handiness کنند، مناسب بودن، سازگاری، سودمندی سودمند، ت
 • راد مترادف: قطب چوب، نوار، شفت، ساقه مشاجره، پست، dowel، کارکنان، عصا، باتوم، گرز، عصا.
 • رادیکال مترادف: بسیار دقیق، پایه، شدید، اساسی، عمیق، ريشه، دیرینه، ضروری، کامل، بی حد و حصر.افراطی، انقلابی، freethinker، iconoclast، م
 • راز مترادف: پنهان نهان پنهان، خصوصی، محرمانه، نامعلومی، unavowed، unacknowledged، آرام، خاموش، hush-hush، ممتاز، کاری ادامه داده، پنهان
 • راس مترادف: راس.اوج, اوج, اوج, اوج, تاج, اوج.بالا نوک قله، اوج، اوج، ارتفاع، راس، تاج، تاج، اوج، اوج.
 • راست مترادف: middleclass متعارف، بورژوايى، مربع، ارتدوکس، سنتی است.مرتب مثلثات صنوبر، تمیز کردن، پاک، تعمیر، ترتیب.ایجاد تدوین
 • راست فکر مترادف: صدا.
 • راست گرا مترادف: حق.
 • راستش مترادف: گریه, فریاد, مطلق, توانم, clamor, انزال, اعلام.
 • راستش تصور آن چنانی مترادف: دوراندیشی.
 • راستگو مترادف: صادق فرانک بگذارد، ساده، veracious، دقیق، قابل اعتماد، صادقانه، متفکرين، قابل اعتماد، اعتماد، راست، پوست کنده.حق
 • راستى مترادف: بی دقتی، بی پروا، دارای تهور بی مورد، uncaring، غفلت، نسنجیده، بثورات، لجباز.
 • راسخ مترادف: مصمم هدفمند، قاطع، شرکت ثابت، ثابت، ثابت، انسانهایی، سرکش، flatfooted، حل و فصل، متقاعد، قوی اراده، تصمیم گرفت، ثا
 • راکت مترادف: دست و پا زدن، خفاش، battledore.پرويز, فریب فریب اخاذی اعتماد به نفس بازی طرح بازی غارت shakedown، باهم بازی.clatter سر و صدا،
 • راکد مترادف: های ناپاک لب شور، رتبه، قدیمی، متعفن، آلوده، بد بو، کثیف، 209،، کپک زده.با این حال، ایستاده، ثابت بیکار اينطور،
 • راکی مترادف: استونی, rocklike, سنگ, مانند flinty ریگ دار گراولي ميباشد، pebbly، ناهموار، ناهموار، پر از دست انداز، خشن.مشکل سخت دشوار،
 • رام کردن مترادف: بررسی محدود کردن، مهار، جلوگیری کنیم،، در، در بررسی، مهار، کنترل، حاکم، دستگیری، غل، fetter، پوزه بند، gag.
 • رامی مترادف: خواره.
 • ران مترادف: آگاه، آگاهانه، به در دانش, ران, بر روی, percipient عاقل، زیرک، زنده، آگاه، دانا دانستن مستراح.
 • رانده مترادف: تبعید آوارگان فرد، d.p.، pariah شخصیت غیر پذیرفته، فراری، ولگرد، derelict، یاغی، توجیه ناشدنی، leper.
 • راول مترادف: fray فاش، خنثیسازی، جلو جدا جدا، شل، untwist، باز کردن، disentangle، تقسیم.
 • راوی مترادف: نویسنده نویسنده قصه، taleteller، storywriter، raconteur، relater، تشریفات، anecdotist، chronicler، annalist، romancer، fabulist.
 • راه مترادف: جهت منطقه مسیر، البته، تحمل، خط، مسیر، میخ سرپهن کوچک، بردار.جنبه، نقطه خاص جزئیات، احترام، قسمت مورد، از ویژ
 • راه آهن مترادف: نرده.عجله فشار نیروی، فشار، پرتاب، تسریع، عجله، تسریع.
 •