فهرست اسامی همه مترادف

 • سلام مترادف: تبریک به رسمیت شناختن تهنیت، آدرس، خوش آمدید، تشویق، افتخار، بزرگداشت، جشن، هیاهو، دمیدم،، تجلیل.احترام جشن
 • سلب مترادف: حمله حمله، بر وضع به، سوء استفاده، بادبان، پوست کندن، شلاق، berate، نمره، malign، revile.
 • سلطنت مترادف: حکومت پیروز، حاکم بر تسلط، سرب، غالب، فرمان، استاد، سر، کنترل، اداره، اجرا، راهنمای، preponderate.حاکمیت نظام سلطه
 • سلطنتی، مترادف: botch boggle، ظروف سرباز یا مسافر، لکه دار کردن، louse آدامس، از کار طفره رفتن، آستین، سخن بی معنی وبیهوده، خطا، از بین
 • سلف مترادف: استاد، antecedent، پیشرو.جد، forebear، forefather، جد، پدر و مادر، پدر، مادر، سالمند.
 • سلمان مترادف: متخصص مد مو، ارایش وزیبایی, coiffeur, haircutter, سلمان.
 • سلول مترادف: زایمان 4±24, کار, دروغ گفتن در چاپلوسی، تحویل.محفظه طاقچه اتاق، گوشه، دن، غرفه، گنجه، crib، غرفه، جعبه، آخور.محدود
 • سم مترادف: آلوده آلوده envenom، فاسد، debauch، آلوده، لکه دار کردن، گردنه، خراب، deprave، نه برای خوردن، تضعیف، واژگون، منحرف، vitiate
 • سمبل مترادف: نمادین نماینده مجازی، معمولی، نشان دهنده، تحریک کننده، تمثیلی، تشبيهي.
 • سمج مترادف: مصمم و راسخ، ایثار، مجموعه، حافظۀ قوی اراده، مداوم، pertinacious، لجباز، سرکش، مصمم، obdurate، مقاوم است.لجوج، ستیز، تع
 • سمی مترادف: سمی رفتارهاي، تلخ، سمي مضر، مضر، سپتیک، مهلک، ناسالم، pestilential.سمی کشنده کشنده کشنده، کینه توز، baneful، رفتارهاي،
 • سمي مترادف: سمی سمی envenomed کشنده، تلخ، کشنده، کشنده، malefic، خطرناک، مضر، baneful.مخرب کینه توز، کینه جو سوزاننده، truculent، بی رحما
 • سن مترادف: طول عمر وجود مدت زمان، نسل، دوران، سال، عصر، زندگی، بار، میزان، چرخه، دهانه.رسیده کردن یا شدن، جا افتاده، بالغ
 • سناریوی مترادف: طرح اسکریپت، فیلمنامه، خلاصه خط داستان، داستان، رزومه کاری، رئوس مطالب.رئوس مطالب طرح، ارکستراسیون دستور کار
 • سنبله مترادف: نقطه سوزن ستون فقرات، سنبلچه، spicule، spiculum، طرح، بارب, با چنگک صاف کردن، hobnail، خار، از دست دادن.ناخن، سهام.
 • سنت مترادف: ستایش و احترام است.مراسم، سفارشی، استفاده، اسطوره، افسانه، رعایت، مراسم، عمل، فرهنگ عامه، خرافات، کنوانسیون
 • سنتی مترادف: متعارف معمول، مراسم مرسوم، آشنا، همیشگی، عادت، مشترک، عادی، روال، تجویزی، نانوشته است.
 • سنتینال مترادف: نگهبانی.
 • سنج مترادف: برآورد قاضی، ارزیابی، ارزیابی، محاسبه اندازه گیری، شکل، ارزیابی، تعداد، محاسبه، نرخ، سازمانده.ترق صدا, حلقه,
 • سنجاب دور مترادف: سرمايه بخشيد ذخیره کردن، پنهان کردن، ذخیره، کش ذخیره، حفظ، stockpile، معرض دور، دور دراز، نمک دور، کنار گذاشته، رز
 • سنجاق سینه مترادف: پین, قلاب, تروریسم, breastpin, استخوان نازک نی, دست و پنجه نرم، cameo, chatelaine.
 • سنجیده مترادف: لحن، جو، اورا، پیشنهاد، احساس، مفهوم اشاره زمزمه طعم روند گرایش نقطه مقابل مفهوم، راندگی.
 • سنگ مترادف: جانباز دانش آموز، پیرو، تحسین علاقه مندان، فن، شاگرد، حزبی، چسبنده، طرفدار، مهره، عجایب، groupie.سنگ، بتن، سنگ ت
 • سنگ بنای مترادف: بر اساس.
 • سنگ زنی مترادف: خسته کننده.
 • سنگ کور مترادف: کور.
 • سنگر مترادف: حصار دیوار تکیه گاه، دیواره، خاکریزی، سنگر و استحکامات، بانک، خاک، شانه، سد، حفاظت، سپر، صفحه نمایش، تقویت.مغ
 • سنگر و استحکامات مترادف: دژ نقطه اتکاء راک سرپا نگه داشتن دفاع پشتیبانی سنگر ارگ برج ستون کارکنان، پناه، جبل الطارق.
 • سنگسار مترادف: مست.
 • سنگین مترادف: سرکوبگر غم انگیز، غیر قابل تحمل، دست و پا گیر، طاقت فرسا دشوار، خسته کننده،، سخت، مالیات، خسته کننده آسیاب.سنگ
 • سنگین تر بودن مترادف: تحت الشعاع قرار دادن overweigh، باطل باشد، preponderate، جایگزین، باطل، مقابله، لغو، ابطال، کوتوله.
 • سوا مترادف: احساساتی.
 • سواد مترادف: ، تحصیل schooled نوشته دار، محيط كشت، اطلاع متبحر، کشت، آگاه است.ساده لوح، numskull، استدلال، بی سواد، احمق و dolt و dullard
 • سوار مترادف: مکمل های غذایی.سفر حرکت، برو، پیشرفت، کرایه گذشتن از، درایو، تور، سفر، کروز، سرعت، راندگی، نژاد.درایو چرخش، ح
 • سوار شو مترادف: شروع سرمایه گذاری، متعهد، راه اندازی، موسسه را وارد کنید، آغاز، تعامل، فرض، تروریسم، مجموعه ای از.هیئت مدیره
 •