فهرست اسامی همه مترادف

 • سلام مترادف: تهنیت تشویق، پذیرش، دمیدم، تعظیم، سلام، آدرس، accosting.تبریک به رسمیت شناختن تهنیت، آدرس، خوش آمدید، تشویق، افتخ
 • سلب مترادف: حمله حمله، بر وضع به، سوء استفاده، بادبان، پوست کندن، شلاق، berate، نمره، malign، revile.
 • سلطنت مترادف: حاکمیت نظام سلطه، قدرت، قانون، نوسان، preeminence، سلطه، اسارت،، enthronement، سلسله، برتری، ممکن است، دولت.حکومت پیروز
 • سلطنتی، مترادف: botch boggle، ظروف سرباز یا مسافر، لکه دار کردن، louse آدامس، از کار طفره رفتن، آستین، سخن بی معنی وبیهوده، خطا، از بین
 • سلف مترادف: جد، forebear، forefather، جد، پدر و مادر، پدر، مادر، سالمند.استاد، antecedent، پیشرو.
 • سلمان مترادف: متخصص مد مو، ارایش وزیبایی, coiffeur, haircutter, سلمان.
 • سلول مترادف: محفظه طاقچه اتاق، گوشه، دن، غرفه، گنجه، crib، غرفه، جعبه، آخور.زندان حبس بازداشت خانگی، اسارت، حضانت، بازداشت،
 • سم مترادف: آلوده آلوده envenom، فاسد، debauch، آلوده، لکه دار کردن، گردنه، خراب، deprave، نه برای خوردن، تضعیف، واژگون، منحرف، vitiate
 • سمبل مترادف: نمادین نماینده مجازی، معمولی، نشان دهنده، تحریک کننده، تمثیلی، تشبيهي.
 • سمج مترادف: مصمم و راسخ، ایثار، مجموعه، حافظۀ قوی اراده، مداوم، pertinacious، لجباز، سرکش، مصمم، obdurate، مقاوم است.لجوج، ستیز، تع
 • سمی مترادف: سمی کشنده کشنده کشنده، کینه توز، baneful، رفتارهاي، مهلک، تلخ.سمی رفتارهاي، تلخ، سمي مضر، مضر، سپتیک، مهلک، ناسا
 • سمي مترادف: مخرب کینه توز، کینه جو سوزاننده، truculent، بی رحمانه، خصمانه، معیوب، وحشی، گستاخانه، تند وحشی، مخرب.سمی سمی envenomed
 • سن مترادف: مرحله، دوره، تاریخ، نقطه، فصل، فاز، زمان، سال.طول عمر وجود مدت زمان، نسل، دوران، سال، عصر، زندگی، بار، میزان،
 • سناریوی مترادف: طرح اسکریپت، فیلمنامه، خلاصه خط داستان، داستان، رزومه کاری، رئوس مطالب.رئوس مطالب طرح، ارکستراسیون دستور کار
 • سنبله مترادف: ناخن، سهام.نقطه سوزن ستون فقرات، سنبلچه، spicule، spiculum، طرح، بارب, با چنگک صاف کردن، hobnail، خار، از دست دادن.
 • سنت مترادف: مقیاس رفعت و خوبی, فرشته, شایسته, مدل کروب، شهید.مراسم، سفارشی، استفاده، اسطوره، افسانه، رعایت، مراسم، عمل، فر
 • سنتی مترادف: متعارف معمول، مراسم مرسوم، آشنا، همیشگی، عادت، مشترک، عادی، روال، تجویزی، نانوشته است.
 • سنتینال مترادف: نگهبانی.
 • سنج مترادف: برآورد قاضی، ارزیابی، ارزیابی، محاسبه اندازه گیری، شکل، ارزیابی، تعداد، محاسبه، نرخ، سازمانده.ترق صدا, حلقه,
 • سنجاب دور مترادف: سرمايه بخشيد ذخیره کردن، پنهان کردن، ذخیره، کش ذخیره، حفظ، stockpile، معرض دور، دور دراز، نمک دور، کنار گذاشته، رز
 • سنجاق سینه مترادف: پین, قلاب, تروریسم, breastpin, استخوان نازک نی, دست و پنجه نرم، cameo, chatelaine.
 • سنجیده مترادف: لحن، جو، اورا، پیشنهاد، احساس، مفهوم اشاره زمزمه طعم روند گرایش نقطه مقابل مفهوم، راندگی.
 • سنگ مترادف: جواهر سنگ تولد، جواهر، راک.جانباز دانش آموز، پیرو، تحسین علاقه مندان، فن، شاگرد، حزبی، چسبنده، طرفدار، مهره،
 • سنگ بنای مترادف: بر اساس.
 • سنگ زنی مترادف: خسته کننده.
 • سنگ کور مترادف: کور.
 • سنگر مترادف: پشتیبانی پشتوانه، نقطه اتکاء گفتارشان نگهدارنده آرماتور بند سرپا نگه داشتن کارکنان چوب زیر بغل، ستون فقرات،
 • سنگر و استحکامات مترادف: دژ نقطه اتکاء راک سرپا نگه داشتن دفاع پشتیبانی سنگر ارگ برج ستون کارکنان، پناه، جبل الطارق.
 • سنگسار مترادف: مست.
 • سنگین مترادف: سنگین عظیم، بزرگ، متراکم، پلاستیکی ضخیم، لادن، قابل توجهی.دارای قدرت و زور نفوذ قدرتمند، قوی، قابل توجه, معتب
 • سنگین تر بودن مترادف: تحت الشعاع قرار دادن overweigh، باطل باشد، preponderate، جایگزین، باطل، مقابله، لغو، ابطال، کوتوله.
 • سوا مترادف: احساساتی.
 • سواد مترادف: ، تحصیل schooled نوشته دار، محيط كشت، اطلاع متبحر، کشت، آگاه است.ساده لوح، numskull، استدلال، بی سواد، احمق و dolt و dullard
 • سوار مترادف: کسی را دست انداختن بچه، دنده دار، razz پرچم دزدان، صاف، اگار، هکتور، اذیت کردن, طعمه، کباب، تمسخر، اى، تحریک، irk،
 • سوار شو مترادف: هیئت مدیره مجموعه ای بادبان کشتی.شروع سرمایه گذاری، متعهد، راه اندازی، موسسه را وارد کنید، آغاز، تعامل، فرض،
 •