فهرست اسامی همه مترادف


 • آهنگسازی مترادف: کشیدن، کشش, گسترش, طولانی, protract, قرعه کشی.
 • آواتار مترادف: سرباز, جنگنده, مبارزه با مرد مبارز مزدور کماندویی، legionnaire، چریکی، شجاع، کهنه، ستاد.
 • آواز مترادف: ابراز، بند بند، دقیقه، صحبت sonant کلامی، دهان، گفت، زبان آمده, sung, intoned.رسا بیان ارتباطي، clamorous، بلندترین،...
 • آواز قو مترادف: خداحافظی خداحافظی، denouement، آخر au revoir، آخرین hurrah، آخرین بریده بریده نفس کشیدن.
 • آوانگارد مترادف: پیشتاز، پیشگامان، خط مقدم، هر چیز نوک تیز، مدرنيته،، نوآوران.
 • آوای مترادف: نوسان، نوسان بودن، کانکتور، ضرب و شتم، موج.
 • آور، مترادف: neuter، تولید، nonsexual، موقّت،عدّه، جنسيّت، نر و ماده، eunuchoid، parthenogenetic.
 • آورد مترادف: متقاعد القاء، بی درنگ، حرکت، نفوذ در نوسان بودن، شیب، دور، خواهیم، وادار، نیروی، را در مورد علت، را به پاس،...
 • آوريل مترادف: آرام.
 • آویز مترادف: pendent.
 • آویزان مترادف: ، وسواس دغدغه خالی از سکنه کاملا اشغال شده, گرفتار, exercised, مجذوب, معتاد, اختصاص داده شده، مقید.تاخیر بازداشت...
 • آيا مى توان مترادف: مجاز مجاز قانونی، حقوقی، قانونی، قابل قبول، sufferable، تحمل، مناسب، اتصالات، رایگان unprohibited، مجاز است.
 • آيش مترادف: استفاده نشده بیکار خفته، غیر فعال، نیز، عقیم، بی اثر است.
 • آيه مترادف: شعر, توان, versification, معیارهای, prosody, قافیه, شعر بندتنبانی.بند strophe، سرود، غير منتظره دانلد stich، versicle، صدای جرنگ...
 • آپارتاید مترادف: تبعیض نژادی.
 • آپارتمان مترادف: به احتمال زیاد، مسئول،، موضوع های شیب دار و مستعد، رسیدگی، دفع داده می شود، حساس است.مناسب, مناسب, اتصالات,...
 • آپولو مترادف: آدونیس.
 • آچار مترادف: چرخش غلغله، چرخش پیچ و تاب، pirouette، تبدیل، چرخ، چرخند، gyrate، eddy، بارامی دست زدن.درد درد خراب، اضطراب سخت و...
 • آژانس مترادف: سازمان دفتر بوروکراسی، استقرار، بهره برداری، کمیسیون، راه اندازی، اداره.قدرت، زور، معنی متوسط، instrumentality،...
 • آژیر مترادف: اغوا کننده.بختی زن temptress ساحره شبح، sexpot، vamp circe, lorelei.
 • آکولاد مترادف: تقویت, تقویت, تقویت، آماده، آماده، حمایت، حفظ، نگه، اقامت، سرپا نگه داشتن، تقویت، متمدن،، ساحل، خرپا، متصل،...
 • آگاه مترادف: مطلع، متبحر، آشنا با تجربه، آموخته نيروهاي، هوشمند، دانا، آگاه، درک، سپاسگزار است.آگاه، آگاه، دانا، درک،...
 • آگاه باشید مترادف: آگاه، آگاه، دانستن، آگاهانه، متوجه apprised، روشن، معقول، متبحر سپاسگزار، عاقلانه به مطلع، لگن، در گوش.
 • آگاهانه مترادف: ، عمدی مصداق بارز اسرافدر، عمدی، مطالعه و محاسبه، دانستن، به مسئول.آگاه و حساس و آگاه, بیدار, هشدار, معقول,...
 • آگاهی مترادف: آگاهی دانش، نگرانی، شناخت حساسیت، احساس، هوش، درک فهم دلهره و احساس و ذهن و انديشه، روان.
 • آگهی مترادف: مراجعه کنید.توجه.
 • آیا؟ مترادف: کندی، خستگی، tedium، اینرسی، بی قراری، الآن،، بی تفاوتی، lassitude، listlessness، افسردگی، بلوز، افسردگی، سودا.
 • آیةالله مترادف: نجیب بالا فکر large-minded, بزرگ, bighearted, خوش تیپ، princely، جوانمرد، بدون خود خواهی، فدا کردن، عاری از نفس پرستی،...
 • آیند مترادف: مورد آمده اتفاق می افتد، بوجود می آیند ادامه، تبدیل، ظهور، تا پایان، نتیجه، دنبال، بستگی دارد, امدن, رخ دادن،...
 • آینده مترادف: آینده، نهایی، آینده نگر، قریب الوقوع, بعد, پس از آن،، بعد، جنین، موفقیت نزدیک،، بخت مقصد.آماده در دسترس، قابل...
 • آینده نگر مترادف: ، پیش بینی آینده anticipatory، انتظار می رود، احتمالی آینده، قریب الوقوع، نزدیک، آینده، مقصد، نهایی، انتظار، قریب...
 • آیندگان مترادف: فرزندان، فرزند، فرزندان، کودکان، موضوع، ورثه، پيوندک، تخم ریزی.
 • آینه مترادف: منعکس کننده اکو نمایندگی، تقلید، تکرار، کپی، نشان دادن، آشکار، شبیه سازی، نمایش.به دنبال شیشه، شیشه ای،...
 • ائتلاف مترادف: اتحاد بلوک، ادغام، فیوژن، اتحادیه فدراسیون، ترکیب، جناح، انجمن، توافق، entente، همکاری، لیگ، ملغمه، تعاونی.
 • اب دزدک مترادف: چشمه جت جریان، روان، اسپری، خارج، ساقه، فواره زدن، نم نم، تخلیه، چلپ چلوپ، دوش.
 •