فهرست اسامی همه مترادف


 • آمالگام مترادف: مخلوط ترکیبی ادغام، اتحادیه، بلوک، ادغام، ترکیب، کامپوزیت، مخلوط، فیوژن، ائتلاف، سندیکا.
 • آمد تا با مترادف: پیشنهاد پیشنهاد تولید، در حال حاضر، ایجاد، بوجود امدن، آغاز، حامی، راه اندازی، مطرح، کار، طرح.
 • آمده از طریق مترادف: اندازه گیری تا انجام، جای آن را بکشد، انجام، دیدن از طریق، کلاس را، موفق، زنده ماندن، رسیدگی، مدیریت، آن هک.
 • آمرانه مترادف: دست و پا چلفتی، بی دست و پا، bungling، inconsiderate، غیر حساس، نسنجیده، tactless نفوذناپذير overbearing.، فرمانده معتبر استادانه...
 • آمرزش مترادف: بخشش عفو تقدیر، exoneration، روزنامه، بهبودی، افراط، رحمت، عفو، exculpation، ترخیص.
 • آمرزنده مترادف: مهربان.
 • آمريکايى مترادف: خشم شدیدم ترسناک، جرم، جنایت، خشونت، غیرانسانی، وحشیگری، ظلم.
 • آمریت مترادف: رفتار، رفتار رفتار شیوه، سبک، تحمل، حمل و نقل، comportment، نگاه، منش، آداب معاشرت.
 • آمفی تئاتر مترادف: عرصه.
 • آمورف مترادف: پسندیدند بيشکل شکل نگرفته، unformed، protoplasmic، تعریف نشده، undelineated، مبهم، نامعلوم، unsettled.
 • آموزش مترادف: آموزش, اطلاعات آموزش و پرورش اجباری، آموزش، تحصیل، وکیل، هدایت، مناقصه، نسخه، روشنگری مربیگری عبرت، جهت،...
 • آموزش و پرورش مترادف: تحصیل، آموزش، آموزش، یادگیری، عبرت، روشنگری، توسعه، نظم و انضباط، مهارت، مهارت, کشت, پرورش, پرورش.
 • آموزشي مترادف: آموزنده, آموزنده, هیوریستیک، edifying مدرسه ای آموزشی، pedagogic.
 • آموزشی مترادف: "آموزنده edifying روشنگر آموزنده، آموزشی، هیوریستیک، تفسیری، محمد؛، باهوشتر و میلتون(١١), آموزشی, به موعظه است."
 • آموزنده مترادف: ، روشنگر آموزنده آموزشی edifying، آشکار، اطلاعاتی، ارتباطی، مشاوره، الهامی، آشکار، اکتشافی.روشنگر و آموزنده و...
 • آمیخته مترادف: میدان, مستقیم غیر مستقیم overcomplicated پیچ وخم دار، مارپیچ, meandering، timewasting گفتمانی طمطراق مورب، digressive.
 • آمیگو مترادف: دوستان.
 • آن مترادف: رقت انگیز است.آدمکش.پرخاشگری.تاکید بر.جایگزین جابجایی، جایگزین، موفق، جایگزین برای برای عمل، طلسم.
 • آن انسان یا حیوان مترادف: حشرات موذی است.
 • آن طولانی مترادف: ، گسترش overextended طولانی مدت، طولانی، کشیده، بی پایان بی پایان, منتشر, درهم و برهم، longwinded، interminable، گسترده است.
 • آناتما مترادف: عمل شنیع دشمن، pariah، دماغ bête تبه، دشمن، زهر، یاغی، بدعت گذار persona غیر grata.لعنت imprecation محکومیت، malediction، لعن،...
 • آنتاگونیست مترادف: دشمن, حریف, دشمن، رقیب، رقیب، دشمن، ضارب, مهاجم, disputant.
 • آنتن مترادف: دادن feelers، زائده, ریشه حساس, palpi, barbels, سبیل.هوایی, ماست, برج, گوش خرگوش.
 • آنتی تز مترادف: مخالف برعکس، antipode، نفى تناقض، معکوس، معکوس، معکوس.
 • آنتی توکسین ها مترادف: پادزهر.
 • آنكه مترادف: مدیر, roomer, مستاجر, مستاجر.
 • آنها مترادف: تجاوز تجاوز، حمله، حمله، یورش تخلف، حمله، نفوذ، تجاوز، صدمه، آسیب، اختلال، دندانه، تصور.
 • آنومالی مترادف: چیز عجیب و غریب, استثنا، ویژگی، معجزه، دمدمی مزاجی, خارج از مرکز، deviate، انحراف، اختلال, تکینگی.اختلال انحراف...
 • آنومی مترادف: اضطراب.
 • آه مترادف: زمزمه.
 • آهسته مترادف: الحسین دیر دیر سر رسیده, تاخیر, laggard, behindhand در arrears.، طولانی مدت lingering اندازه گیری باهستگی تدریجی بی شتاب،...
 • آهن مترادف: صاف حل و فصل، از بین بردن ساده, پاک کردن, از بین بردن، روشن تا، تسریع.شرکت سخت obdurate، سرکش، قوی، انعطاف ناپذیر،...
 • آهنربا مترادف: فریب طلسم، انگیزه، ترفند، وسوسه دب اصغر، بختی، enticer، tempter، temptress، جادو، عفریته، آژیر، seducer، طعمه، دام.
 • آهنگ مترادف: جانشینی دور، قطار، سری، توالی چرخه، پیشرفت.مناجات، lilting، caroling، غوغای، vocalizing، warbling، crooning، intoning، آواز.ملودی...
 • آهنگ؟ مترادف: یکسونگری محدود undiversified، محدود، محدود، undeviating، تنگ، تنگ، مهار، وسواس، unimaginative، مداوم.
 •