فهرست اسامی همه مترادف

 • سبک مترادف: مد رواج، طعم، حالت بن تن, شیک, smartness، هوس، شوق، خشم، سفارشی، بازیگران قطع تمبر تعیین، قالب.شیوه, حالت, راه، مد،...
 • سبکی مترادف: تلوّن.پريدگي، لرز،، dimness، colorlessness، bloodlessness، blondness، translucence.شناور، بی وزنی، نوسانات، imponderability، تلوّن،...
 • سبیل مترادف: ریش خط ریش burnsides side-whiskers ته ریش، ریش بزی، vandyke، امپراتوری.
 • ستاره مترادف: سرب ایستادگی درخشش، اکسل، تسلط، غالب، پیشی بگیرد.برجسته, مهم, بزرگ, درخشان، برجسته و ممتاز و برجسته، برگزیده...
 • ستاره درخشان مترادف: زندان.
 • ستاره مودب مترادف: نرم و صاف صاف، لیز، جلوی facile، smooth-tongued، unctuous، روغنی، ingratiating،، چاپلوس fulsome، oleaginous، جذاب، مدنیت، پیچیده،...
 • ستاره نحس مترادف: محکوم بد بخت، بد بخت، تاسف چاره، محکوم، نا امید کننده، jinxed، foredoomed، ill-starred.
 • ستارهای مترادف: اختری آسمانی سال نجومی، درخشان، آسمانی، نجومي، آسماني،.رئیس اصلی اصلی، مهمترین، ستاره، نخست، عمده، پیشرو،...
 • ستایش مترادف: حرمت هیبت احترام، عبادت، ستایش، تمكين، عزت نفس، بیعت، صمیمیت، بزرگداشت، دمیدم،، تحسین، توجه.تحسین...
 • ستم مترادف: subjugate سوء استفاده، له، tyrannize، استمداد غالب شدن، آزار و اذیت، آزار و اذیت، پریشان، بار، وزن، پایمال، سرکوب،...
 • ستمکار مترادف: تلاش سخت دردناک دردسر، نسوز، طاقت فرسا، پیچیده، ناراحت، چالش، سخت.بد و فاسد شدن و نحس، گناه، بد، باطل...
 • ستوان مترادف: دستیار معاون، معاون، دست راست، عامل دوم، نماینده، آجودان، مباشر، کارمند، مرد جمعه، مرید.
 • ستوده مترادف: ستوده معتبر، نمونه، ستایش، شایستۀ براورد، قابل تحسین، تقدیر امیز، پاس، سیگنال، قابل توجه است.
 • ستوده شده مترادف: ستوده ستایش قابل تحسین خوب, شایسته, ارزش, محترم, نمونه.
 • ستون مترادف: ستون محور، پست، اسکله، ایوان stanchion، سرستون، بنای یادبود، برج، ستون هرمی شکل سنگی، سوزن.خط، فایل، ردیف، رشته،...
 • ستون فقرات مترادف: شجاعت قطعنامه، استحکام، شخصیت، تعيين شکیبایی، فیبر اخلاقی، فطرت، قدرت، استقامت، چقرمگی، احشاء، شن.ستون...
 • ستیز مترادف: quarrelsome متخاصم، مبارز، زود رنج، جنگجویانه disputatious، ستیزه جو، حافظۀ، لجوج، خواهانه، مقاوم، captious.
 • ستیزه جو مترادف: pettish, fretful, peevish, ترشرو، صلیب، irascible، تحریک، querulous، waspish، captious، شاکی، ناله، ill-humored، حساس است.
 • سجاف مترادف: در بسته محصور محدود، محدود، فراگیر، جعبه، محدود، محدود.لبه مرز قاب، حاشیه، طرح، demarcate، پایان، تر و تمیز، صاف...
 • سجده مترادف: غلبه بر غالب شدن اگزوز، weary، debilitate، فلج، تضعیف، خستگی، تایر، افسرده، وضع کم، مختل، sap، فلج کند، immobilize،...
 • سحر مترادف: شروع، باز کردن شروع بیداری، سرخ شدن اولین تولد، ظهور، بهار، ظهور، آغاز، منشاء، افتتاح شروع می شود.سحر و جادو،...
 • سحر و جادو مترادف: زرنگی از دست illusionism prestidigitation، legerdemain، hocus pocus، حیله گری، دستکاری، thaumaturgy.طلسم نفرین، hoodoo، چشم بد، افسون سحر،...
 • سخاوت مترادف: هدیه حال حاضر، کمک مالی، گرانت، نيكى نیکو، largess، جایزه، صدقه.liberality، munificence، charitableness، bounteousness، bountifulness، nobleness،...
 • سخاوتمندانه مترادف: نجیب بالا فکر بدون خود خواهی، محترم، انسانی، آیةالله بلند، large-hearted.بی munificent آیةالله خوب ومهربان, bounteous, بسم,...
 • سخت مترادف: ، خواستار سخت دقیق موشکافی کردن، شیک، خاص، punctilious، دقیق،، شدید دقیق ناگفته استرن، دشوار است.تیره و تار زحمت...
 • سخت و درخشان مترادف: adamant.
 • سخت کوش مترادف: کوشا، سختکوش، زحمت کش، زحمت کش، دقیق، persevering، متعصب،، plodding منظم dogged.
 • سخت گیر مترادف: دشوار است.
 • سخت گیر می شه مترادف: ، صلیب testy sulky choleric، splenetic، irascible، حساس، پرخاشگر، crotchety، cantankerous، snappish، پیچیده، ستیزه جو، peevish، ترش، captious.
 • سختکوش مترادف: کوشا، سخت کوش، زحمت کش، مشغول، sedulous، دشوار، indefatigable.
 • سختی مترادف: هاردی و شدید و قوی، محکم، استوت، شکست ناپذیر سرکش سخت سر سخت, انعطاف پذیر.گردن کلفت، rowdy، حقه بازی، ولگرد،...
 • سخن مترادف: آدرس سخنرانی، گفتمان، declamation، salutatory disquisition، خطبه، رسیتال، بحث، سخنرانی، peroration.
 • سخن بی معنی وبیهوده مترادف: مزخرف سفاهت hogwash، فریب دادن، twaddle، گنگ و نامفهوم، زباله، دری وری سخن گفتن، babbling، prattle، پوسیدگی، piffle، موتورها،...
 • سخن تند و ناشمرده مترادف: پچ پچ gabble، پر حرفی کردن، prattle، کاساوای گنگ و نامفهوم، twaddle، blather، دری وری سخن گفتن، مزخرف، صدای تند و تیز.پچ پچ...
 • سخن گفتن مترادف: صدور کلمات مدلولش، بیان، بیانیه، اعلامیه، اعلام، سخنرانی، سخن گفتن، افشا، حساب، داستان.بازخورد نظر شما،...
 •