فهرست اسامی همه مترادف

 • سلام مترادف: ، تگرگ، خوش تبریک, تبریک, felicitations, تعارف.تبریک به رسمیت شناختن تهنیت، آدرس، خوش آمدید، تشویق، افتخار، بزرگداشت
 • سلب مترادف: حمله حمله، بر وضع به، سوء استفاده، بادبان، پوست کندن، شلاق، berate، نمره، malign، revile.
 • سلطنت مترادف: حکومت پیروز، حاکم بر تسلط، سرب، غالب، فرمان، استاد، سر، کنترل، اداره، اجرا، راهنمای، preponderate.حاکمیت نظام سلطه
 • سلطنتی، مترادف: botch boggle، ظروف سرباز یا مسافر، لکه دار کردن، louse آدامس، از کار طفره رفتن، آستین، سخن بی معنی وبیهوده، خطا، از بین
 • سلف مترادف: جد، forebear، forefather، جد، پدر و مادر، پدر، مادر، سالمند.استاد، antecedent، پیشرو.
 • سلمان مترادف: متخصص مد مو، ارایش وزیبایی, coiffeur, haircutter, سلمان.
 • سلول مترادف: محفظه طاقچه اتاق، گوشه، دن، غرفه، گنجه، crib، غرفه، جعبه، آخور.زندان حبس بازداشت خانگی، اسارت، حضانت، بازداشت،
 • سم مترادف: سم, زهر, زهر.آلوده آلوده envenom، فاسد، debauch، آلوده، لکه دار کردن، گردنه، خراب، deprave، نه برای خوردن، تضعیف، واژگون،
 • سمبل مترادف: نمادین نماینده مجازی، معمولی، نشان دهنده، تحریک کننده، تمثیلی، تشبيهي.
 • سمج مترادف: لجوج، ستیز، تعصب و کوته فکر، باریک، unreasoning، غیر منطقی، متعصب، stiff-necked، unbending، سفت و سخت، انعطاف ناپذیر، نقوذ، ا
 • سمی مترادف: سمی کشنده کشنده کشنده، کینه توز، baneful، رفتارهاي، مهلک، تلخ.سمی رفتارهاي، تلخ، سمي مضر، مضر، سپتیک، مهلک، ناسا
 • سمي مترادف: سمی سمی envenomed کشنده، تلخ، کشنده، کشنده، malefic، خطرناک، مضر، baneful.مخرب کینه توز، کینه جو سوزاننده، truculent، بی رحما
 • سن مترادف: طول عمر وجود مدت زمان، نسل، دوران، سال، عصر، زندگی، بار، میزان، چرخه، دهانه.رسیده کردن یا شدن، جا افتاده، بالغ
 • سناریوی مترادف: رئوس مطالب طرح، ارکستراسیون دستور کار، خلاصه داستان، برنامه، طراحی، طرح، طرح.طرح اسکریپت، فیلمنامه، خلاصه خط
 • سنبله مترادف: نقطه سوزن ستون فقرات، سنبلچه، spicule، spiculum، طرح، بارب, با چنگک صاف کردن، hobnail، خار، از دست دادن.ناخن، سهام.
 • سنت مترادف: مراسم، سفارشی، استفاده، اسطوره، افسانه، رعایت، مراسم، عمل، فرهنگ عامه، خرافات، کنوانسیون، نسخه، ضروری، استا
 • سنتی مترادف: متعارف معمول، مراسم مرسوم، آشنا، همیشگی، عادت، مشترک، عادی، روال، تجویزی، نانوشته است.
 • سنتینال مترادف: نگهبانی.
 • سنج مترادف: استاندارد، معیار، اندازه گیری، معیار، معیار و محک، آزمون، مدل، الگوی، مثال، examplar، نمونه، بر اساس، راهنمای، ق
 • سنجاب دور مترادف: سرمايه بخشيد ذخیره کردن، پنهان کردن، ذخیره، کش ذخیره، حفظ، stockpile، معرض دور، دور دراز، نمک دور، کنار گذاشته، رز
 • سنجاق سینه مترادف: پین, قلاب, تروریسم, breastpin, استخوان نازک نی, دست و پنجه نرم، cameo, chatelaine.
 • سنجیده مترادف: لحن، جو، اورا، پیشنهاد، احساس، مفهوم اشاره زمزمه طعم روند گرایش نقطه مقابل مفهوم، راندگی.
 • سنگ مترادف: پشتیبانی دفاع دژ، ستون، برج، پناه، پناهگاه، سرپناه، پناهندگی، محراب، جبل الطارق.جواهر سنگ تولد، جواهر، راک.ج
 • سنگ بنای مترادف: بر اساس.
 • سنگ زنی مترادف: خسته کننده.
 • سنگ کور مترادف: کور.
 • سنگر مترادف: پشتیبانی پشتوانه، نقطه اتکاء گفتارشان نگهدارنده آرماتور بند سرپا نگه داشتن کارکنان چوب زیر بغل، ستون فقرات،
 • سنگر و استحکامات مترادف: دژ نقطه اتکاء راک سرپا نگه داشتن دفاع پشتیبانی سنگر ارگ برج ستون کارکنان، پناه، جبل الطارق.
 • سنگسار مترادف: مست.
 • سنگین مترادف: سنگین عظیم، بزرگ، متراکم، پلاستیکی ضخیم، لادن، قابل توجهی.سنگین بزرگ، سنگین، عظیم cumbrous، دست و پا گیر، سنگین،
 • سنگین تر بودن مترادف: تحت الشعاع قرار دادن overweigh، باطل باشد، preponderate، جایگزین، باطل، مقابله، لغو، ابطال، کوتوله.
 • سوا مترادف: احساساتی.
 • سواد مترادف: ، تحصیل schooled نوشته دار، محيط كشت، اطلاع متبحر، کشت، آگاه است.ساده لوح، numskull، استدلال، بی سواد، احمق و dolt و dullard
 • سوار مترادف: درایو چرخش، حرکت کردن، تبدیل، سفر تفرج، تور، سفر، گشت، گردش، سفر تفریحی.کسی را دست انداختن بچه، دنده دار، razz پ
 • سوار شو مترادف: شروع سرمایه گذاری، متعهد، راه اندازی، موسسه را وارد کنید، آغاز، تعامل، فرض، تروریسم، مجموعه ای از.هیئت مدیره
 •