فهرست اسامی همه مترادف

 • اجرای مجلس انس ورقص مترادف: حزب.
 • اجرایی مترادف: مدیریتی، هدایت، کنترل، حاکم، نظارت، اداری و رسمی.مقام مدیر، سرپرست، افسر رهبری، دولت، مدیریت، سلسله مراتب،...
 • اجماع مترادف: توافق مخالفت، رضایت، کنکورد، هماهنگ، موافقت، الفبایی، توافق، تاکید، هماهنگی.
 • اجناس مترادف: کالا، کالا، کالا، محصولات، استیپلز، موجودی، خط، سهام، vendibles.
 • اجنبی مترادف: وحشی، خرابکاری، یاهو، حیوان، حیوانات، roughneck، redneck, lout, bully، ولگرد و محکم و گردن کلفت و همجنس خود را میخورد،...
 • احتجاج مترادف: بحث و گفتگو.
 • احتراق مترادف: سوزاندن زباله سوز، فروزان، آتش، شعله شعله، آتش سوزی، احتراق، كيندلينگ، اکسیداسیون, مصرف.
 • احتراق نادرست مترادف: شکست miscarry، شکستن، قطع آتش را از طریق سقوط، سقوط، پیتر، اشتباه، سقط جنین، fizzle، دست، گمراه مى.
 • احترام مترادف: اعتماد به نفس رابطه افتخار، احترام، قدردانی، ستایش، تمكين، نظر، اطاعت، انطباق، اذعان، ثبت.جنبه جزئیات، جنبه...
 • احترام لنین مترادف: احترام احترام، عبادت، نگاه کردن را به عشق ورزیدن، افتخار، مقدس، جلال، اعتماد به نفس، تسبيح، سنت، canonize، deify،...
 • احتقان مترادف: تراکم پری، اسراف، زیاده از جایگزینی گلیکوژن، انسداد، تنگنا، گرفتگی، جام جم، تورم، مجموعهای.
 • احتمال مترادف: احتمال امکان، شانس احتمالی، توان، چشم انداز، مسئولیت.اعتبار.احتمال فرض چشم انداز, امکان, انتظار، قمار، خطر،...
 • احتمال دارد مترادف: احتمالی معقول، محتمل، مسئول، معتبر، قابل اعتماد، قابل قبول، انتظار می رود، پیش بینی.
 • احتمالی مترادف: احتمال، پیش بینی احتمالی، presumptive ظاهری، انتظار presumable معقول قابل باور کردنی، verisimilar.مقطع، اورژانس، خرج کردن،...
 • احتياط مترادف: آماده سازی دوراندیشی گريزى، تدبر، مشیت، مراقبت، احتیاط، ارائه، پیش بینی، پیشگیری، حفاظت، obviation.
 • احتیاط مترادف: با احتیاط محتاطانه، دقیق، با احتیاط، هوشیار ونماینده، chary، نگهبانی، هشدار، ناظر و مراقب و مواظب، عمدی.مراقبت...
 • احتیاطی مترادف: پیشگیری.
 • احساس مترادف: استعداد استعداد استعداد، هدیه، هوشمندی، دانشکده، استعداد، بلند، proclivity، نابغه، توانایی.ادراک اندريافت...
 • احساس وحشت و نگرانی ها مترادف: اضطراب.
 • احساسات مترادف: احساسات، حساسیت، احساسات، احساسات، استافيلوکوک،، نفس، پراید.mawkishness تمایلات، sloppiness، روان شدن، melodramatics، پیاده...
 • احساساتی مترادف: رقت انگیز غمگین، بد بخت، piteous آن، پوزش می طلبیم، lamentable، اسفناک حرکت، لمس کردن، تحت تاثیر قرار.mawkish maudlin gushy،...
 • احساسی مترادف: فرار چالاک مودی، ناپایدار، هوس باز، غیر قابل پیش بینی، نامنظم، نمایشی، نمایشی، عاطفی، تند و شدید، توفانی،...
 • احشاء مترادف: استقامت ستون فقرات فطرت، شجاعت، چین، شن، شکیبایی، استقامت، عصب، شجاعانه، خود سری.
 • احشایی مترادف: غریزی عاطفی، بصری، gut خودبخودی، غیر ارادی، رفلکس، درونی، طبیعی، ناخودآگاه، خودکار.
 • احضار مترادف: احضاریه, استناد, تماس, خدمت می کنند.ارسال برای, تماس, پیشنهاد, صفحه سفارش درخواست، تقاضا، دعوت، به دنبال،...
 • احضاریه مترادف: احضار.احضار.
 • احمق مترادف: بیهوده، خريدند،، بیهوده و بی ثمر، بی معنی، به بی اثر, خالی, inane بی شعور احمق بی دلیل، احمقانه.جاهل بد فهمانده...
 • احمق با مترادف: فضولی ظروف سرباز یا مسافر، اسباب بازی، بازی، فشار با نوک انگشت مداخله، دسته، محل جولان، ورجه، cavort.
 • احمق در اطراف مترادف: fritter واهمه ور رفتن معمولا, ظروف سرباز یا مسافر، dawdle، diddle، بیکاری، loiter، چسبیدن به اطراف، فشار با نوک انگشت loll...
 • احمقانه مترادف: احمقانه شعور بی شعور، empty-headed، dimwitted، کسل کننده، weak-minded، بی مخ، بی معنی، احمق، ساده، بی ملاحظه و گنگ،...
 • احکام ترفیع مترادف: جلوگیری می کند.
 • احیاء مترادف: مجدد، از نو خلق کردن، بازسازی، تکثیر، بازسازی از نو، جوانی از سر گرفتن، رستاخیز، refashion، بازسازی، reanimate،...
 • احیای مترادف: احیای.reanimate resuscitate، نجات، بازگرداندن بازیابی، reanimate، recrudesce، احیای، revivify، رستاخیز، تجمع، تازه، تجدید، جوانی...
 • اخبار مترادف: اطلاعات، هوش، گزارش، بشارت، داده ها، اعزام، پیام، کپی، داستان، مقاله، اعلام، بولتن، فلش، انتشار، communique،...
 • اختتامیه جشنواره صنعت چاپ مترادف: سرخ کردن roughen ساییدگی، کرک، تقسیم، شقاق، شکستن، gash، شکاف باز، شوق.همکار, lad,، فرد پسر فردی مشتری شخصیت, برادر,...
 •