فهرست اسامی همه مترادف

 • را خاموش با مترادف: سرقت را filch، pilfer، purloin، مناسب، پلیس، بلند، خرج کردن، snitch، کش رفتن.
 • را در مترادف: استخدام.
 • را وارد کنید مترادف: شروع سوار شو شروع، شروع، را، راه اندازی، مجموعه ای از.برو در آمد، نفوذ، سوراخ، حمله، شکستن در هیئت مدیره، تجاو
 • راب مترادف: محروم را دور از، نوار، تلاشهاى برهانیم، غصب، ضمیمه، دقیق، کردن، تقلب، فریب، فریب.سرقت، burglarize، burgle، thieve، نگه د
 • رابط مترادف: عشق، امر، رمان، فتنه، flirtation، فتح، ماجراجویی، dalliance.باند، اتحاد، اتحادیه، روابط، انجمن، اتصال، جفت، لینک.
 • رابطه مترادف: داستان گزارش حساب، توضیحات، رسیتال، گفتن، روایت، داستان سرایی، ارتباطات، بیان recountal.خویشاوندی رابطه هم خونی،
 • راپسودی مترادف: رجز خیز، مداحان افيوژن اغراق، خلسه، idealization.
 • راتر، مترادف: سرکش.
 • راجعه مترادف: تکرار، تکرار، تکرار دوره ای منظم، متناوب، ادواری، مزمن، تکراری، مکرر، تکراری، اپیزودیک reappearing بی پایان.
 • راحت مترادف: ، داریشان شاد، آرامش، آسان، بی سر و صدا، شکوفایی، genial.قابل استفاده مفید، قابل کنترل سودمند، مناسب، اقتباس، را
 • راحت واسوده مترادف: ، دنج آشنا صمیمی غیررسمی، راحت، شاد، داخلی، دعوت، ساده، homelike، گرم، سالم و بی خطر است.
 • راحتی مترادف: تندرستی، قناعت، سهولت، coziness، رضایت، snugness، توانگری.کنسول solace تسکین، آرام، hearten، حفظ، اطمینان، خشنود و راضی کرد
 • راد مترادف: قطب چوب، نوار، شفت، ساقه مشاجره، پست، dowel، کارکنان، عصا، باتوم، گرز، عصا.
 • رادیکال مترادف: افراطی، انقلابی، freethinker، iconoclast، متعصب، firebrand، چپ.بسیار دقیق، پایه، شدید، اساسی، عمیق، ريشه، دیرینه، ضروری، کا
 • راز مترادف: اعتماد به نفس، فتنه، توطئه، تبادل نظر.رمز و راز، معما، کد, پازل, معمای, ابوالهول.منزوی خارج، منزوی، جدا cloistered،
 • راس مترادف: اوج, اوج, اوج, اوج, تاج, اوج.راس.بالا نوک قله، اوج، اوج، ارتفاع، راس، تاج، تاج، اوج، اوج.
 • راست مترادف: middleclass متعارف، بورژوايى، مربع، ارتدوکس، سنتی است.مرتب مثلثات صنوبر، تمیز کردن، پاک، تعمیر، ترتیب.خطی کاری حتی
 • راست فکر مترادف: صدا.
 • راست گرا مترادف: حق.
 • راستش مترادف: گریه, فریاد, مطلق, توانم, clamor, انزال, اعلام.
 • راستش تصور آن چنانی مترادف: دوراندیشی.
 • راستگو مترادف: دقیق درست بدیهی، درست، واقعی، واقعی، خاص، واقعی، واقعی، اصیل، قابل اثبات واقعی، انکارناپذير، معتبر است.حقیقت
 • راستى مترادف: بی دقتی، بی پروا، دارای تهور بی مورد، uncaring، غفلت، نسنجیده، بثورات، لجباز.
 • راسخ مترادف: مصمم هدفمند، قاطع، شرکت ثابت، ثابت، ثابت، انسانهایی، سرکش، flatfooted، حل و فصل، متقاعد، قوی اراده، تصمیم گرفت، ثا
 • راکت مترادف: پرويز, فریب فریب اخاذی اعتماد به نفس بازی طرح بازی غارت shakedown، باهم بازی.دست و پا زدن، خفاش، battledore.clatter سر و صدا،
 • راکد مترادف: های ناپاک لب شور، رتبه، قدیمی، متعفن، آلوده، بد بو، کثیف، 209،، کپک زده.با این حال، ایستاده، ثابت بیکار اينطور،
 • راکی مترادف: لرزان لرزان tottery trembly، لرزش، quavering، unsteady، ناپایدار، دیزی تلو تلو خورنده، ضعف، sickish، بیمار، کار، در هوا، از انوا
 • رام کردن مترادف: بررسی محدود کردن، مهار، جلوگیری کنیم،، در، در بررسی، مهار، کنترل، حاکم، دستگیری، غل، fetter، پوزه بند، gag.
 • رامی مترادف: خواره.
 • ران مترادف: آگاه، آگاهانه، به در دانش, ران, بر روی, percipient عاقل، زیرک، زنده، آگاه، دانا دانستن مستراح.
 • رانده مترادف: تبعید آوارگان فرد، d.p.، pariah شخصیت غیر پذیرفته، فراری، ولگرد، derelict، یاغی، توجیه ناشدنی، leper.
 • راول مترادف: fray فاش، خنثیسازی، جلو جدا جدا، شل، untwist، باز کردن، disentangle، تقسیم.
 • راوی مترادف: نویسنده نویسنده قصه، taleteller، storywriter، raconteur، relater، تشریفات، anecdotist، chronicler، annalist، romancer، fabulist.
 • راه مترادف: تمرین شیوه سبک، حالت، روش، روش، روش، معنی، روش، سیستم، مد، استفاده، عادت، معتاد، سفارشی.تمایل آرزو, خواهد شد,
 • راه آهن مترادف: نرده.عجله فشار نیروی، فشار، پرتاب، تسریع، عجله، تسریع.
 •